Dr. Viski József

Report
Vidékfejlesztési program
2014-2020
Falusi közösségek boldogulási lehetőségei
Dr. Viski József
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Miniszterelnökség
a Magyar Faluszövetség önkormányzati fóruma
Hollókő
2014. december 18.
Az agrár-vidékfejlesztési támogatások
új rendszere Magyarországon
• KAP I. pillér
– közvetlen támogatások (uniós forrás) - FM
– piaci intézkedések (uniós forrás) - FM
• KAP II. pillér
– vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) - ME
+ Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) - FM
2
A KAP új célkitűzései (2014-2020)
1. Életképes élelmiszertermelés:
a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének
javítása.
2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:
a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és
ösztönzése.
3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés:
a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása.
3
Magyarország 2015-2020 közötti
felső összeghatárai
(alkalmazva mind a KAP 1-ben a degressziót, mind a KAP2-ből az átcsoportosítást)
Az 1. pillér forrása (2015-2020): 8,916 milliárd €
A 2. pillér forrása (2015-2020): 4,145 milliárd € (3,431 milliárd € (EU) + 0,714
milliárd € (HU))
Összesen: 13,061 milliárd €
300 Ft /EURO árfolyamon: 3 918,300 milliárd forint.
Éves átlagban: 653 milliárd forint.
4
A Vidékfejlesztési Program keretei
Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások
1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az
erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben.
2. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés
valamennyi típusa esetében.
3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság
terén történő előremozdítása.
4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése, javítása.
5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az
éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő
elmozdulás támogatása.
6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság
fejlesztése a vidéki térségekben.
5
A Vidékfejlesztési Program
2014-2020 I.
A legfontosabb változások:
-
Új eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített,
túlszankcionáló és túlbonyolított eljárásrenddel szemben).
-
Új és lényegesen szélesebb célközönség (az ÚMVP tervezése során 20062007-ben túl merev lehatárolás készült a támogatásra jogosultak terén,
amin már a pályázati kiírásokkal sem lehetett javítani).
-
A VP középpontjában a KKV-k lesznek.
6
A Vidékfejlesztési Program
2014-2020 II.
A magyar VP legfontosabb célkitűzései, prioritásai:
További fókuszált fejlesztési célok:
-
Vidéki munkahelyek megőrzése, fejlesztése = munkaigényes ágazatok;
Kisebb gazdaságok differenciált segítése;
Versenyképesség, termelési és jövedelembiztonság;
Erőforrás-hatékonyság és környezetkímélő gazdálkodás;
Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció;
Területi kiegyenlítés és fókuszálás;
Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok,
szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések)
+ 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc ( REL) és Fiatal Gazda (FIG)
7
Támogatási típusok
1) Egyedi beruházás: építéssel járó, önálló gép/technológia beszerzés, IKT-elemek,
járulékos költségek – ÚJ: árajánlat gépkatalógus nélkül,
2) Közös beruházások (előnyben!!) – Új: konzorciumi formában (a VP-ben új)
3) Fejlesztési átalány – ÚJ! (pl. kis gazdálkodó, diverzifikáció)
4) Egységköltség alapú beruházás (pl. erdősítés, erdőszerkezet-átalakítás)
5) Többlet-vállalás egységköltség alapú finanszírozása (ökológiai gazdálkodás, AKG,
állatjólét, Erdő- környezetvédelem, genetikai erőforrások)
6) Kompenzációs átalány korlátozás vagy hátrány miatt ( NATURA 2000, THÁT)
7) Innovatív együttműködő komplex: K+F vagy más együttműködés költségei +
beruházási költségek - konzorciumi formában (pl. agrár-innovációs Operatív
Csoport, LEADER, VTT-területi együttműködés ÚJ!
