prezentacja multimedialna (kliknij aby pobrać)

Report
Głusi w pracy
Zobowiązania pracodawcy wobec
niepełnosprawnego pracownika
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Projekt „Spróbujmy się zrozumieć”
• projekt innowacyjny testujący, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
Państwa.
• celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych metod i narzędzi, które
pozwolą nie tylko na aktywizację osób Niesłyszących, ale także zwiększą
świadomość i otwartość w środowisku osób słyszących, dając podstawę do
łatwiejszej, lepszej i dzięki temu bardziej trwałej współpracy.
• projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Zobowiązania pracodawcy wobec ON
• Korzyści dla pracodawcy – tylko przy umowie o pracę
• Umowa o pracę = zobowiązania
• Źródła informacji:
– www.niepelnosprawni.gov.pl
[zatrudnienie osób niepełnosprawnych]
– www.aktywizacja.org.pl
[prawa pracownika z niepełnosprawnością]
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego
•
•
•
•
Zakres czasu pracy (zmiana od 10 lipca 2014)
Uprawnienie do dodatkowej przerwy w pracy
Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
Prawo do korzystania ze zwolnienie od pracy
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Czas pracy pracownika niepełnosprawnego
• 7-godzinny dzień pracy (płatny jak za 8-godzinny)
– Umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności
– Głusi najczęściej mają umiarkowany stopień
• Brak możliwości pracy w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych
• Odstępstwa są możliwe : decyduje lekarz medycyny
pracy (oraz chęć Głuchego )
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Uprawnienie do dodatkowej przerwy w pracy
• osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej
przerwy w pracy, którą wykorzystać może na
gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek
• czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut
i jest wliczany do czasu pracy
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Prawo do dodatkowego urlopu
wypoczynkowego
• dodatkowe 10 dni roboczych przeznaczonych na
urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym
• po przepracowaniu roku od daty wydania orzeczenia
o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Prawo do korzystania ze zwolnienie od pracy
• 21 dni roboczych w celu:
– uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż
raz w roku [tylko na podstawie skierowania]
– wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych
lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być
wykonane poza godzinami pracy
• Nie łączą się z 10 dniami dodatkowego urlopu
wypoczynkowego
– ogółem 21 dni: w tym 10 dni urlopu wypoczynkowego
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

similar documents