genetyka i ewolucja życia – prezentacja

Report
Biologia semestr I
odnośniki do stron internetowych
Wykonał : Krzysztof Grefling IIIB
Dział 1. : Genetyka
Temat 1. : Czym jest genetyka?
SYGNAŁY - GENY Z WYKOPALISK
Badania genetyczne pozwalają odtworzyć, jak niedźwiedzie
brunatne zasiedlały Alaskę.
Grupa brytyjskich i amerykańskich naukowców postanowiła
zbadać genetykę populacji niedźwiedzi brunatnych z epoki
lodowcowej. Zaczęli od analizy mitochondrialnego DNA z
kości niedźwiedzi znalezionych w wiecznej zmarzlinie Alaski.
Na 9 zbadanych kości aż w 7 materiał genetyczny zachował
się w dość dobrym stanie. Z tego 4 kości pochodziły z
osadów z końca ostatniego zlodowacenia (ok. 15 tys. lat
temu), a 3 - sprzed ostatniego zlodowacenia (ok. 35-45 tys.
lat temu).
http://archiwum.wiz.pl/2000/00082100.asp
Lekcja 3. : Przekazywanie materiału
genetycznego
Film ukazujący animacje procesu mitozy. Niezwykle
dokładnie ukazuję cały cykl podziału komórek.
http://www.5min.com/Video/Learn-about-the-MitosisCell-Cycle-117557481
Lekcja 4. : Odczytywanie informacji
genetycznej
Nukleotydy i kwasy nukleinowe:
Kwasy nukleinowe są obok białek podstawowymi składnikami komórek
zwierzęcych, roślinnych i drobnoustrojów. Występują one we wszystkich
elementach, zarówno w jądrach jak i w mitochondriach, mikrosomach i w
rozpuszczalnych frakcjach komórek. Zainteresowanie kwasami nukleinowymi
wzrasta z każdym rokiem. Stwierdzono bowiem, że związki te biorą udział w
podstawowych procesach biologicznych. Są to procesy syntezy białka,
podziału komórek, przenoszenia cech dziedzicznych z pokolenia na pokolenie.
Kwasy nukleinowe są głównym materiałem genetycznym. Znaczne ich ilości
występują w wirusach i bakteriofagach. Niektóre z tych tworów zbudowane
są wyłącznie z nukleoproteidów – połączeń kwasów nukleinowych z białkami.
Zainteresowanie kwasami nukleinowymi wzmogło się jeszcze, gdy
stwierdzono, że wolny kwas nukleinowy, wyizolowany z niektórych wirusów,
działa jako czynnik zakażający oraz że kwas otrzymany z jednego typu
bakterii i dodany do pożywki drugiej odmiany może powodować jej
transformację, nadając jej niektóre cechy odmiany pierwszej.
http://www.chemorganiczna.com/teksty/teksty-o-chemii/23-nukleotydy.html
Dział 2. : Ewolucja życia
Lekcja 1. : Ewolucja i jej dowody
CZY PTAKI TO UPIERZONE
DINOZAURY?
Ewolucja ptaków to jeden z najbardziej
kontrowersyjnych tematów w zoologii. Czy
współczesne ptaki wywodzą się od latających
dinozaurów? A może oddzieliły się wcześniej od pnia
ewolucyjnego, ewoluując, równolegle do dinozaurów, z
wczesnych archozaurów (gadów naczelnych)?
http://archiwum.wiz.pl/1998/98011400.asp
Latimeria- przodek kręgowców
lądowych
Krótki film opowiadający o zagadkowej rybie żyjącej na
dużych głębokościach Oceanu Indyjskiego.
http://www.arkive.org/coelacanth/latimeriachalumnae/video-06.html

similar documents