Woda - Nowa Era

Report
Agnieszka Kadłubek kl. II D
I
Adriana Pałasz kl. II F
Doświadczenia część
biologiczna

Doświadczenia jakie będą przedstawione:
,,Nagie jajko’’
,,Czy ryba pije wodę’’
,, Zjawisko osmozy w kuchni’’
,, Osmoza w kuchni’’
,, Działanie soli na ziemniaka w wodzie’’
Doświadczenie nr.1
„Nagie jajko”

Cel: Pokazanie
zjawiska
półprzepuszczalności
błony komórkowej
Materiały potrzebne do
przeprowadzenia doświadczenia :

 Surowe jajko w skorupce
Słoik z pokrywką (mogący pomieścić jajko)
Ocet
Miarka krawiecka
Czynności:

Zmierz i zapamiętaj wygląd jajka
Obwód jajka wynosi 15 cm
Umieść jajko wewnątrz słoika
(nie zgnieść skorupki)
zalej octem i zakryj pokrywką

Dlaczego???

 Skorupka jajka utworzona jest z węglanu wapnia . Po zetknięciu się
węglanu wapnia z octem jednym z produktów reakcji jest dwutlenek
węgla. Gaz (który jest widoczny w postaci bąbelków tworzących się na
powierzchni jajka). Błona otaczająca jajko nie rozpuszcza się w occie, lecz
staje się bardziej elastyczna. Zwiększenie rozmiarów jajka to wynik
osmozy*. Woda zawarta w occie przenika przez ciekom błonę do wnętrza
jajka, ponieważ stężenie roztworu wewnątrz komórki jest większe. Woda
zawsze przenika przez błonę w kierunku komórki o większym stężeniu.

*osmoza- samorzutne przenikanie rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną błonę roztworu o mniejszym
stężeniu do roztwory o większym stężeniu.
 Substancje zawarte wewnątrz komórki nie przedostają się przez błonę,
ponieważ ich cząsteczki są zbyt duże w stosunku do maleńkich otworów
w błonie. Taka właściwość błony, pozwalająca by jedne substancje
przedostawały się przez nią, inne zaś nie, nazywamy
PÓŁPRZEPUSZCZALNOŚCIĄ.
,, Czy ryba pije wodę ”

Cel: Pokazanie w jaki sposób
komórki ciała ryb reagują na
przebywanie w wodzie słodkiej i w
wodzie słonej
Materiały potrzebne do przeprowadzenia
doświadczenia:

 Sól
 Łyżeczka do herbaty
 Dwie płytkie miseczki (małe)
 Niewielki ogórek
 Taśma papierowa
 flamaster
Czynności:

 Obie miseczki do połowy napełnij wodą
Do jednej z nich dodaj łyżeczkę soli i za pomocą
taśmy papierowej oraz flamastra oznacz
napisem „woda słona”

Umieść plasterki moczone uprzednio w
miseczce za słona wodą w tej samej wodzie i
odwrotnie. Odczekaj 30 min i ponownie
sprawdź elastyczność

Wynik przeprowadzonego
doświadczenia:

Plasterki ogórka moczone w słonej
wodzie miękną, a te z samej wody
staja się sztywniejsze.
Dlaczego ???

 Woda dostaje się do wnętrza lub na zewnątrz komórek przez błonę komórkowa w
skutek zjawiska osmozy. Woda przechodzi przez błonę w kierunek roztworu, w
którym jest więcej rozpuszczalnych substancji, czyli stężenie roztworu jest większe.
Gdy liczba cząsteczek soli w roztworze zewnętrznym jest większa niż w komórkach,
woda przechodzi z komórek do roztworu zewnętrznego. Tracenie wody przez
komórki zwie się odwodnieniem (dehydracją). Tak więc, ryba morska przebywając
w słonej wodzie odwadnia się i uzupełnia ubytek wody przez komórki swego ciała,
pijąc duże ilości wody z otoczenia. Sól wydzielana jest na zewnątrz za pomocą
skrzeli, a za pośrednictwem nerek wydalane są tylko niewielkie ilości wody.
Natomiast ryba słodkowodna mogłaby pęknąć z nadmiaru wody, ponieważ wtedy
zjawisko jest odwrotne.
 Woda wchłaniana przez komórki jej ciała bowiem środowisko, w którym ryba
przebywa jest mniej zasolona (roztwór ciała). Dlatego tez usuwa ona za pomocą
nerek ogromniej ilości wody.
 W obu przypadkach ryby musza uzupełnić straty lub nadmiar wody w sposób
odpowiedni do środowiska, w którym przebywają.
,, Zjawisko osmozy w
kuchni’’

 Cel: Pokazanie zjawiska osmozy
Materiały potrzebne do przeprowadzenia
doświadczenia:
• Bulwa ziemniaka
• Łyżeczka do herbaty
• Sól
• nóż
Czynności

 Przekrój ziemniaka na pół i wydrąż w obu częściach
otwory
Wsyp do tego łyżeczkę soli i zostaw ziemniaka
na ok.3 godz.

