(Spice), lietošanas tendences, sekas, rīcība un prognozes

Report
Jauno psihoaktīvo vielu
(Spice),lietošanas
tendences, sekas, rīcība
un prognozes
Astrīda Stirna
Latvijas Narkologu asociācijas priekšsēdētāja
Valsts SIA “ Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja
Veselības ministrijas galvenais speciālists narkoloģijā
2013.gada 22.novembrī
Dabīgie un sintētiskie
kanabinoīdi, katinoni
lietošanas tendences,
sekas un prognozes
3 galvenie kanabinoīdu veidi
• Fitokanabinoīdi-augu valsts pārstāvji (dabīgie),
galvenā sastāvdaļaTHC(tetrahidrokanabinols)
• Endogēnie kanabinoīdi-veidojas cilvēka
organismā, ir kanabinoīdu receptoru ligandianandamīds un tam radniecīgie savienojumi,
kuri veidojas no polinepiesātinātām taukskābēm
• Sintētiskie kanabinoīdi-atšķirīga struktūra no
augu valsts pārstāvjiem, taču piemīt tādas pašas
farmakoloģiskās īpašības. Funkcionāli līdzīgi
THC, jo aizņem tos pašus kanabinoīdu
receptorus galvas smadzenēs
Kanabinoīdu receptori
• Atklāti 1980.gadā
• 2 galvenie veidi-CB1 un CB2
• CB1- atrasti smadzenēs-bazālajos ganglijos, limbiskā
sistēmā, hipokampā, smadzenītēs, kā arī sieviešu un
vīriešu reproduktīvajā sistēmā-atbild par kanabisa
eiforisko un antikonvulsīvo efektu
• CB2-atrasti imūnā sistēmā, liesā, pārsvarā perifērajā
nervu sistēmā, arī smadzenītēs, atbildīgi par
pretiekaisuma un, iespējams arī citiem efektiem
Dabīgie kanabinoīdi
• Kaņepju izstrādājumi
- ziedošas kaņepes augšējā daļa
(marihuāna)
- kaņepju sveķi, ziedputekšņi (hašišs)
• Tetrahidrokanabinols (THC; delta-9tetrahidrokanabinols) ir galvenā kaņepju
augu psihoaktīvā viela, tas pirmoreiz tika
ekstraktēts tīrā veidā 1964. gadā.
• Kanabinoīdu iedarbības mehānisms-THC
saistās ar noteiktām smadzeņu struktūrāmkanabinoīdu receptoriem.
Dabīgie kanabinoīdi
Specifika mūsdienās
• Mainījušās kaņepju izstrādājumu
kultivācijas metodes, kā rezultātā
palielinājies THC saturs – pat 10 reizes
vairāk nekā tas bija 30 gadus atpakaļ.
• Pieaug nelabvēlīga simptomātikatrauksme, depresija, psihozes, spontāna
vemšana un atkarība
Dabīgo kanabinoīdu lietošanas tendences
iedzīvotāju vidū
• Līdzīgi kā citviet Eiropā un pasaulē, arī Latvijā
marihuāna un hašišs ir izplatītākā lietotā nelegālā viela
iedzīvotāju vidū. Atbilstoši EMCDDA aprēķiniem vairāk
kā 78 miljoni jeb gandrīz ceturtā daļa (23%) Eiropas
iedzīvotāju darbspējas vecumā (15–64 gadi) vismaz
vienu reizi dzīves laikā pamēģinājuši marihuānu vai
hašišu, un tas būtiski neatšķiras no 2007. gada rādītājiem
(EMCDDA, 2011).
• Latvijā salīdzinājumā ar 2007. gadu marihuānas
pamēģinātāju īpatsvars 2011.gadā nav būtiski mainījies.
Marihuānu vai hašišu pamēģinājuši 12,5%. Marihuānu
biežāk ir pamēģinājuši vīrieši (18,6%) salīdzinājumā ar sievietēm
(6,7%).
