Program profilaktyki logopedycznej dla przedszkoli, klas kszta*cenia

Report
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Gubinie, ul. Pułaskiego 1
tel. 68 4558252
mail: [email protected]
www.pppgubin.iap.pl
PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ
„Pięknie mówię”
mgr Magdalenę Augul – Olech
logopeda ze specjalnością neurologopedii
Wczesne
wspomaganie
rozwoju mowy
u dzieci
w wieku
przedszkolnym
i szkolnym
–Wspomaganie dzieci z zaburzeniami
mowy i wymowy
–Włączenie rodziców i nauczycieli do
świadomej współpracy nad rozwojem
mowy dzieci i kształtowaniem ich
prawidłowej wymowy
–Promowanie w środowisku lokalnym
działań profilaktycznych w zakresie
szerszego dostępu
do wczesnej
diagnozy i terapii logopedycznej dla
dzieci, w tym dzieci z deficytami
globalnymi i parcjalnymi
–Podnoszenie jakości pracy szkół
i przedszkoli poprzez poszerzanie
możliwości współpracy z logopedą
–Udzielenie
wsparcia
rodzicom
i
nauczycielom
dzieci
niepełnosprawnych lub zagrożonych
niepełnosprawnością
Przygotowanie
programu w
oparciu o
opracowanie
B. Dittfeld
Analiza
programu
Realizacja
programu
Skąd pomysł????
•
Inspiracją do napisania tego programu była potrzeba wczesnego wspomagania
rozwoju mowy u dzieci.
•
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, trzy miejskie przedszkola oraz Szkoła
Podstawowa w Bieżycach i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy połączyły siły
by stworzyć wspólnie coś nowego.
•
W programie uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku
szkolnym, nauczyciele, wychowawcy i rodzice.
pedagogiczne
•łączyły działania logopedy i pedagoga, wiązały się z
procesem dydaktycznym nauczania (uczenia się czytania i
pisania, liczenia). Służyły one poznawaniu dziecka ,
pozyskiwaniu go do współpracy oraz stymulacji językowej;
obejmowały również wychowawcze oddziaływanie na dziecko
i jego otoczenie (zabawy inscenizacyjne)
logopedyczne
•były włączane w momencie diagnozowania problemów
dziecka oraz terapii – dotyczyły głównie: czucia artykulatorów
w powiązaniu z całym ciałem. Służyły nabywaniu nawyków
językowych
psychologiczne
• wiązały się z oddziaływaniem słownym logopedy na
zachowanie i emocje dzieci.
Stosowano następujące
elementy:
•bajki terapeutyczne
•rysunki dziecięce
Ponadto w pracy profilaktycznej oraz diagnostyczno – terapeutycznej
z dziećmi stosowałam elementy następujących metod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
metoda Weroniki Sherbourne,
metoda Dobrego Startu
metoda Bronisława Rocławskiego
metoda kalifornijska (Domana)
metoda Marii Montessori
metoda kinezjologii edukacyjnej
metoda psychostymulacji (M.S. Dyna Lingua)
metoda Knillów
metoda neurobiologiczna J. Cieszyńskiej
Zasady:
Zasada świadomego dostosowania elementów preferowanych
metod do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb dziecka
Konsekwentne dążenie do sukcesu dziecka
Zasada podmiotowości dziecka
Zasada systematyczności oddziaływań
Zasada stopniowania trudności
II. REALIZACJA PROGRAMU

Przewidziany czas trwania programu - jeden cykl - 3 lata.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu jedną godzinę. Jeden temat realizowany był
przez 1miesiąc (3 – 4 spotkania).

Przed rozpoczęciem programu i w czasie jego trwania pod koniec każdego roku
szkolnego wykonywane były badania przesiewowe mowy dzieci biorących udział w
programie.
W trakcie trwania programu prowadzone były zebrania i zajęcia z rodzicami dla


każdej grupy wiekowej (2 razy w roku). Pierwsze zebranie dotyczyło charakterystyki
rozwoju mowy u dzieci, natomiast drugie spotkanie miało charakter warsztatowy, na
których to rodzice w sposób praktyczny otrzymywali różne ćwiczenia i zabawy do
pracy z dzieckiem w domu.
Po skończonych zajęciach często odbywały się indywidualne konsultacje terapeutą, w
celu rozwiania różnych wątpliwości i rozwiązania bieżących problemów.
Narzędzia badawcze
dla dzieci 4 letnich do
badania wykorzystałam
kwestionariusz obrazkowy
G. Bilewicz i B. Zioło,
•
dla dzieci starszych (5 i 6
latków) „Test nazywania”
A. Balejko.
•
Po badaniach analizowałam jakie
problemy mają dzieci i w czym
mogłabym im pomóc. Na tej
podstawie ułożyłam tematykę zajęć
dla każdej grupy wiekowej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Stroimy miny
Znamy głosy naszych kolegów
Wesołe i smutne laleczki
Sprzątamy mieszkanko –
świąteczne porządki
Ćwiczymy oddech
Malujemy własną postać
Jestem samodzielny w domu –
w kuchni i w łazience
Jestem pilnym uczniem i dobrym
kolegą
Odgłosy zwierząt – naśladuję
węża
Odgłosy przyrody – naśladuję
szum drzew
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Odgłosy z ulicy – naśladuję
jadące auta
Odgłosy z podwórka –
rozmawiamy z Kaczką Dziwaczką
Naśladujemy ruchy
naprzemienne w zabawie
„Łokieć – kolano”
„Co to za przysłowie – pozwól
pomyśleć głowie?”
Czas na relaks i długi oddech
Co misie robią zimą?
Trzy kolory
Wiosna
Urodziny Renaty
Wycieczka pociągiem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Koniec wakacji
W lesie
Moje ciało
W sklepie spożywczym
Bajki
Sport
Muzyka
W kwiaciarni
Na wiejskim podwórku
Na placu zabaw

Dzieci opanowały w dobrym stopniu mowę polską. Badania przesiewowe wykazały, że z grup
objętych programem profilaktycznym na konsultację logopedyczną skierowano tylko pojedyncze
dzieci. Były to te dzieci, które miały złożoną wadę wymowy bądź znaczny opóźniony rozwój mowy

Efektywna współpraca z rodzicami i wychowawcami grup i klas w ramach wspomagania rozwoju
mowy dzieci

Wzrost świadomości logopedycznej rodziców i nauczycieli

Wyposażenie rodziców i nauczycieli w techniki pracy z dziećmi

Dzieci potrafią prawidłowo oddychać i używać artykulatorów do poprawnej wymowy, dbają o swoje
wypowiedzi, przez co tempo mówienia jest wolniejsze, mowa bardziej zrozumiała, zniknął problem
zacinania się

Realizacja programu „Pięknie mówię” spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony
przedszkoli i szkół, obecnie trwa kolejna - VII edycja programu
Promocja poradni na terenie miasta

dodatkowe
korzyści
wynikające
z programu
systematyczne
badania
przesiewowe
mowy, słuchu
i wzroku
warsztaty
logopedyczne
dla rodziców
i nauczycieli
ułatwiony kontakt
ze specjalistą

similar documents