Tiešsaistes rīki

Report
Tiešsaistes rīki e-prasmju
apmācībai un nodarbinātībai
Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija
LIKTA izstrādātie rīki e-prasmju apmācībai
un nodarbinātībai
 E-prasmju nedēļas ietvaros LIKTA piedāvās rīkus eprasmju apmācībai un nodarbinātībai:
 IT Barometru – online testēšanas rīks;
 Nodarbinātības rīks – apmācību materiāls nodarbinātības
attīstībai;
 ECDL testi – Eiropā atzīta sertificēšanas sistēma
 Izplatīta vairāk nekā 148 pasaules valstīs;
 Tulkota 41 pasaules valodā;
 Vairāk nekā 9 miljoni iedzīvotāju saņēmuši ECDL;
 E-Citizen testi – Informācijas sabiedrības pamatprasmju
sertifikācija
 IKT profesionāļu prasmju tiešsaistes aptauja
IT Barometrs – viens no [email protected] online rīkiem
 IT Barometrs ir on-line testēšanas rīks, kas veidots, lai
novērtētu pamatprasmes informācijas tehnoloģijās. Tas
dod iespēju pārbaudīt savu kompetences līmeni IKT jomā,
kā arī iespēju saņemt automātisku vērtējumu ar
norādījumiem uz nepieciešamajiem uzlabojumiem;
IT Barometrs – galvenās īpašības
 Tests aizņem vidēji 20 min
 Pavisam šobrīd var izvēlēties
3 testus – pamatprasmes,
tekstapstrādi un izklājlapas
 To var izmantot jebkurā
vietā un laikā (nepieciešams
Internet pieslēgums)
 Ieteikumi nepieciešamajai
e-prasmju apmācībai / par
sertifikācijas iespējām
IT Barometrs – pieejamie testi
Pašreiz IT Barometrā darbojas 3 testi:
 IT pamatprasmes
 Tests ir sadalīts 3 kategorijās: vispārīgās informāciju tehnoloģiju
prasmes, interneta prasmes un drošības prasmes. Testā ir 32
jautājumi.
 Tekstapstrāde
 Tests ir sadalīts 3 kategorijās: pamatjautājumi par tekstapstrādi, ar
formatēšanu un objektiem saistīti jautājumi. Testā ir 32 jautājumi.
 Izklājlapas (elektroniskās tabulas)
 Tests ir sadalīts 3 kategorijās: vispārīgi jautājumi par izklājlapām,
ar formatēšanu un aprēķiniem saistīti jautājumi. Testā ir 36
jautājumi.
IT Barometrs – testēšanas process
IT Barometrs – rezultātu aprēķināšana
Novērtējuma skala:
 0-30%
Nulles zināšanu līmenis
Nulles zināšanu līmenis liecina par ļoti zemu zināšanu līmeni vai fragmentārām
zināšanām
 >30-60%Zems zināšanu līmenis
Zems zināšanu līmenis liecina par nepilnīgām vai minimālām zināšanām
 >60-85%Vidējs zināšanu līmenis
Vidējs zināšanu līmenis liecina par diezgan pilnīgām jeb labām zināšanām; tiek
ieteikts pievērst lielāku uzmanību tēmai, kur saņemts salīdzinoši zemākais
vērtējums
 >85%
Pietiekams zināšanu līmenis
Pietiekams zināšanu līmenis liecina par labām un sistematizētām prasmēm;
tiek rekomendēts iegūt formālu apliecinājumu savām zināšanām,
nokārtojot eCitizen / ECDL attiecīgu testu un iegūstot Eiropas vienoto
sertifikātu
IT Barometrs – rezultātu attēlošana
E-prasmju nedēļas laikā sacenties IT
barometrā!!!
 E-prasmju nedēļas laikā Latvijas iedzīvotāji, īpaši
skolēni un jaunieši aicināti pārbaudīt savas prasmes IT