(Avots-Analītisks pārskats “Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju
vidū 2011”, SPKC)
Dabīgo kanabinoīdu lietošanas tendences
skolēnu vidū
• 2011. gada ESPAD datu analīze, 16% no visiem Latvijas
skolēniem vecumā no 15 līdz 16 gadiem marihuānu ir
smēķējuši pēdējā gada laikā, un tas kopumā ir par 5%
vairāk nekā konstatēts 2007. gadā.
• gandrīz viena ceturtdaļa -24% skolēnu vecumā no 15
līdz 16 gadiem kaut reizi ir pamēģinājis marihuānu, un
salīdzinājumā ar 2007. gadu šis rādītājs pieaudzis par 6%
• Visbiežāk pamēģinātā viela jauniešiem vecumā no 15
līdz 16 gadiem Eiropā un arī Latvijā ir marihuāna/hašišs.
(Avots-Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences
skolēnu vidū. LASPAD 2011, SPKC)
Spice-Smēķējamie augu maisījumi
Izplatīti visās ES dalībvalstīs
Latvijā strauja izplatība kopš 2008.gada beigām
Vīraki, aromatizētāji, gaisa atsvaidzinātāji , “pētniecībai paredzēta
ķīmiska viela”, “augu barības viela” u.c. Norādot, ka preparāts nav
paredzēts lietošanai pārtikā
• Eksotisku/aromātisku augu maisījums, ko iespējams iegādāties kioskos
un dažādās interneta vietnēs ar nosaukumiem: ”Spice gold”, „Spice
silver”, „Spice diamond”, “Sence”, “Mojo” “Smoke”, “Gorby –mix”,
“Dream”, u. c.
Internetā pieejamā informācija liecina, ka smēķējamiem maisījumiem
piemīt gan stimulējošs, gan nomierinošs efekts.
• Tiek ievesti no Ķīnas un Indijas, kā arī no Eiropas Savienības valstīm,
izmantojot sauszemes ceļus un aviolīnijas. Daļa produkcijas tiek
nogādāta uz Krieviju, Rietumeiropas valstīm (Lielbritāniju, Īriju u.c.).
• 2012.gadā Eiropā tika atklāti 693 tiešsaistes veikali
Lietošana:
• Smēķējot
• Perorāla lietošana, ka tēja vai ar sviestu un šokolādi
• Efekts sākas dažu minūšu laikā un atgādina kanabisa
efektu ar halucinācijām, kas ilgst ~ 2-3 stundas
• Distribūcija notiek orgānos un audos, kuri ir bagāti ar
lipīdiem, tādējādi sintētisko kanabinoīdu izdalīšana no
organisma notiek dažu dienu laikā.
• Hroniskās vielu lietošanas gadījumos ir iespējama vielas
uzkrāšanās.
• Metabolīti izvadās ar urīnu 24-48 stundu laikā
Spice sastāvs
• Herbālās sastāvdaļas -satur augu maisījumus no
tradicionāli lietotiem medicīniskiem augiem, kas
izsauc efektu, līdzīgu kanabinoīdiem. Nesatur tabaku
• Sintētiskās sastāvdaļas
-Sintētiskie kanabinoīdi
-Sintētiskie katinoni
-Amfetamīni, metamfetamīns
-Piperazīna atvasinājumi
-Halucinogēni - meskalīns, salvinorīns, fenciklidīns
- “Vannas sāls”- metkatinons, mefedrons, MDPV
- u.c.
Sintētiskie kanabinoīdi- augu maisījumu
sastāvā
• Analizējot laboratorijās, kādēļ šie maisījumi rada
kanabinoīdiem līdzīgus reibumus, atklāja, ka tie satur
sintētiskos kanabinoīdus:
• JWH-018 (2008.g.)
• CP-47,497 (2009.g.)
• HU-210 (2009.g., sintezēts 1988.g.)
Iedarbība līdzīga dabīgam
delta9-tetrahidrokanabinolam (THC), bet ar
100 - 800 reizes spēcīgāku iedarbību un tam ir
paplašināts darbības ilgums.
