Prezentacja ze szkolenia (styczeń 2014)

Report
Generator wniosków online
Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
Zmiany w generatorze
Odpowiedzi na pytania
• Gdzie można znaleźć wszystkie instrukcje do
generatora?
• Jak wygląda pakiet członka Komisji?
• Na czym polega filtrowanie wniosków?
• Statusy wniosków
Wniosek
w edycji
Statusy wniosków
Wniosek
złożony
Odrzucony formalnie
Do poprawy
Poprawiony
Przypisanie wniosków
do oceny członkom
komisji
Oceniony
Do poprawy
Odrzucony
Poprawiony
Przyjęty
Status przypisuje się
automatycznie
ODL przypisuje status ręcznie
Jeżeli wniosek nie będzie miał
statusu „przyjęty”, nie będzie
możliwe wypełnienie przez
grantobiorcę raportu po
zakończeniu realizacji projektu
Podczas posiedzenia
Komisji ODL zaznacza
wnioski
rekomendowane przez
Komisję do
dofinansowania
Co będzie nowego w generatorze funkcjonalności?
• Zmieni się adres www – dla ODL i dla członków komisji
(będzie „łatwiejszy do zapamiętania”)
• ARFP będzie mogła „odtwierdzać” zatwierdzoną listę
• Okienko ze zgodą na wykorzystywanie danych
osobowych (dla ODL, komisji, wnioskodawców)
• Wyłączenie funkcjonalności dodawania oryginałów w
DOC oraz tworzenia wniosków przez ODL – całe
tworzenie wniosków odbywa się w generatorze
• Listy raportów i wniosków - dodanie liczby
porządkowej, aby nieco łatwiej się filtrowało
Widok wniosku / listy wniosków
• Stale widoczne zakładki w podglądzie wniosku
(w widoku ODL, komisji i wnioskodawcy)
• Na liście konkursowej będzie kolumna „gmina”
(filtrowanie/porządkowanie po gminie)
Raport wnioskodawcy
• Dodatkowy pop-up „Składanie raportu jest
możliwe 3 dni po realizacji projektu...” po
kliknięciu w link „Wzór raportu” przez
wnioskodawcę;
• Wyłączenie funkcjonalności przypisywania
użytkowników do wniosków
Lokalna Komisja
• Dodatkowe dane o oceniających (wybór
specjalizacji i krótki opis funkcji)
• „Proponowana kwota dotacji” od komisji, do
edycji na liście konkursowej, widoczna na liście
wniosków (widoczna tylko dla ODL i dla
członka Komisji)
Czego niestety nie będzie w
generatorze
• Brak możliwości połączenia generatora z bazą
projektów na stronie www.dzialajlokalnie.pl
• Brak możliwości dodawania opisów i zdjęć – to
robimy w aktualnościach i w bazie projektów
na stronie;
• Brak możliwości rozbudowania budżetu
wniosku o system rozliczania z realizacji
budżetu;
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

similar documents