HENRYK SIENKIEWICZ

Report





spędzone w Grabowcach i
Woli Okrzejskiej
pierwszy nauczyciel - Albert
Marczewski
pierwsze lektury: "Robinson
Cruzoe" D. Dafoe, utwory
Reja, Kochanowskiego,
Górnickiego, Skargi,
Niemcewicza
fascynacja Napoleonem i
tradycją rycerską
umiejętności: znajomość
realiów życia w dworkach
ziemiańskich i chałupach
chłopskich








1858 r. - przyjęcie do Gimnazjum Realnego
w Warszawie, mieszącego się w Pałacu
Kazimierzowskim.
(1862-64) - nauka w Gimnazjum II w Pałacu
Staszica
(1864-68) - pobyt w Gimnazjum IV przy
Królewskiej 13
14-15 IV 1866 - matura
25 X - pomyślne zdane egzaminy do Szkoły
Głównej; pod naciskiem rodziców
H. Sienkiewicz wybrał prawo, a później
medycynę, by zmienić je (już samodzielnie)
na kierunek filologiczny.
Po III roku studiów zamknięto Szkołę
Główną i otwarto Uniwersytet Warszawski
z językiem rosyjskim jako wykładowym.
H.Sienkiewicz-gimnazjalista
1874 r. po rocznej przerwie przyszły pisarz
wznawia studia na UW i uzyskuje tytuł
kandydata nauk filologicznohistorycznych.







niski wzrost był powodem jego kompleksów, cechowała go skłonność do
chorób gardła i zębów; był fotogeniczny i lubił się fotografować;
dom rodzinny - poza Oblęgorkiem nie miał nigdy własnego domu,
wynajmował mieszkania; rzadko widywał się z dziećmi;
finanse - dopiero, gdy stał się sławny, był jedynym polskim pisarzem,
żyjącym, dostatnio z pracy pisarskiej;
hobby - H. Sienkiewicz lubił polowania (z upodobaniem gromadził trofea
myśliwskie; brał udział w polowaniach na grizzly i bawoły; w Afryce
upolował krokodyla i hipopotama) i grę w karty;
praca twórcza - zawsze miał kłopoty z wymyślaniem tytułów utworów,
lubił ozdabiać swoje prace rysunkami i cenił swobodę wypowiedzi;
gusta literackie: ulubiony poeta- J. Słowacki, nie cenił- E. Orzeszkowej;
kontakty towarzyskie - z B. Prusem, znajomość z twórcami sztuki – S.
Witkiewiczem, J. Chełmońskim; według legend - był adoratorem H.
Modrzejewskiej
NOWELE:








1877 Szkice węglem
1880 Janko Muzykant
1880 Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
1882 Bartek Zwycięzca
1882 Jamioł
1880 Za chlebem
1882 Latarnik
1889 Sachem
POWIEŚCI:

Trylogia:
 Ogniem i mieczem (1884)
 Potop (1886)
 Pan Wołodyjowski (1888)




1894 Rodzina Połanieckich
1896 Quo vadis
1900 Krzyżacy
1912 W pustyni i w puszczy
TADEUSZ ŁOMNICKI JAKO
MICHAŁ WOŁODYJOWSKI
MAGDA ZAWADZKA JAKO BAŚKA I
BARBARA BRYLSKA JAKO KRZYSIA
MAŁGORZATA BRAUNEK W ROLI
OLEŃKI BILLEWICZÓWNY
DANIEL OLBRYCHSKI JAKO
ANDRZEJ KMICIC
Izabela Scorupko jako Helena Kurcewiczówna
oraz Michał Żebrowski
w roli Jana Skrzetuskiego
KADR Z FILMU
PLAKAT DO FILMU
PAWEŁ DELĄG JAKO MAREK WINICJUSZ
ORAZ MAGDA MIELCARZ W ROLI LIGII
CHRZEST WINICJUSZA
ŚW. PIOTR W TEJ ROLI
FRANCISZEK PIECZKA
PIERWSI CHRZEŚCIJANIE
STAŚ I NEL (TOMASZ MĘDRZAK I MONIKA
ROSCA) REŻ. WŁADYSŁAW ŚLESICKI 1973
STAŚ I NEL ( ADAM FIDUSIEWICZ I KAROLINA
SAWKA) REŻ. GAVIN HOOD 2001
NAGRODY
W 1905 roku
uhonorowano
go Literacką
Nagrodą Nobla
za całokształt
twórczości.
POMNIK H. SIENKIEWICZA
BANKNOT Z WIZERUNKIEM
TWÓRCY

similar documents