ES līdz 2013.gada maijam jau atklāti 84 jauni
sintētiskie kanabinoīdi
Sintētisko kanabinoīdu klasifikācija
Visus sintētiskos kanabinoīdus var uzskatīt par noteiktas ķīmiskās
struktūras modifikāciju ar izteikto farmakoloģisko aktivitāti, tos var
sadalīt atsevišķās grupās:
1. Benzoilindoli (AM-679,-2233,-630,-694,RCS-4 u.c.)
2. Cikloalkanoilindoli (AB-001,AM-1248,JWH-018,STS-135 u.c.)
3. Dibenzopirāni (THC un tā izomēri, kanabidiols, kanabinols,
HU-210,Canbisol,HU-234, Nabilone u.c.)
4. Fenilacetilindoli (JWH-249,-250,-251,-203 u.c.), to cikliskie
atvasinājumi (FLY,BUTTERFLY,DRAGONFLY)
5. Hidroksicikloheksilfenoli (CP 55,940,CP 47,497 u.c.)
6. Naftilidēnindēni un Naftilmetilindēni (JWH-171u.c.)
7. Naftilmetilindoli (JWH-175,-184,-185,-192,-194,-195,-196,-197 u.c.)
8. Naftoilindoli (JWH-004,-007,-080,-081,-122,AM-1220,-1235 u.c.)
9. Naftoilpiroli (JWH-030,-145,-147,-368,-370 u.c.)
Veicot jaunu vielu sintezēšanu nevar izslēgt jauno vielu parādīšanos
nelegālā apritē
Sintētisko kanabinoīdu lietošanas
tendences iedzīvotāju vidū
Apreibinošos smēķējamos
maisījumus/vīrakus “Spice” pamēģinājuši 2,5%
iedzīvotāju 15–64 gadu vecumā, tai skaitā 3,7%
vīriešu un 1,4% sieviešu.
Visbiežāk šādus maisījumus pamēģinājuši
jaunieši 15–24 gadu vecumā 6,1%.
Pieaugot vecumam, šādu vielu popularitāte
samazinās.
(Avots-Analītisks pārskats “Atkarību izraisošo vielu lietošana
iedzīvotāju vidū 2011”, SPKC)
Sintētisko kanabinoīdu lietošanas
tendences skolēnu vidū
• 11% skolēnu vecumā no 15 līdz 16 gadiem kaut
reizi mūžā ir lietojuši „Spice” grupas vielas, kas
parasti iegādājamas specializētos kioskos vai arī
tirgū kā tā saucamās legālās narkotikas.
• Aptuveni pusē gadījumu -5% jaunieši „Spice”
lietojuši tikai vienreiz vai divreiz mūžā.
• 4% „Spice” lietojuši trīs līdz deviņas reizes.
(Avots-Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences
skolēnu vidū. LASPAD 2011, SPKC)
Pētījumi Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrā
• 2013.gada sākumā tika analizēti dati par
kanabinoīdu un „Spice” lietošanu, balstoties uz
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra klīniskiem
novērojumiem, ekspertīzes darba rezultātiem 41
mēneša laikāno 2009.gada līdz 2012.gadam par 280 personām.
• Diagnostikā tika izmantoti klīniskie un laboratoriskie
analīžu dati. Urīnā un asinīs tika noteikta narkotisko
un psihotropo vielu klātbūtne, kā arī „Spice” ekspress
diagnostika ar Biočipu matricu tehnoloģiju.
Biočipu mikromatricu tehnoloģija
• Sniedz iespēju veikt vienlaicīgi multiparametru
narkotiku testu analīzi vienā pacienta paraugā.
• Randox biočipu mikromatricu tehnoloģija adaptēta
un tiek lietota toksikoloģijas un tiesu medicīnas
ķīmijas laboratoriju praksē
• Biočipu mikromatricu tehnoloģija sniedz iespēju
toksikoloģiskas laboratorijai veikt plaša diapazona
narkotisko vielu spektra vienlaicīgu imūnķīmijas
formāta skrīningu, kas apvienots 6 narkotisko vielu
testu paneļos.
