Geen diatitel

Report
Totaal aantal leerlingen
900
800
700
775
795
767
757
749
745
745
732
705
661
662
634
624
646
600
500
400
300
200
100
0
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Aantal leerlingen per afdeling
2013-2014
IW/EM
13%
1ste graad
25%
grafische
20%
auto
6%
hout
12%
mechanica
17%
elektriciteit
7%
1ste graad
auto
hout
elektriciteit
mechanica
grafische
IW/EM
Studiekeuzeproces:
e
4 leerjaar
• Informatie aan de leerlingen:
 informatie door begeleiding,
schoolorganisatie en vakleraars
• Studiekeuzeformulier: binnenleveren
voor woensdag 21 mei
• Bespreking voorlopige studiekeuze in de
klassenraad
• Definitieve keuze a.d.h.v. behaald attest
7°jaar Se-n-Se: Chemische procestechnieken
7°jaar7°jaar
Se-n-Se:Se-n-Se:
ChemischeChemische
procestechnieken
procestechnieken
Elektrotechnieken
Elektrische installatietechnieken
Lessenrooster 3de graad
Automatisering
PLC-sturingen
Elektriciteit en labo
Gelijkstroom – Wisselstroom
Installatiemethoden
Industriële installatie
Realisaties elektriciteit
Industriële installatie
Grafische media
Printmedia - Multimedia
Lessenrooster 3de graad
PRINTMEDIA:
Technologie
Hoogdruk – Diepdruk – Vlakdruk – Zeefdruk
Toegepaste informatica
Indesign – Typografie – Pagina-opmaak – Webdesign
Lay-out en ontwerptechnieken
Kleurenleer – Vormleer – Typografie – Logo-ontwerp
Realisaties
Hoogdruk – Zeefdruk – Vlakdruk
MULTIMEDIA:
Toegepaste informatica
Indesign – Typografie – Pagina-opmaak – Webdesign
Multimediatechnieken
Mechanische technieken
Mechanische vormgevingstechnieken
Autotechnieken
Lessenrooster 3de graad
MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN:
Technisch tekenen
Tekenen: twee- en driedimensionaal
Mechanica
Berekenen van krachten en bewegingen
Technologie
Realisaties
Voorbereiden, vervaardigen, opvolgen, bijsturen monteren
AUTOTECHNIEKEN:
Elektriciteit - mechanica
Motoren
Technische vakken
Realisaties
Mogelijkheden na TSO technieken
Verder studeren
Se-n-Se
* Technische functie in de industrie
* Zelfstandig ondernemer
Elektrische Installatietechnieken
Mechanische vormgevingstechnieken
Autotechnieken
Printmedia + multimedia
Arbeidsmarkt na TSO
Industriële Wetenschappen + Elektromechanica
Voortstuderen is een must
ET / MVT / AT
Technische functie in een bedrijf
• productieverantwoordelijke
• onderhoudstechnicus
• operator
Zelfstandige ondernemer
Arbeidsmarkt na TSO
Printmedia
Functies in grafische sector
voorbereider
prepress
drukker
afwerker
Multimedia
Functies i.v.m. elektronische beeldvorming
multimediaproducten
internet
websites
non-printproducten
7°jaar Se-n-Se: Chemische procestechnieken
Hout
Hout
Lessenrooster 3de graad
Drukken en voorbereiden
Drukken en afwerken
Lessenrooster 3de graad
Basismechanica
Lassen-constructie of Auto
Lessenrooster 3de graad
Studies of arbeidsmarkt na BSO
Verdere studies
7de specialisatiejaren BSO
7MDV – 7AUE – 7INI – 7FTL
Arbeidsmarkt
Lassen Constructie
DRUKKEN
Auto-technieken
HOUT
Zelfstandige ondernemer
Te behalen attesten
A-attest
• Geslaagd
B-attest
• Geslaagd behalve voor
geclausuleerde studierichtingen
of onderwijsvormen
• Overzitten
C-attest
• Niet geslaagd
Bij A, B- of C-attesten kunnen adviezen gegeven
worden.
Attesten na de 3e graad
• TSO: diploma secundair onderwijs
• 7e jaar TSO (Se-n-Se): getuigschrift 3e
leerjaar van de 3e graad
• BSO: getuigschrift van het 2e leerjaar
van de 3e graad
• 7e jaar BSO: diploma secundair
onderwijs
Vragen?

similar documents