PPT

Report
Konferencja regionalna projektu
„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia
ogólnego w przedszkolach i szkołach”
Warszawa, 20 marca 2013 r.
Dobre praktyki wykorzystania TIK w nauczaniu
przedmiotowym
Platforma edukacyjna
MOODLE
Cele prezentacji:
• Pokazać główne funkcje platformy edukacyjnej
MOODLE
• Zachęcić uczestników konferencji do
wykorzystywania w szkole platformy MOODLE
Platforma e-learningowa MOODLE
Moodle – środowisko nauczania zdalnego za
pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne
przez przeglądarkę internetową.
Darmowy, licencja GNU GPL.
https://moodle.org/?lang=pl
Na czym polega praca ucznia na
platformie?
Tworzy się konta uczniowskie, dzięki
którym uczeń się zaloguje….
… zapozna się z materiałami, wykona
zadanie, sprawdzi swoją wiedzę…
… przedyskutuje zadanie z kolegami oraz
nauczycielem.
Możliwość śledzenia działań ucznia, czasu
realizacji zadania, możliwość oceny.
Aktywności
aktualności, lekcje, słownik,
zasoby, linki
quizy/testy, ankiety, głosowania
dziennik
Forum, komunikator, czat, blog
wiki
Nawigacja po kursie na platformie
Moodle
https://hydra.umcs.lublin.pl/figa/course/view.php?id=312
Praktyczne wykorzystanie:
praca z uczniem zdolnym
nauczanie indywidualne
praca z uczniem
niepełnosprawnym
Poszerzenie oferty edukacyjnej
Nasz patron – Henryk Sienkiewicz
• Zasoby: życiorys, twórczość, Nagroda Nobla, ekranizacja
powieści, ciekawostki, cytaty
• Linki: strony muzeów w Woli Okrzejskiej, Oblęgorku, strony
„wolnelektury.pl”, strona do Wikipedii
• Słownik: terminy literackie
• Forum: „Mój ulubiony Sienkiewiczowski bohater literacki”
• Czat: Czym różni się powieść „W pustyni i w puszczy” od jej
adaptacji filmowych?
• Zadanie: Stwórz mapę skojarzeń: wypisz tytuły utworów
Sienkiewicza, wymień bohaterów głównych,
pierwszoplanowych, drugoplanowych, epizodycznych
• Quiz
Kursy w szkołach podstawowych
Dostępne kursy
• Rozszerzone zajęcia z przyrody dla uczniów
uzdolnionych
• Rozszerzone zajęcia z matematyki dla uczniów
uzdolnionych
Kurs dla dzieci uzdolnionych matematycznie
• Matematyka z ekonomią dla klasy VI
Dlaczego Moodle?
Ciekawe uzupełnieniem dla
tradycyjnych lekcji
Darmowa platforma do edukacji
zdalnej
Intuicyjna obsługa
Dziękuję za uwagę!

similar documents