8
Agrárgazdálkodóknak - 1
Beruházások (6000 STÉ fölötti gazdaságméret és bevétel):
- Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, melioráció,
öntézés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés ÚJ
Támogatási mértékek: 35-45% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max 300 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól)
- Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erdőforrás-hatékonyságot javító ber.,
trágyatárolás – közös is (az átmeneti mentesség VÉGLEG LEJÁR!!!!),
Támogatási mértékek: 35-40% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól)
- Kertészet: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás,
termék-feldolgozás
Támogatási mértékek: 35-46% (kollektív: max. 60%)
Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól)
9
Agrárgazdálkodóknak - 2
- Kis méretű gabonatárolók létesítése és szárítók korszerűsítése
Támogatási mértékek: 35-45% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól)
- Kockázat-megelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) ÚJ
Támogatási mértékek: 50- 80% (kollektív: 60-80%)
Nagyságrend: max 500 MFt/ projekt (kollektív. Min. 50 mFt –tól)
- Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai (pilote) ÚJ
Nagyságrend: max 300 - 500 MFt/ projekt (min. 5 - 15+ termelő tag)
+ ÚJ! Kis gazdálkodók számára (3000-6000 STÉ között): átalány fejlesztési támogatás
5 éves FEJLŐDŐ üzleti terv megvalósítására, legalább két részletben (összesen:15
000 EURO/5év)
10
Agrárgazdálkodóknak - 3
Ösztönzők és együttműködések:
- Állatjóléti kifizetések (tej szerkezet-átalakítás) ÚJ!
- Részvétel EU-s vagy hazai minőségi rendszerekben (termelőnél
felmerült költségek kompenzációja) ÚJ!
- Termelői Csoport (TCS) – átalány jellegű
Tudásbővítés és innováció:
- Megújuló – igény alapú – szakmai képzések és tudásátadás ÚJ!
szakmai tapasztalatcserék és cseregyakorlatok)
- ÚJ! Agrár-innovációs Operatív Csoport projekt K+F és
együttműködési elemei
11
FIATAL GAZDÁKNAK - VP
A pályázat benyújtásának idején 40 éves vagy fiatalabb, első ízben indít
önálló vállalkozást (vállalkozás vezetője), szakirányú végzettség
- Induló támogatás (átalány: 40 000 EURO - min. két részletben)
- Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás,
melioráció, öntözés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés;
- Állattenyésztés: technológia-fejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító
beruházás, trágyatárolás,
- Kertészet: technológia-fejlesztés, erdőforrás-hatékonyság javítása,
termék-feldolgozás
Támogatási mértékek: 60-70% (kollektív: 80-90%)
Nagyságrend: max. 25-40-50 MFt/ projekt (kollektív. Min. 20 mFt)
- Agrár-innovációs OCS. együttműködések
- Kötelező és választható képzések és tanácsadás „mentorálás”
12
Hozzáadott érték =
élelmiszer-feldolgozás és minőségi rendszerek
Jogosultak:
Élelmiszer-feldolgozó mikro- és kisvállalkozások (középvállalkozások: GINOP!)
Mezőgazdasági vállalkozások és csoportosulásaik (minden vállalkozás méret)
Támogatási mértékek: max. 50%
Nagyságrend: max. 300 MFt/ projekt
Témakörök (műveletek)
- Hozzáadott érték növelése (bevétel)
- Erőforrás-hatékonyságot javító beruházások (kiadás)
- Borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés)
- REL csoportok tagjainak beruházásai
- Agrár-innovációs együttműködő OCS-k projekt-beruházásai (pilote)
Nagyságrend: 300- 500 mFt /projekt (csoport tagoktól függően)
ÚJ! Új részvétel minőségi rendszerekben: EU-s vagy hazai (pl. öko, bor, KMS)
13
Élelmiszeripari támogatások
(VP és GINOP)
vállalkozás típusa
mezőgazdasági
(árbevétel +50%)
minden
cégméret
Annex 1
támogató
VP
minden
cégméret
Non Annex
GINOP
élelmiszeripari
(árbevétel +50%)
Annex 1
mikro- és
kisváll.
