Wyklad_1-Budowa_sieci_v.2

Report
Budowa sieci
mgr inż. Łukasz Dylewski
[email protected]
Agenda
•
•
•
•
•
•
Sieć …
Topologie sieciowe
Typy sieci
Model ISO/OSI
Model TCP/IP
Proces enkapsulacji
Jakie znam urządzenia sieciowe ?
Czym dla mnie jest sieć komputerowa ?
Sieć …
Sieć …
Sieć …
Sieć – protokoły sieciowe
Protokoły regulują wszystkie aspekty komunikacji danych:
• budowa sieci fizycznej,
• sposoby łączenia komputerów z siecią,
• sposoby formatowania danych do transmisji,
• sposoby wysyłania danych,
• sposoby obsługi błędów.
Reguły opracowuje i nadzoruje:
• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE),
• American National Standards Institute (ANSI),
• Telecommunications Industry Association (TIA),
• Electronic Industries Alliance (EIA) i International
Telecommunications Union (ITU)
Sieć – protokoły sieciowe
Topologie sieciowe - fizyczne
Topologie sieciowe - fizyczne
Topologie sieciowe - logiczne
Rozgłaszanie (broadcast)
• Kolizje
• Metody zmniejszenia kolizji
• CSMA/CD
• CSMA/CA
Przekazywanie żetonu (token passing)
• Brak kolizji
Typy sieci – sieć LAN
Technologie sieci: Ethernet, Token Ring, FDDI
Typy sieci – sieć MAN
Typy sieci – sieć WAN
Typy sieci – sieć WAN
Zadania sieci WAN :
• działanie na dużych, odległych geograficznie obszarach;
• umożliwienie użytkownikom komunikacji w czasie
rzeczywistym;
• udostępnienie stałego połączenia zdalnych zasobów i
lokalnych usług;
• dostęp do poczty elektronicznej, sieci WWW, usług
przesyłania plików i handlu elektronicznego.
Typy sieci – sieć WAN
Najpowszechniej stosowane technologie sieci WAN:
• sieci komutowane
• sieci ISDN (ang. Integrated Services Digital Network)
• linie DSL (ang. Digital Subscriber Line)
• sieci Frame Relay
• sieci Carrier Series w USA (T) i w Europie (E): sieci T1,
E1, T3 i E3
• sieci SONET (ang. Synchronous Optical Network)
Typy sieci – sieć SAN
Typy sieci – sieć SAN
Sieć SAN - wydzieloną, wysoko wydajną siecią używaną
do przenoszenia danych między serwerami i centrum
danych.
Brak kolizji w ruchu między serwerami i klientami.
Odrębna infrastruktura do komunikacji serwer-pamięć,
pamięć-pamięć i serwer-serwer.
Typy sieci – sieć SAN
Cechy:
Wydajność - współbieżny szybki dostęp dwóch lub więcej
serwerów do macierzy dyskowych lub taśmowych,
zapewniając większą wydajność systemu.
Dostępność - wbudowaną odporność na awarie,
pozwalają na utworzenie lustrzanej kopii danych przy
użyciu sieci SAN w odległości do 10 km.
Skalowalność - jak w przypadku sieci LAN i WAN, można
korzystać z różnych technologii sieciowych. Łatwe
przenoszenie kopii zapasowych i plików, realizowanie
różnych operacji i replikację danych między systemami.
Typy sieci
Typy sieci – Intranet, Ekstranet
Model ISO/OSI
Model ISO/OSI
Model ISO/OSI
Model ISO/OSI
Model ISO/OSI
Model ISO/OSI
Model ISO/OSI
Model ISO/OSI
Model ISO/OSI
Komunikacja równorzędna
Model TCP/IP
Model TCP/IP
Proces enkapsulacji
Proces enkapsulacji
KONIEC

similar documents