Sprawdź jakie zmiany zaszły w
ziemniaku

 Ziemniak stał się suchy, gdyż na powierzchnię
wypłynęła woda.
 Spostrzeżenia: Z ziemniaka wycieka woda, dzięki
zjawisku osmozy.
 Wnioski: Nawet w kuchni zachodzi zjawisko
osmozy.
,, Osmoza w kuchni ”

Cel: Zaobserwowanie czy bulwa ziemniaka
wchłonie cukier lub mąkę.
 Materiały potrzebne do przeprowadzenia
doświadczenia:
• Bulwa ziemniaka
• Cukier
• Mąka
• Łyżeczka do herbaty
• Nóż
Czynności:

 Bulwę ziemniaka przekrój na pół i wydrąż otwory
Do pierwszej połówki wsyp cukier a do drugiej
mąkę

Pozostaw na jakiś czas (2 godz.)

Wnioski

 Cukier, który wsypano do pierwszej połówki
ziemniaka – wsiąkł
 Mąkę, którą wsypano do drugiej połówki ziemniaka
pozostała bez zmiany
Dlaczego ???

 Ziemniak wchłonął cukier- pokazuje nam że
zachodzi tam osmoza. Błona biologiczna działa tak,
że przepuszcza substancje po obu stronach błony.
Ziemniak mąki nie wchłonął, gdyż mąka w nim nie
występuje, a cukier owszem
„ Jak sól działa na
ziemniaka w wodzie”

 Cel: Działanie soli na ziemniaka w wodzie
 Materiały potrzebne do przeprowadzenia
doświadczenia:
 Bulwa ziemniaka
 Łyżeczka do herbaty
 Nóż
 3 szklanki
 Woda
 sól
Czynności

 Pokrój ziemniaka na trzy równe frytki
Szklanki do połowy napełnij wodą.
Do pierwszej szklanki wsyp pół łyżeczki soli,
do drugiej jedną całą łyżeczkę, a do trzeciej nie
wsypuj soli

Zaobserwuj zmianę
jędrności frytek

Frytek ze zwykłej wody
Frytek z wody z jedną łyżeczką soli
Frytek z wody z ½ łyż. wody
Wynik:

 Frytek ze zwykłej wody stał się bardzo sztywny i
twardy
 Frytek z wody z jedną łyżeczką soli stał się bardzo
elastyczny i giętki
 Frytek z wody z ½ łyżeczką wody stał się elastyczny
Doświadczenia część
chemiczna

Doświadczenia jakie będą
przedstawione:
 ,,Otrzymywanie tlenu”
 ,,Otrzymywanie dwutlenku
węgla i badanie jego
właściwości”
 ,,Działanie wody na tlenki
metali”
 ,,Działanie wody na metale”
 ,,Barwienie się wskaźników w
środowisku obojętnym,
zasadowym i kwasowym”
Otrzymywanie tlenu

Potrzebne odczynniki i sprzęt laboratoryjny:
 woda utleniona
 drożdże
 zapałki
 łuczywko
 rurka
 korek
 probówka
 kolba
 woda
 szklane naczynie
Rysunek

Obserwacje

Po wlaniu wody utlenionej do rozdrobnionych
drożdży zaczyna się wydzielać bezbarwny
gaz. Po przybliżeniu tlącego się łuczywka do
naczynia z zebranym gazem łuczywko zapala
się jasnym płomieniem.
Wnioski

Zaszła reakcja chemiczna – reakcja
rozkładu. Wydzielającym się
gazem był tlen. Tlen podtrzymuje
palenie.
2 H2O2
Woda utleniona
2 H2O + O2
Woda
+
tlen
Otrzymywanie dwutlenku węgla i
badanie jego właściwości