• Pašlaik tiek piedāvāti 48 testi, lai noteiktu
170 narkotiskās un psihotropās vielas un to
metabolītus
• Tehnoloģija ir apstiprināta Nacionālajā Veselības Dienestā ar
01.12.2012
Spice un Kanabisa lietošanas gadījumi RPNC
Narkoloģijas palīdzības dienesta pacientu vidū
(2009-2012)
Novēroto pacientu skaits-280 gadījumi, kuri
• hospitalizēti ar akūtu intoksikāciju,
•
•
•
•
iestājās atturības periodā uz psihoterapijas programmām,
nosūtīti medicīnisko pārbaužu veikšanai.
Lai gūtu ieskatu, vai „spice” lietošana ir devusi kādas pārmaiņas
narkoloģisko pacientu struktūrā, tika sadalīti pacienti 2 daļās:
1.tika lietota marihuāna (kanabiss)
2. tika lietots „spice”
Apvienojot šajās grupās gadījumus, kur darbojās gan viens
preparāts, gan kombinācija ar citiem preparātiem. Viena preparāta
grupas bija pārāk mazas statistiskai apstrādei.
Sīkākai izpētei tika apkopoti un analizēti tikai tie dati, kas bija iegūti
narkoloģijas klīnikā.
Dabīgo kanabinoīdu un Spice lietotāju iedalījums
pēc vecuma
Spice lietotāji ļoti jauni, tas izskaidrojams ar psiholoģiskiem faktoriem,
reklāmu-legāla, nevar identificēt bioloģiskās vidēs
Dabīgo kanabinoīdu un Spice lietošanas ilgums līdz
nonākšanai klīnikā
%
80
70
70
60
Natural canabinoids users (n=33)
50
42.4
Spice users (n= 40)
40
33.4
27.5
30
24.2
20
10
2.5
0
< 1 year
two years
3+ years
Ilgums
Spice lietotāji klīnikā nokļūst pēc daudz īsāka lietošanas perioda, kas
liecina kā iedarbība ir daudz spēcīgāka, toksiskāka
Dabīgo kanabinoīdu un Spice radītie psihiskie un
uzvedības traucējumi, nonākot klīnikā
Spice lietotāji biežāk iestājas stacionārā ar izteiktiem uzvedības
traucējumiem, nemierīgi, uzbudināti, eiforiski
Rezultāti.
2012.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, Spice
lietotāju skaits bija četrkāršojies, to vidū 86,8% bija
vecumā līdz 27gadiem,
nepilngadīgie lietotāji 38,7%.
• Stacionēto „Spice” lietotāju akūtās intoksikācijas
ainā, salīdzinot ar kanabisa radīto, statistiski biežāk
(p<0,05) bija izteiktas bailes, satraukums,
paniskas reakcijas, uzbudinājums, bet
intoksikācijas psihožu biežums un saasinājušās
šizofrēnijas klīniskā aina abās grupās bija līdzīgas.
Rezultāti
• No ekspertīzes nodaļā laboratoriski pierādītajiem
„Spice” lietošanas gadījumiem, 66,7% tika konstatētas
intoksikācijas pazīmes ar raksturīgiem, bet
nespecifiskiem neiroveģetatīviem simptomiem:
paplašinātas zīlītes, pavājināta to reakcija uz gaismu,
hiposalivācija, injicētas sklēras, nestabilitāte Romberga
pozā un dizmetrija pirksta – degungala mēģinājumā.
