satya our ahimsa se jisane swatantrya dilaya bharath ko

Report
SATYA OUR AHIMSA SE JISANE SWATANTRYA
DILAYA BHARATH KO JISANE BHAGAVADGITA
KO APANA ADARSHA BANAYA ,
JISANE KABHI ADHIKAR KI LALASA NAHI KI JISANE ANGREJO KO BINA HATHIYARO KE DARAYA,DEVTVAKO JAGAYA
O KO RASTRA KE PITHA KO JANMA DINA KI SHUBHA KAMANAYE..
MAHATMA
BAPU

similar documents