Potrzebne odczynniki i sprzęt laboratoryjny:
butelka
ocet
soda oczyszczona
trzy świece
balon
szklane naczynie
zapałki
,,schodki”
Rysunek

a):
Obserwacje

Po wsypaniu sody
oczyszczonej do octu
gwałtownie zachodzi
reakcja. W wyniku, której
wydziela się bezbarwny
gaz a balon rośnie.
b):
Po wprowadzeniu gazu
( otrzymanego w części
pierwszej) do naczynia,
świece kolejno gasną od
dołu.
a):
Wnioski

Wydzielającym się gazem
jest dwutlenek węgla.
b):
Tlenek węgla(IV) jest
cięższy od powietrza a
więc opada na dno
naczynia. Nie podtrzymuje
palenia.
Działanie wody na tlenki
metali

Potrzebne odczynniki i sprzęt
laboratoryjny:
tlenek wapnia
tlenek glinu
probówki
wywar z czerwonej
kapusty
woda
Rysunek

Obserwacje

Po dodaniu tlenku wapnia
do wody z wywarem z
czerwonej kapusty do probówki,
pojawia się zielone zabarwienie.
Po dodaniu tlenku glinu
do wody z wywarem z
czerwonej kapusty do probówki,
zabarwienie się nie zmienia.
Substancja się nie rozpuściła
i opadła na
dno probówki.
Wnioski
W probówce 1 zaszła reakcja
chemiczna i powstało środowisko
zasadowe. Jednak w probówce
2 reakcja nie zachodzi. Nie
wszystkie tlenki metali reagują
z wodą.
1
CaO
+
H2O
Tlenek wapnia + woda
2
Al2O3
+
H2O
Tlenek glinu + woda
Ca(OH)
wodorotlenek wapnia
reakcja nie zachodzi
reakcja nie zachodzi
Działanie wody na metale

Potrzebne odczynniki i sprzęt laboratoryjny:
 miedź
 sód
 probówki
 woda
 wywar z czerwonej
kapusty
 zapałki
 łuczywko
 palnik
Rysunek

Obserwacje

Po dodaniu sodu do wody z wywarem z
czerwonej kapusty reakcja zaszła w sposób gwałtowny.
Zaczynał się wydzielać bezbarwny gaz. Po zbliżeniu tlącego
się łuczywka do wydzielającego się gazu, można usłyszeć
charakterystyczne trzaski. Roztwór zabarwił się na zielono.
Po dodaniu miedzi do wody z wywarem z czerwonej
kapusty i po ogrzaniu nie zaobserwowano zmian.
Wnioski

W 1 probówce wydzielającym się gazem był wodór. Zaszła
reakcja chemiczna i powstało środowisko zasadowe. W
probówce 2 reakcja nie zaszła. Nie wszystkie metale reaguj z
wodą.
1. 2 Na
+ 2 H2O
sód + woda
2. Cu
+ 2 H2O
miedź + woda
2 NaOH + H2
wodorotlenek sodu + wodór
temp.
reakcja nie zachodzi
reakcja nie zachodzi
Barwienie się wskaźników w środowisku
obojętnym, zasadowym i kwasowym

Potrzebne odczynniki i sprzęt
laboratoryjny:
 fenoloftaleina
 uniwersalny papierek
wskazujący
 oranż metylowy
 wodorotlenek potasu
 kwas octowy
 woda
 probówki szali Perttiego
 pipeta
Rysunek

Wskaźnik
Obserwacje
Papierek uniwersalny
Fenoloftaleina
Oranż metylowy
Substancja
1
Ca(OH)2
Zasada wapniowa
2
H2 O
Woda
3
CH3C00H
Kwas octowy
BARWA WSKAŹNIKA
Niebieskie

Malinowe
Pomarańczowe
Żółte
Brak
Pomarańczowe
Czerwone
Brak
Czerwone
Żółte
Przeźroczyste
Pomarańczowe

Barwienie się fenoloftaleiny
Barwienie się papierka uniwersalnego
Barwienie się oranżu metylowego
Wnioski

Przydatne do wykrywania
środowiska zasadowego są
wskaźniki:
 Fenoloftaleina- w zasadzie
zabarwia się na malinowo
 Uniwersalny papierek
wskaźnikowyw zasadzie zabarwia się na
niebiesko

Do wykrywania środowiska
kwasowego przydatne są wskaźniki:
 Uniwersalny papierek
wskaźnikowy- w kwasie zabarwia
się na czerwono
 Oranż metylowy- w kwasie
zabarwia się na czerwono
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec

Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec
Koniec

similar documents