Obóz LO

Report
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Termin: 18.09.-26.09.2014
Uczniowie – 48
Kadra:
Mirosława Ćwierzyk
Magdalena Sroka
Agnieszka Wozowicz
Zdzisław Bednarek
Adam Musiał
ZWIEDZANIE GŁÓWNEGO MIASTA (zespół
Przedbramia ulicy Długiej, ulica Długa i Długi
Targ, ulica Mariacka, Arsenał)  historia,
historia sztuki, j. polski, WOK
spotkanie inauguracyjne - program i cele obozu
konsultacje projektowe
Lekcje muzealne w Muzeum Narodowym:
Symbolika obrazu SĄD OSTATECZNY Memlinga i Analiza dzieła
sztuki – historia sztuki, j. polski, WOK
Spotkanie z delegatem
Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku
Panem Krzysztofem Szerkusem – istota pracy Rzecznika
Praw Obywatelskich /sierpień 80 - wydarzenia, ludzie,
wspomnienia uczestnika wydarzeń- historia i społeczeństwo,
Film A. Wajdy : „Człowiek z marmuru”
Wykład wprowadzający- Rzeczywistość PRL i drogi Polaków do
wolności – prof. Z. Bednarek
WNĘTRZA
ZABYTKÓW DŁUGIEGO TARGU
(Ratusz Głównego Miasta; Dwór Artusa) –
historia sztuki, historia, j. polski, WOK
KOŚCIOŁY GDAŃSKA
Bazylika Mariacka, Kościół św. Mikołaja,
Kościół św. Katarzyny, Kościół św. Janahistoria sztuki, WOK,
konsultacje projektowe
Zamek krzyżacki w Malborku
Msza święta
w Bazylice Mariackiej
klasy II i III:
film „Panny z Wilka”
Wprowadzenie i wykład dotyczący projektu Nowa Matura
Prof. M. Sroka – j. polski
Klasa I:
Jak pisać sprawozdanie z wycieczki? Prof. M. Sroka – j. polski /
zajęcia z wychowawcą: regulaminy szkolne, system oceniania,
karta oceny zachowania, kontrakty indywidualne
Wykład: „Grudzień 1970 – wydarzenia
w Gdańsku i Gdyni”
Piotr Brzeziński historyk IPN - historia i społeczeństwo, historia
Koncert organowy w Katedrze Oliwskiej,
Katedra i park w Oliwie  historia sztuki, przyroda, WOK,
Gra terenowa: „Śladami wydarzeń grudniowych”
Spacer Plażą z Gdańska-Jelitkowa do Sopotu + Sopot
/obserwacje przyrody związane z kartami pracy dotyczącymi piasku i
terenów nadmorskich/ - przyroda
Przyroda – karty pracy
Chemia – „Tlenki wokół nas – tlenek krzemu” Geografia – Przyroda i
gospodarka w rejonach nadmorskich /wykonanie na podstawie obserwacji,
tekstów źródłowych, map, rycin, wykresów itp. /
Film A. Wajdy „Człowiek z żelaza”
wykład wprowadzający prof. Z. Bednarek - historia i społeczeństwo,
j. polski, historia
Wykład „Historia Solidarności”
Arkadiusz Kazański historyk IPN – historia
i społeczeństwo, historia
Europejskie Centrum Solidarności:
wystawa Drogi do wolności
Spotkanie z mec. Jackiem Tylorem
Konsultacje projektowe
Film „Blaszany Bębenek”
wprowadzenie do filmu: motywy literackie w
filmie i w powieści, prof. M. Sroka- j. polski
Centrum nauki Hevelianum –
zwiedzanie i lekcja „Widmo – tęcza informacji” – przyroda
Fizyka
karta pracy –
analiza widma światła, doświadczenia
Gra terenowa i złożenie kwiatów pod
pomnikiem Solidarności
Przejazd do Torunia
Obserwatorium
Astronomiczne
w Piwnicach pod
Toruniem - przyroda
Toruńskie Stare Miasto
Ratusz i kamienice na Rynku,
Kościół Wniebowzięcia NMP,
katedra śś. Janów, gotyckie
kamienice na ul. Kopernika,
spichlerze gotyckie i barokowe,
mury obronne miasta- historia
sztuki, historia, WOK,
Toruńskie Stare Miasto
Kościół śś. Jakuba i Filipa,
Nowe Miasto w Toruniu,
ruiny zamku krzyżackiego
historia sztuki, historia, WOK,
Powrót do Krakowa

similar documents