System wspierania przez ZNP (prezentacja PowerPoint)

Report
25 września 2012 r.
Marek Ćwiek – Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
Liczba uczniów w województwie łódzkim i w Łodzi
Łódź
Lata
Województwo
łódzkie
2008
314 000
70 300
2011
299 000
66 300
Różnica
15 000
4 000
Liczba nauczycieli w województwie łódzkim
i w Łodzi
Lata
Województwo
łódzkie
Łódź
2008
24 600
6 960
2012
23 700
6 620
900
340
Różnica
Zwolnienia i ograniczenia etatów pracowników
oświaty w 2012 roku
Nauczyciele
Pracownicy
niepedagogiczni
Ograniczenie etatu
Zwolnienia
Ograniczenie
etatu
Zwolnie
-nia
województwo
łódzkie
(bez Łodzi)
286
763
74
120
Łódź
206
362
97
92
Razem
492
1125
171
212
Liczba nauczycieli, którzy stracili pracę
według nauczanych przedmiotów
Przedmiot
Wychowanie fizyczne
Język polski
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Matematyka
Język niemiecki
Przyroda, biologia
Liczba nauczycieli
43
39
35
29
24
21
17
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych
ZNP
Filia w Łodzi
ul. Piotrkowska 137/139,
90-434 Łódź
tel. 42/636-80-89;
www.lodz.oupis.pl
[email protected]
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych
ZNP
Filia w Łodzi
Posiadamy akredytację
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Realizujemy szkolenia skierowane
do:






kadry kierowniczej
nauczycieli
rad pedagogicznych
administracji
innych pracowników szkoły
prezesów oddziałów oraz członków ZNP
poprzez:






e-learning;
warsztaty tematyczne
kursy doskonalące
kursy kwalifikacyjne
szkolenia kreowane
inne
miejsce:
 wskazane przez zamawiającego
 na terenie ośrodka
W takich warunkach również jesteśmy gotowi prowadzić szkolenia.
OUPiS ZNP w Łodzi oferuje:
 możliwość uczestnictwa
w bezpłatnych szkoleniach,
które pozwolą na:
- doskonalenie warsztatu
pracy,
- przekwalifikowanie się,
- znalezienie nowego miejsca
pracy
 wykwalifikowaną pomoc
prawną
 bezpłatne doradztwo
zawodowe
OUPiS ZNP w Łodzi współpracuje z:
 Powiatowymi
Urzędami Pracy
 Akademią
HumanistycznoEkonomiczną w Łodzi
 Narodowym Forum
Doradztwa Kariery
Nauczyciele poszukiwani na rynku pracy:
 Nauczyciele wspomagający
w procesie edukacyjno wychowawczym dzieci ze
specjalnymi potrzebami
w nauce
 Nauczyciele przedmiotów
zawodowo-technicznych
 Nauczyciele wychowania
przedszkolnego
 Opiekunki dziecięce
Nauczyciele, którzy chcą pracować poza oświatą mogą
znaleźć zatrudnienie jako:
 Lektorzy
 Instruktorzy zajęć sportowych
 Brokerzy ubezpieczeniowi
 Opiekunowie osób starszych
„Uczymy się przez całe życie”
Standardowa edukacja
zapewni przeżycie.
Sukces w życiu gwarantuje
samokształcenie.
„Wybierz sobie zawód, który
lubisz, a całe życie nie będziesz
musiał pracować” Konfucjusz
Dziękuję za uwagę!


similar documents