barometra 3 moduļos (IT pamatprasmes,
Tekstapstrāde, Izklājlapas).
 No visiem aizpildītajiem testiem E-prasmju nedēļas
laikā, katrā modulī tiks apkopoti 30 labākie rezultāti.
 Uzvarētāji savā īpašumā varēs saņemt ECDL kartes!
(ECDL – visā Eiropā atzīta datorprasmju sertifikācijas
programma).
 KONKURSS NORISINĀSIES NO 28. FEBRUĀRA LĪDZ 5.
MARTAM!
Nodarbinātības rīks (Employability Toolkit)
 Nodarbinātības rīks - Metodoloģija, apmācību rīki un online
platforma bezdarbnieku un nodarbināto apmācībai e-prasmju
izmantošanai nodarbinātības vajadzībām.
 Nodarbības:
 Izvēlies! (Choose it) – prasmju apzināšana, nepieciešamās
apmācības, profesiju apraksti;
 Gatavojies! (Get ready for it) – vakanču portāli, CV un motivācijas
vēstuļu sagatavošana;
 Rīkojies! (Go for it) – sevis prezentēšana
 Mācību platforma:
http://www.keycompetences.eu/wordpress/la
tvian-toolkit/
Par ECDL
 ECDL un E-Citizen testi – formāls, Eiropā atzīts
zināšanu apliecinājums;
 Pieejamās ECDL sertifikācijas programmas Latvijā:
 E-Citizen;
 ECDL 7 moduļi
 ECDL Advanced 4 moduļi
 ECDL Latvija mācību centri – Aizkrauklē, Bauskā, Cēsīs,
Daugavpilī, Dobelē, Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā, Madonā, Ogrē,
Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā, Ventspilī. (www.ecdl.lv )
ECDL akcija E-prasmju nedēļas laikā
 „e-prasmju nedēļas 2011” laikā no 28. februāra līdz 5. martam
iespēja iegādāties ECDL, Advanced vai e-Citizen sertifikācijas karti ar
ievērojamu cenu atlaidi!
 Iegādājies ECDL karti par Ls 10.00 (parastā cena - Ls 16.64);
 Iegādājies e-Citizen sertifikācijas karti kopā ar maksu par eksāmenu
par Ls 10.00 (parastā cena – Ls 12.10 + eksāmena cena);
 Iegādājies ECDL Advanced karti:
 1 Advanced modulim par Ls 12.00 (parastā cena - Ls 16.64)
 2 Advanced moduļiem par Ls 25.00 (parastā cena - Ls 30.25)
 3 Advanced moduļiem par Ls 35.00 (parastā cena - Ls 40.33)
 4 Advanced moduļiem par Ls 40.00 (parastā cena - Ls 45.37)
IKT profesionāļu prasmju tiešsaistes
aptauja
 Aptauja - tiešsaistes pašnovērtēšanas rīks, kas
ļauj novērtēt Latvijas IKT profesionāļu
atbilstību darba tirgus prasībām;
 Prasmju novērtējumā iegūsiet rezultātus par:
 prasmes, kas atbilst Eiropas standartu līmenim;
 prasmes, kas pārsniedz šo vidējo līmeni;
 prasmes, kas būtu jāpilnveido.
 http://ecompetence.cepis.org/AssessToolECF/
IKT profesionāļu prasmju tiešsaistes
aptauja
 Piedalīties aicināti:




IKT uzņēmumu darbinieki;
IKT vadītāji un speciālisti citu nozaru uzņēmumos;
IKT vadītāji un speciālisti valsts pārvaldē;
Vecāko kursu IKT studenti
 NENOKAVĒJIET IESPĒJU SALĪDZINĀT SAVAS PRASMES
AR EIROPĀ NOTEIKTAJIEM STANDARTIEM!
 IESPĒJA IZMANTOT TESTU TIKAI LĪDZ 5.MARTAM!
Kontaktinformācija
Saite mājas lapās:
www.e-apmacits.lv, www.ecdl.lv
Sīkāka informācija:
[email protected]
Tel. 67311821

similar documents