Annex 1
közép (és nagy)
Non Annex
minden
cégméret
-
Annex I.: az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott lista
14
Környezet és gazdálkodás
- Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások - 2016-tól ÚJ rendszerben
és Genetikai erőforrások megőrzése és javítása - 2016-tól Új rendszerben
- Ökológiai gazdálkodás (átállási és fenntartási) - új rendszerben
- NATURA 2000 kifizetések
ÚJ! és víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések
- Kapcsolódó nem termelő beruházások: élőhely-fejlesztési, vízvédelmi célú
Támogatási mértékek: maximum 100 %
Nagyságrend: max. 4510 €/ ha vagy folyóméter
- Kompenzációs kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő
térségekben
- ÚJ! Együttműködésben megvalósuló, fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás,
terület- és tájhasználat váltás ösztönzése és megvalósítása
+ Megújuló – igény alapú – szakmai továbbképzés és szaktanácsadás
15
Erdő és gazdálkodás
Erdősítés és fásítás (átalány alapú fejlesztések)
Agrár-erdészeti rendszerek (átalány alapú fejlesztések)
Erdőpotenciál károsodás – megelőzés (átalány alapú fejlesztések)
Erdőpotenciál károsodás – helyreállítás (átalány alapú fejlesztések)
Az erdők biológiai értékének növelése /szerkezet-átalakítás (átalány alapú fejlesztések)
és az erdők közjóléti értékének növelése (beruházás új rendszerben)
Az erdők gazdasági potenciáljának erősítése: erdőgazdálkodási célgépek + elsődleges
feldolgozás gépei is
Intenzitás: max. 50 %, (kollektív: +10 %)
ÚJ!; fiatal erdők állománynevelése (egységköltség-alapú)
Erdő-környezetvédelmi vállalások (egységköltség alapú) és ÚJ! genetikai erőforrások
erősítése (egységköltség alapú)
NATURA 2000 kompenzáció
Agrár-innovációs Operatív Csoportok együttműködő projektjei
Nagyságrend: max 300 - 500 MFt/ projekt (min. 5 - 15+ termelő tag)
Megújuló - igény alapú – szakmai továbbképzés és szaktanácsadás
16
Rövid Ellátási Lánc
- tematikus alprogram
Alprogram = a termelők együttes piacra jutását célzó koordinált fejlesztési eszköz-csomag.
Cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása, pl. közétkeztetés,
fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb.
Rövid lánc: max. 1 közvetítő szereplő, (de leginkább közvetlen csoportos)
Szereplők (= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM
- Mezőgazdasági /élelmiszer-feldolgozó mikro- vagy kisvállalkozások (min. 5)
- REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet)
Tevékenységek:
- Képzés (kötelező és a tagok által választott)
- Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott)
- Közös /egyéni piacra jutási beruházások
Támogatás menete – 2 fordulós pályázat és összesen max. 3 év projekt-idő:
- Együttműködés megalakítása / Üzleti terv kialakítása
(benne: közös és egyéni fejlesztési tervek, elemek)
- Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése (szervező) + a piacra jutást célzó
beruházások (közös és egyedi)
17
Összegek és mértékek (csoport és tag): kidolgozás alatt
VP források (300Ft/€)
Cikk/
kód
14. cikk
15. cikk
16. cikk
17. cikk
18. cikk
19. cikk
20. cikk
21-26.
cikk
27. cikk
28. cikk
Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése
Tudás transzfer és információs akciók
Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési
szolgáltatások
Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre,
élelmiszerekre
Beruházás tárgyi eszközökbe
Mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása/megelőzés
Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése
Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki területeken
Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdőmegújításba
Termelői csoportok létrehozása
Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás
Teljes
közkiadás
(Mrd Ft)
8,62
13,63
10,07
458,2
6,30
60,03
73,06
62,741
25,24
191,46
18
VP források (300 Ft/€)
Teljes közkiadás
(Mrd Ft)
63,24
61,36
Cikk/kód
Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése
29. cikk
30. cikk
33. cikk
Ökológiai gazdálkodás
Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések
Kifizetések természeti és egyéb sajátos
hátrányokkal küzdő térségekben
Állatjólét
34. cikk
Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások
15,50
35. cikk
36. és 37. cikk
Együttműködés alapú fejlesztések
Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei)
LEADER (Helyi Fejlesztési Stratégiák és
megvalósítás)
Technikai segítségnyújtás
Ebből MNVH funkciók
Összesen:
15,34
28,59
31. cikk
42-44. cikk EMVA
22,86
43,53
57,53
26,13
18,65
1243,50
19
Vidéki térségek
Jogosultsági kritérium (=vidéki térség):
- Település népessége 10.000 főnél kevesebb vagy a
- Település népsűrűsége 120 fő/km2 alatt van;
- Azon városok, ahol a külterületi lakossága 2%-nál magasabb
Kizáró tényező:
-
Ezen kritériumokon kívül eső települések
Budapesti agglomeráció települései
Alapvető célok:
 vidéki gazdaság színesítése, jövedelemszerzés, foglalkoztatás,
 a lokális infrastruktúra és szolgáltatások révén az életminőség javítása,
szegénység és szegregáció csökkentése,
 a lokális együttműködések és fejlesztési kapacitások ösztönzése alapján a
speciális fejlesztési igényeknek megfelelő mikro-fejlesztések (LEADER). 20
Vidéki térségek eszközei
FONTOS: a NEM agrár/erdő/Annex 1 élip tevékenységű mikro-vállalkozás fejlesztésének
támogatása mindenhol a GINOP-ból lesz elérhető!