• Medicīniskās pārbaudēs 2011.gadā-170 gadījumi,
2012.gadā -553 Spice lietošanas gadījumi
• 2013.gadā jūnijā-86 lietošanas gadījumi
• Kopš jūnija līdz septembrim ir veiktas vairāk kā 600
analīzes ar Biočipu mikromatricu analizatoru
Liepājas reģionālās slimnīcas novērojumi
• 09.2012.-02.2013.(5 mēn.) 44 sintētisko
kanabinoīdu lietošanas gadījumi
• Pacientu vecums-12-13-17-20-25 gadi
• Stacionē ar ĀP, policiju- no ielas, kāpņu telpām,
skolas, bērnu nama, mājām, bēniņiem
• Smēķējuši augu maisījumus
• Slikta dūša, galvas sāpes, reiboņi, sirdsklauves,
nemiers, trauksme, uzbudināti, agresīvi,
halucinācijas, koordinācijas traucējumi,
paplašinātas acu zīlītes
Kanabinoīdu izraisītie psihiskie
un uzvedības traucējumi
• Pēkšņs sākums, uzbudinājums, daudzrunība, runa
nesaistīta, pēkšņi var apklust, var kaut kur bēgt, var
būt agresīvs, apjucis
• Izteiktas bailes, satraukums, paniskas reakcijas
• Uzbudinājums ātri izsīkst, krāsainas halucinācijas
• Eiforija, uztveres un domāšanas traucējumi
• Apziņas traucējumi - grūti novilkt robežu starp
delīriju, apziņas krēslas stāvokli, halucinatoru
sajukumu, oneiroīdu
• Emocionāls sajukums (mainīgs afekts)
• Kontakts nepilnīgs un īslaicīgs, nespēja
sakoncentrēties
• Iestrēgšana vienā pozā, lidošana.
Kanabinoīdu izraisītie
neiroveģetatīvie traucējumi
• acu zīlītes paplašinātas ar vāju reakciju uz
gaismu;
• nistagms;
• koordinācijas traucējumi - nestabilitāte
Romberga pozā un dizmetrija izpildot pirkstadegungala mēģinājumu;
• dizartrija;
• tremors;
• asinsspiediena svārstības;
• sausums mutē.
Kanabinoīdu izraisīto psihotisku
traucējumu ilgums
• Ilgums no dažām dienām līdz dažām
nedēļām,
• Atveseļošanās process norit ar nereziduālu
psihotisku simptomātiku, kas līdzīga
šizofrēnijas pacientiem, ja šajā laikā lieto
šīs vielas, stāvoklis paasinās.
Lietošanas riski
1.Apreibinošo vielu lietotāji var kļūt bīstami sev un
apkārtējiem sakarā ar izraisītiem reibuma efektiem
(
halucinācijām un izmainītu uztveri), intoksikācijas stāvoklī
nokļūst stacionāros;
2.Atkarības veidošanās risks;
3.Psihisku un citu slēptu saslimšanu paasinājumu risks;
4.Risks lietojot nezināmas izcelsmes vielas, ņemot vērā
biežo toksisko vielu piejaukumu, kā arī individuālu
organisma reakciju.
5.Lēni atiet, ilgstoši jānovēro;
SEKAS:
•
•
•
•
•
•
•
intoksikācijas stāvoklī nokļūst stacionāros
psihiski traucējumi ar ilūzijām, halucinācijām
var apdraudēt sevi un apkārtējos
var izprovocēt psihiskas saslimšanas
var izsaukt citu saslimšanu paasinājumus
lēni atiet, ilgstoši jānovēro
terapijas kurss 1 gads
Psihotisko traucējumu ārstēšana
• Diennakts uzraudzība
• Detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, glikozi 3-5
dienas ( kanabinoīdi taukos šķīstoši, lēni
izvadās)
• Vitamīni B1(pazemināta imunitāte)
• Antipsihotiska un sedatīva
terapija(haloperidols- ilgstoši, sākt ar 1,5 mg un
pakāpeniski palielina max. līdz 15 mg d/n,
diazepeks)
• Normotīmiķi (Karbamazepīns, konvulex)
• Simptomātiska terapija
Kanabinoīdu atkarības ārstēšanas
pamatprincipi.
1.Medikamentozā terapija(specifiski medikamenti
nav)
- Prettrauksmes medikamenti uzturošai
terapijai, ja kanabinoīdi tiek lietoti trauksmes
mazināšanai
-Antipsihotiskie medikamenti, lai mazinātu
psihožu veidošanos risku (Truksāls, Buronils)
-Antidepresanti, ja kanabinoīdi tiek lietoti
depresijas mazināšanai (Kventiaks 25-50 mg ar
sedatīvu efektu, ≥ 100mg antipsihotisks efekts)
2.Psihosociālā terapija
• Ārstēšanas mērķis ir izmainīt dzīves
paradumus, izvairoties no narkotiku lietotājiem,
lietošanas vietām un lietošanas priekšmetiem,
kas pamudinātu lietot apreibinošas vielas.
• Ārstēšana fokusējas uz pacientu izglītošanu par
atkarību kā slimību un par vielu lietošanas
negatīvām sekām.
• Svarīga ir apreibinošo vielu klātbūtnes kontrole
urīnā, lai izslēgtu paralēlu vielu lietošanu un
nodrošinātu pacienta līdzdalību ārstēšanas
procesā
3. Psihoterapija.
• Zinātniskā literatūra liecina, ka kaņepju lietotāju
ārstēšanā ir pierādīta vairāku psihoterapijas veidu,
tostarp motivējošās terapijas un kognitīvās uzvedības
terapijas efektivitāte, taču neviens psihoterapijas veids
netika atzīts par efektīvāku nekā pārējie (Nordstrom un
Levin, 2007).
• Psihoterapija nepieciešama, jo parasti pacientus traucē
hronisks nemiers, depresijas, nepatīkamas izjūtas.
Svarīgi terapijā iesaistīt vecākus, dzīves biedrus,
tuviniekus.
• Kognitīvās uzvedības terapijas mērķis ir apmācīt
lietotājus, lai samazinātu trauksmi, veicot relaksācijas un
aizsarg treniņus, apgūstot paškontroles iemaņas u.c.
Pirmreizēji ārstēto atkarīgo pacientu sadalījums pēc
primāri lietotām vielām un vidējais vecums
2000.-2011.gados
/Nacionālā veselības dienests dati/
Katinonu grupas vielas
• Katinons ir viens no alkaloīdiem, kas dabīgi veidojas
Khat lapās (Catha edulis). Strukturāli tas līdzinās
amfetamīnam un ir amfetamīna beta-keto atvasinājums
• Vielas lietošana varētu izplatīties dažādās atpūtas vietās
(piemēram, naktsklubos), kā arī citās narkotiku lietotāju
grupās, kas lieto stimulantus.
• Parasti katinonu grupas vielas pārdod kā baltu vai brūnu
pulveri, kas dažreiz pildīts kapsulās.
• Latvijā tiek pārdoti visbiežāk ar nosaukumiem:
“plant food”, “bath salts”, vai “research chemicals”
“not for human consumption”.
Katinona atvasinājumu ietekme
uz veselību
Katinonu atvasinājumu farmakoloģiskās
īpašības atgādina stimulantus-kokaīnu,
amfetamīnu, MDMA(ecstasy).
Pēc pašu lietotāju teiktā, katinonu grupas
vielu lietošanas izraisītie efekti līdzinās
tādām narkotiskām vielām kā ecstasy un
kokaīns.
Vielas parasti lieto šņaucot, orāli,
atsevišķos gadījumos arī intravenozi
Katinona atvasinājumu ietekme
uz veselību
• Starp akūtām veselības problēmām visbiežāk tiek minēti
kardiovaskulārie traucējumi. Visbiežāk novērotie akūtie
veselības traucējumi pēc katinonu lietošanas ir:
tahikardija un hipertonija, galvassāpes, tāpat lietotāji paši
min asinsrites traucējumus rokās un pirkstos
(Consederatione of Cathinones (2010). London:
Advisory Council of Misuse of Drugs).
• Mefedrona lietošana rada ātru toleranci un ir vēlme
vielas devu lietot atkārtoti, tādēļ nereti veidojas dažādi
blakus efekti – bezmiegs, muskuļu spazmas,
halucinācijas, tai skaitā iespējama pārdozēšana.
Domājams, ka arī citi katinona atvasinājumi var
izraisīt līdzīgus veselības traucējumus.
Likumdošana
12.06.2012 : “Grozījumi MK 2005.gada
8.novembra noteikumos Nr.847 “Noteikumi par
Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām,
psihotropajām vielām un prekursoriem”papildināti ar 33 jaunajām psihoaktīvajām
vielām (spēkā no 16.08.2012)
26.07.2012. tika veikti grozījumi likumā "Par
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas
kārtību", ar kuru iekļautajām vielām tika noteikti
iedalījuma apmēri (stājās spēkā 16.08.2012).
Likumdošana
Dažas Eiropas valstis likumdošanā izmanto „generic
approach”- pēc vielas piederības atsevišķai ķīmiskai
grupai
2012.gada 11.decembra MK noteikumi Nr.843
“Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 08.novembra
noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā
kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām
vielām un prekursoriem"" Latvijā kontrolējamo vielu
sarakstos tika ieviesta ģenēriska sistēma, kā rezultātā pēc
noteikumu spēkā stāšanās vienlaicīgi tiks aizliegtas vairāk
kā 200 jaunās psihoaktīvās vielas
Likumdošana
Jauno psihoaktīvo vielu izplatība pieaug,
neraugoties uz to, ka Latvijas kontrolējamo vielu
saraksti tiek regulāri papildināti, notiek
nepārtraukta jaunu vielu sintezēšana, lai aizstātu
un apgrūtinātu intervences pasākumu ieviešanu.
Jaunu psihoaktīvo vielu aprites pagaidu
aizlieguma ieviešana. Stājas spēkā ar 14.11.2013
1996.gada 9.maija likuma grozījumi “Par
narkotisko un psihotropo vielu un zāļu
likumīgās aprites kārtību“ (tika izskatīts
2013.gada 21.maija Ministru kabineta sēdē un
Saeimā pieņemts 17.10.2013)
Likumdošana
Ar 14.11.2013 Slimību profilakses un kontroles
centra lēmumu līdz 12 mēnešiem var aizliegt vai
ierobežot tādas jaunās psihoaktīvas vielas, kuras
nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko,
psihotropo vielu un prekursoru sarakstos un par
kurām ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās
brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu
iestādes atzinums par jaunām psihoaktīvām vielām.
Secinājumi
• Pēdējos gados Latvijā strauji pieaugusi „Spice” lietošana
un to radīto veselības traucējumu biežums, īpaši gados
jaunu un nepilngadīgo personu vidū.
• „Spice” lietošana var provocēt psihisku un citu slēptu
saslimšanu paasinājumu.
• „Spice” radītā klīniskā aina nav pietiekami raksturīga to
diagnosticēšanai bez specifiskām laboratorijas
metodēm.
• Jauno psihoaktīvo vielu lietošanas gadījumu diagnostika
un diferenciāldiagnostika var būt komplicēta, jo to
klātbūtni bioloģiskās vidēs ne vienmēr var identificēt
ķīmiski toksikoloģiskās analīzēs.
Secinājumu turpinājums
• Jauno narkotisko vielu lietošanas ierobežošanai, īpaši
juridiskajā aspektā, nepieciešama to klātbūtnes droša
identificēšana organismā ar specifiskām metodēm.
• Pasaulē notiek nepārtraukta jaunu vielu sintezēšana, kas
apgrūtina diagnostiku un palielina lietošanas risku.
• Eiropā nav veikti ilgtermiņa pētījumi ,kas pilnībā atklātu
vielu lietošanas izraisīto kaitējumu, taču ir pietiekami
pierādījumi, ka sintētisko kanabinoīdu (CB1 receptoru
agonistu) hroniska lietošana izsauc
kanabinoīdu atkarības sindromu.
Ieteikumi:
•
•
•
•
•
Informācijas apmaiņas uzlabošana starp
ārstniecības iestādēm par klīniskiem gadījumiem
un rīcību.
Ķīmiski toksikoloģisko laboratoriju speciālistu
informēšana par jaunu apreibinošo vielu
lietošanas gadījumiem un tehniska nodrošināšana
šo vielu identifikācijai.
Sabiedrības informēšana par psihoaktīvo vielu
lietošanas bīstamību, sekām un riskiem.
Veselības mācība un profilakse skolās.
Vielu izplatības ierobežošana (likumdošana,
muita, policija)
PATEICOS Prof. Caunem par
padziļinātu pacientu klīnisko
analīzi
Paldies par uzmanību!

similar documents