Forainmneacha Réamhfhoclacha

Report
Forainmneacha
Réamhfhoclacha
Agam, Agat, Aige, Aici,
Againn, Agaibh, Acu
Tá súile gorma agam.
Cén
sórt
súile
atá
Tá súile gorma agat.
agam?
Tá súile gorma aige.
Tá súile donna aici.
Tá súile
gorma
againn.
TáCén
súilesórt
súile atá
gorma
againn?
agaibh.
Tá súile
gorma
acu.
Féach ar an
mbileog agus
líon na bearnaí.
I do chóipleabhar
scríobh cur síos
ort féin agus ar
gach duine i do
theaghlach.

similar documents