Eszközök:
- Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység
kezdése vagy folytatása (kézműves, turisztika, stb.) Annex-1 élelmiszer-feldolgozás NEM
Átalány-költség (egyszerűsített): 15 000 €/5 év - üzleti terv alapján
- Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései
- Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
Támogatás max. 100%; Összeg: max. 8 (együttműk.) +25 MFt (beruházás)
- Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / helyi alapszolgáltatások infrastrukturális
fejlesztései (új épület NEM, költségtakarékosság IGEN)
Támogatás max: 100%; támogatási összeg: 12-300 MFt,
- LEADER (4 művelet): helyi fejlesztési stratégiák készítése/ hely stratégiák megvalósítása
(helyi pályáztatás) /együttműködések / szervezés, működés,
Támogatás. 50-100%, támogatási összeg max.: 20 MFt / támogatott helyi projekt
ÚJ: A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített, átalány
módon (= rész-hozzájárulás)
21
+ dolgozhat „kifelé” is = helyi fejlesztési „ügynökség”
Alintézkedések
 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (diverzifikáció);
 Kisméretű infrastruktúra fejlesztése;
 Alapvető szolgáltatások fejlesztése;
 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
támogatása;
 Helyi gazdaság megerősítése;
 Innovatív aprófalu kísérleti program;
 Kedvezőtlen társadalmi, demográfiai folyamatok enyhítésének támogatása;
 Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a
klímarezíliencia fejlesztése;
 LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozása
22
Nem mezőgazdasági
tevékenységek fejlesztése
(Diverzifikáció)
• nem mezőgazdasági tevékenységek indítása
Támogatás. 50-100%, támogatási összeg max.:40 000 €/5 év üzleti terv alapján
• nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése
Támogatás. 50-100%, támogatási összeg max.:35 millió Ft
Témakörök:
• Kézműves tevékenységek
• Kisipari tevékenységek
• Turisztikai szolgáltató tevékenységek
23
Kis léptékű infrastrukturális
fejlesztések a vidéki térségekben
• munkaerőpiachoz való kapcsolódás és a mobilitás támogatása;
• földutak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése;
• közösségi és gazdasági szolgáltatások, tevékenységeknek helyet adó terek
fejlesztése;
• tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés
lokális, egyedi megoldásainak támogatása;
• energetikai célú fejlesztések
Támogatható tevékenységek:
• Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás:
100%
• Megújuló energetikai fejlesztés: max. 300 millió Ft, támogatási intenzitás 90%
• Természetes személy (pályázó): max. 20 millió Ft, támogatási intenzitás 50%
24
Alapvető szolgáltatások
fejlesztése a vidéki térségekben
Az alintézkedés célja:
•
Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a
kistelepüléseken;
•
Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése;
•
Helyi közösségi térhálózat kialakítása, bővítése;
•
Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása;
•
Vidéki életminőség javítása
Támogatható tevékenységek:
•
Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Támogatás: max. 20 M Ft
•
Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése
Támogatás: max. 30 M Ft
•
Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri, hegyőri és halőri szolgálathoz
jármű/eszközbeszerzés Támogatás: max. 12 M Ft, indokolt esetben 20 M Ft
•
Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához
munkagépek beszerzése Támogatás: max. 20 M Ft
•
A projektek 100%-os intenzitás mellett támogathatók
25
LEADER PROGRAM
a 2014-2020-as időszakban
26
A LEADER lehatárolása
Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program 2007-2013
Vidékfejlesztési Program
2014-2020
4. Tengely – LEADER PROGRAM (5 %)
6. Prioritás – A társadalmi befogadás
előmozdítása, a szegénység csökkentése
