Prezentacja programu PowerPoint

Report
IWONA PROKOPOWICZ
KONSULTANT DS. PRACY TYMCZASOWEJ
KONTAKT: 517-811-271
MAIL: [email protected]
Obecnie prowadzimy
rekrutację na następujące
stanowiska
OPERATOR PRODUKCJI
 GRAFIK DTP
 SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW
 OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
WYSOKIEGO SKŁADU

OCZEKUJEMY – STANOWISKA
PRODUKCYJNE
 Zdyscyplinowania
 Chęci
do pracy
 Gotowości do pracy na trzy zmiany,
zimą I i II zmiana, latem I i III
 Mile widziane osoby z orzeczeniem o
niepełnosprawności
 Mile widziane zdolności manualne
OPERATOR PRODUKCJI DEKORATOR
Rozpakowywanie produktów do
dekorowania
 Pakowanie udekorowanych produktów
 Obsługa maszyny do nadruku
 Nakładanie farby na sito
 Kontrola maszyny w trakcie pracy
 Dbanie o porządek na stanowisku pracy i
czystość maszyny

OPERATOR PRODUKCJI - HAFT







Ustawianie i obsługa maszyn do haftu
Wymiana nici i igieł w maszynie
Przygotowywanie tamborków z produktami
na maszynę
Systematyczne oliwienie maszyny oraz
konserwacja
Kontrola maszyny w trakcie pracy
Dbanie o porządek na stanowisku pracy i
czystość maszyny
Uzupełnianie dokumentacji w formie
papierowej
OPERATOR PRODUKCJI NADRUK
 Ustawianie
i obsługa maszyn do
drukowania
 Kontrola maszyny w trakcie pracy
 Przygotowanie materiałów do druku i
grawerowania
 Dbanie o porządek na stanowisku pracy i
czystość maszyny
 Uzupełnianie dokumentacji w formie
papierowej
MAGAZYNIER - OPERATOR
WÓZKA WIDŁOWEGO
WYSOKIEGO SKŁADU











Załadunek i rozładunek towarów w magazynie i na samochodach
dostawczych w dokach załadowczych i wyładowczych
Rozwiezienie towaru po hali magazynowej i hali produkcyjnej
Przyjęcie towaru z dostawy
Wydanie towaru na produkcję i przyjęcie z produkcji
Segregacja przyjętych zwrotów produkcyjnych
Przygotowywanie wysyłki w zakresie weryfikacji zgodności towarów
ze zleceniem
Przygotowanie dokumentów wysyłkowych
Przygotowanie palet do wysyłki i ich kompletacja
Dbanie o porządek na stanowisku pracy i czystość maszyny
Systematyczny przegląd wózka widłowego przed i po pracy
Ładowanie baterii do wózka widłowego
GRAFIK DTP







Znajomość programu Corel Draw i
podstawowa znajomość pakietu Adobe
Doświadczenie pół roku
Wykształcenie minimum średnie
Mile widziana znajomość branży poligraficznej
Mile widziana znajomość języka angielskiego
Komunikatywność
Zaangażowanie i energia w działaniu
SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW








min. średnie wykształcenie
przynajmniej 2 lata doświadczenia na podobnym
stanowisku
dobra znajomość języka angielskiego
umożliwiająca swobodną komunikację
samodzielność i dobra organizacja własnej pracy
doświadczenie w prowadzeniu negocjacji
cenowych
dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne
dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
umiejętność pracy zarówno indywidualnej, jak i w
zespole
PROJEKT TAK PEŁNOSPRAWNI
O NAS
Grupa Job to polskie konsorcjum marek HR
wyspecjalizowanych w kompleksowym
doradztwie personalnym. Jesteśmy jednym z
europejskich liderów w dziedzinie nowoczesnych
rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi. Naszą działalność koncentrujemy
przede wszystkim w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej, jesteśmy dziś obecni na terenie
Niemiec, a także na Węgrzech i Słowacji. W
Polsce działamy w oparciu o 9 oddziałów
regionalnych.
GRUPA JOB
DLACZEGO JOB IMPULSE?
PRACA TYMCZASOWA
Forma pracy, która łączy ze sobą Pracownika,
Pracodawcę Użytkownika oraz Agencję
Pracy Tymczasowej (APT). Pracownik podpisuje
umowę z APT, stając się jednocześnie jej
pracownikiem, natomiast obowiązki wykonuje
bezpośrednio u Pracodawcy Użytkownika, do
którego został oddelegowany
Agencja Pracy Tymczasowej zobowiązana jest do:
 Zawarcia umowy z Pracownikiem
 Rozliczenia jego czasu pracy, nieobecności i
zwolnień lekarskich i odprowadzenia składek ZUS
oraz podatku
 Wypłacenia wynagrodzenia
PRAWA I OBOWIĄZKI
PRACOWNIKA
TYMCZASOWEGO




Umowa – Pracownik ma obowiązek zapoznać się z jej treścią oraz podpisać ją
w określonym terminie
Wynagrodzenie – wypłacane jest raz w miesiącu na wskazane przez
Pracownika konto. W przypadku umowy o pracę, wynagrodzenie wypłacane
jest do 10. dnia następnego miesiąca, w przypadku umowy zlecenie – do
dnia 15.
Nieobecności z powodu choroby –Pracownik ma obowiązek jak najszybciej
poinformować zakład pracy oraz APT o swojej nieobecności oraz w terminie
do 7 dni przekazać Konsultantowi Agencji zwolnienie
lekarskie. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jest naruszeniem
obowiązków pracowniczych, a w konsekwencji może prowadzić do
zwolnienia dyscyplinarnego.
Urlopy – Pracownik tymczasowy ma prawo do płatnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każde 30 dni pozostawania w
dyspozycji dla Pracodawcy Użytkownika. Może on także skorzystać z płatnego
urlopu okolicznościowego, a warunkiem jego otrzymania jest złożenie oprócz
wniosku także kserokopii stosownego dokumentu. Po przepracowaniu 6
miesięcy Pracownikowi Tymczasowemu przysługuje również prawo do urlopu
na żądanie. W przypadku pracownika, który wychowuje dziecko do lat 14,
przysługują mu 2 dni płatnego urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem.
DLACZEGO WARTO
PRACOWAĆ U NAS




Gwarantujemy wsparcie konsultanta, który
jest dedykowany do danego Klienta.
Dbamy o naszych pracowników - w
przypadku jeśli zakończyłeś pracę z przyczyn
niezależnych od Ciebie, zaproponujemy Ci
profesjonalne doradztwo zawodowe oraz
pomożemy w znalezieniu nowej pracy.
Oferujemy możliwość skorzystania z
ubezpieczenia grupowego.
Wszystkim dajemy równe szanse – nie
dyskryminujemy kandydatów do pracy.
Osoby zainteresowane zachęcam do
kontaktu telefonicznego lub poprzez
wysłanie cv w wiadomości e-mail.
Dziękuję za uwagę
I. Prokopowicz

similar documents