„Owoce w szkole” jako odpowiedź na obserwowany od kilku lat stały

Report
PROGRAM
„OWOCE I W SZKOLE”
To program unijny,
zaproponowany przez
Komisję Europejską.
Ma na celu zachęcanie
młodych ludzi do wyrabiania
sobie dobrych nawyków
żywieniowych.
Nasza szkoła jest jedną z 54 tys. szkół UE,
w których dzieci otrzymują co najmniej
2 razy w tygodniu bezpłatne porcje
owoców i warzyw.
Dzieci otrzymują porcje owocowowarzywne, w skład których wchodzą
następujące produkty:
jabłka, gruszki, truskawki, marchew,
rzodkiewka, słodka papryka, sok
owocowy, warzywny lub owocowowarzywny.
Komisja Europejska w 2009 r. powołała do życia
program „Owoce w szkole” jako odpowiedź na
obserwowany od kilku lat stały spadek spożycia
owoców i warzyw w Unii Europejskiej.
Trend ten może nie tylko wpływać niekorzystnie
na sytuację na rynku owoców i warzyw, ale przede
wszystkim negatywnie oddziaływać na codzienną
dietę Europejczyków, a w szczególności dzieci.
Eksperci są zgodni co do tego, że zdrowe
odżywianie może odegrać ważną rolę
w zmniejszaniu odsetka osób otyłych oraz
redukcji ryzyka poważnych problemów
zdrowotnych, takich jak choroby układu krążenia
oraz cukrzyca typu 2 na późniejszym etapie życia.
Spożywanie wystarczającej ilości owoców
i warzyw jest kluczowe dla osiągnięcia tego celu.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca
codziennie spożycie 400 gramów
owoców i warzyw netto na osobę.
Większość Europejczyków nie osiąga
tego celu, a tendencja zniżkowa jest
szczególnie widoczna u młodych ludzi.
Program „Owoce w szkole”
ma za zadanie przyczynić się
do zmiany nawyków
żywieniowych dzieci poprzez
zwiększenie udziału owoców
i warzyw w codziennej diecie.
W ramach tego programu realizowane
są działania edukacyjne polegające
na utrwalaniu właściwych nawyków
żywieniowych.
W toku zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć
pozalekcyjnych odbywają się :
-apele wychowawcze,
-konkursy plastyczne,
-prezentacje,
-wycieczki ogrodu i sadu.
Program cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci.
Ale pyszne!!!
Lubimy owoce
i warzywa!
Co jest bardzo zdrowe?
Soki warzywne i owocowe!
Już wiemy co zdrowe!
ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Zdrowe chipsy
jabłkowe
Plakaty zrobimykolegów nauczymy!
Zanim zjemy - umyjemy!
To nasz szkolna gazetka
Przygotowujemy
prezentacje
multimedialne
i apele
wychowawcze.
Oglądamy filmy
poświęcone
zdrowemu trybowi
życia.
Opracowała: I Brząkalik i I. Siemianowska
Wykorztystano : www.arr.gov. e-gify.pl - gify,oraz zasoby własne.

similar documents