és a gazdaság fejlesztése a vidéki
térségekben. 5% LEADER
Forrás:
57,4 Mrd Ft fejlesztési forrás
8,1 Mrd Ft működési forrás
Tervezett forrás:
43,2 Mrd Ft fejlesztési forrás
13,9 Mrd Ft működési forrás
95 HACS, jelenleg 93 HACS
Tervezett HACS szám: 100-105 db
Támogatás a Helyi Akciócsoportoknak
népességszám és településszám alapján
Kiemelten támogatottak lesznek a
kedvezményezett járásokkal érintett Helyi
Akciócsoportok
27
Helyi Akciócsoportok
a 2007-2013-as időszakban
28
29
Felkészülés az új tervezési időszakra
- 5/2014 (II. 6.) IH Közlemény a HACSOK 2014 tavaszi
újjáalakulására
- 2014 tavaszától a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó
tervezési területek előzetes elismerésének folyamatos
jóváhagyásai
- 2015. év végéig az újonnan megalakuló valamint a 2007-2013as
programozási
időszakban
tevékenykedő
Helyi
Akciócsoportok párhuzamosan fognak működni
- 2015 év elején képzések indítása a Helyi Fejlesztési Stratégiák
megfelelő kidolgozása érdekében
30
HACS szerveződés alapelvei
a 2014-2020-as időszakra
HFS tervezési terület: - minimum 20.000 fő
- minimum 4 település
Települési, népsűrűségi kritérium:
– 10.000 fő alatti települések vagy
– 120 fő/km2 népsűrűség alatti települések
– azon települések külterületei, ahol a külterületi
lakosságszám a település lakosságának legalább 2%-át
teszi ki
Partnerként
bevonhatóak
(forrásfelhasználás nélkül!)
a
nagyobb
városok
is
31
HFS megvalósításának
fókuszpontjai/műveletei I.
• a kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak
enyhítésére irányuló programok, pl a szegénység enyhítését célzó
programok/projektek megvalósítása, a fiatalok helyben maradásának,
letelepedésének ösztönzése, a vidéki szellemi/közösségi élet élénkítése;
• a helyi gazdaság megerősítése, pl. a GINOP és TOP gazdaságfejlesztési
intézkedéseit kiegészítő módon a mikro- és kisvállalkozások
ösztönzésével, kisléptékű élelmiszer feldolgozás és értékesítés
támogatásával, az erőforrás és vállalkozáshiányos térségekben a
gazdasági tevékenységek elindításának és fenntartásának segítése a
szociális gazdaság eszközeivel
32
HFS megvalósításának
fókuszpontjai/műveletei II.
• a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás
ösztönzése, pl. szemléletformálással, a speciális helyi környezeti
kihívások és megoldási elképzelések vizsgálatával, kisléptékű,
kísérleti és/vagy bemutató jellegű beavatkozások megvalósításával.
• innovatív
aprófalu
kísérleti
program:
e
települések
ellátóképességét és eltartóképességét javító speciális fejlődési irány
(mint például ökofalu, turizmus, egészségügyi és jóléti
szolgáltatások,) megvalósításához szükséges humán és fizikai
fejlesztések támogatása.
33
Intézményrendszerbeli változások
Szervezet
Új Magyarország
Vidékfejlesztési
Program 2007-2013
Vidékfejlesztési
Program
2014-2020
Irányító Hatóság
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztésért
Felelős Államtitkárság
Kifizető Ügynökség
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH)
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH)
Közreműködő Szervezet
Nem volt
Tervezett
HACS delegált feladatkörök
A pályázatkezeléssel és
döntéssel kapcsolatos
feladatok átruházása az
MVH-tól a HACS-ok részére
A pályázatkezeléssel
kapcsolatos feladatok
visszakerülnek az MVH-hoz
34
Jövőbeni finanszírozás
Működés:
•
Nagyobb hangsúly kap a helyi közösségek aktivizálása és segítése a HFS céljainak
megfelelő projektek kialakításában és megvalósításában
Több lábon álló belső gazdálkodás:
- Működési források
- Bejövő tagdíjak, felajánlások
- Vállalkozói tevékenységek bevételei
- Pályázatírás
- Projektgenerálás
•
elszámolások egyszerűsítése
- Átlátható gazdálkodás
- Helyi részvétel erősítése
35
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents