File - Gaelcharraig

Report
Sraith 2015
Sraith 10
Pictiúr 1 – Fadhbanna Sóisialta ag
cur isteach ar Dhéagóirí
1. Tá an sraith seo bunaithe ar…
2. Leagtar síos bunchloch an scéil sa chéad
phictiúr le beirt déagóirí ag féachaint ar an
teilifís.
3. Feicimid láithreoir ag plé fadhbanna na n-óg
inniu.
4. Tá sé soiléir go bhfuil a lán fadhbanna acu.
5. Aontaíonn an cailín ar an tolg go bhfuil a lán
trioblóidí ann le haghaidh déagóirí.
6. Is cinnte go bhfuil an clár teilifíse
tábhachtach.
Pic 2
1. Forbraítear an scéal sa dara phictiúr le
ceathrar in suí ar an tolg ag caint faoin gclár
teilifíse.
2. Tá beirt bhuachaill agus beirt chailín anseo.
3. Is léir gur cheap siad go raibh an clár
scanrúil.
4. Níl duine ar bith acu sásta leis an saol atá
ann do dhaoine óga an lae inniu.
5. Chaith gach duine acu éadaí dubha agus
bhí Cuma dorcha ar an seomra chomh
maith toisc na ballaí dubha.
Pic 3
1. Feictear na daltaí ina suí i halla na scoile.
2. Tá scrúdaithe an tSamhraidh idir láimhe
acu.
3. Níl amhras ach go bhfuil an-chuid brú ar na
daltaí.
4. Oibríonn na daltaí sin go dian dícheallach.
5. Sa dara leath na phictiúr labhair beirt
déagóirí faoi chóras na bpointí.
6. Ceapann an cailín go bhfuil brú uafásach ar
déagóirí sa lá atá inniu ann.
Pic 4
1.
2.
3.
4.
Tá trí chuid le feiceáil i bpictiúr 4.
Sa chéad chuid feictear déagóirí ag ól alcól.
Is dócha go bhfuil cuma meiscithe orthu.
Sa dara chuid feicimid déagóir i mbun
drugaí a cheannach.
5. Sa tríú chuid leanann dráma an scéil ar
aghaidh agus déanann Garda iarracht stop
a chur le na déagóirí a léithéid a dhéanamh.
Pic 5
1. Seasann daoine idir óg agus aosta sa líne
lasmuigh d’Oifig Leasa Shóisialaigh.
2. Is léir go raibh siad dífhostaithe agus is cinnte gur
fadhb mhór é sa lá atá inniu ann.
3. Sa dara leath den phictiúr feicimid eitleán lán le
daoine óga ag dul ar imirce chun post a lorg.
4. Tá údar imní ann do ghéilleagar na hÉireann.
5. Ní féidir leis na daoine óga seo post a fháil in
Éirinn.
6. Chomh maith le fadhbanna agus brú eile níl aon
seans ag déagóirí na hÉireann saol a chruthú
dóibh féin anseo.
Pic 6
1. Críochnaíonn an scéal ar nóta éadóchasach
ar an drochuair.
2. Labhraíonn an beirt déagóirí faoi fadhbanna
na n-óg arís.
3. Níl aon dabht ach go bhfuil fonn imní ar an
mbeirt acu.
4. Ach fós tá súil acu go dtiocfaidh feabhas ar
na fadhbanna seo.
5. Gan dabht níl na déagóirí cinnte faoin
dtodhchaí atá acu in Éirinn.
Ceisteanna
1.
2.
3.
4.
Cé mhéad duine atá I bpic 1?
Cén sórt cláir atá ar an teilifís?
Cad atá ar siúl ag na daoine óga i bpic 3?
Cá raibh na daoine ag seasamh sa chéad leath de
phic 5?
5. I do thuairim an bhfuil an cailín dearfach faoi
todhchaí na déagóirí?
6. Cad a chaith na daltaí I bpic 3?
7. Cén rabhadh a thug an Garda sa cheathrú pic?
8. Ca bhfuil siad I bpic 2?
9. Cén fáth go raibh siad sa líne I bpic 5?
10. Cén t-ábhar a phléigh siad I bpic 2?

similar documents