DO*A TUR*ZM* - WordPress.com

Report
T.C
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
DOĞA TURİZMİ
Gamze ÇINAR
2211100022
Hazırlayan
Yrd. Doç. Dr. Orhan AKOVA
Dersin Hocası
TURİZM
•Tanımı
DOĞA TURİZMİ
•Tanımı
DOĞA TURİZMİ ÇEŞİTLERİ
•Kuş Gözlemciliği
•Botanik(Bitki İnceleme) Turizmi
•Av Turizmi
•Yayla Turizmi
•Dağcılık
•Su Altı Dalış Turizmi
HAVA SPORLARI
•Yamaç Paraşütü
•Yelken(Delta) Kanat
•Balon
İnsanların türlü amaçlarla yaptıkları gezilere
turizm denir.
Turizm; başka yerleri görmek, tanımak,
eğlenmek, dinlenmek ve alışveriş etmek için
yapılan gezilerdir.
Turizm; iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılır.
İnsanlar ülke içinde dinlenmek, eğlenmek,
alışveriş etmek, gezip görmek için, sürekli
yaşadıkları kentin dışına çıkarlar. Başka
yerlere giderler.
Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve
tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir
ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist)
çekmek için alınan ekonomik, kültürel,
teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların
tümüdür.
Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir
yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve
toplumsal olarak da iletişim içinde
olmalarıdır.

Doğa turizmi ya da eko turizm, dünyada turizmin en hızla
büyüyen alt sektörüdür. Eko turizm doğanın bozulmadan korunmasını
amaçladığından, normal turizmde sıkça görülen doğal alanların oteller
altında yok olmasına eko turizmde rastlanmaz.
Türkiye ve Doğu Anadolu bölgesi doğa açısından çok zengin
olmasına rağmen, özellikle Doğu Anadolu’da doğa turizmi eğitimi ve
tanıtımı çok az olduğundan, bölge bu konudaki büyük potansiyelini
değerlendirememektedir. Halbuki Türkiye bu konuda en ileri ve en çok
gelir kazanan ülkelerden biri olabilir.
Türkiye’nin doğasını incelemek için her sene binlerce turist
yurtdışı kaynaklı turlarla Türkiye’ye gelmekte, Doğu Anadolu bölgesi
de dahil olmak üzere yurdun dört bir yanında kuşları, bitkileri,
böcekleri ve diğer canlıları gözlemlemektedir. Doğal ve kültürel
tahribatın önüne geçen ve kişi başına normal turizmden çok daha fazla
gelir getiren eko turizm, Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin ve Ağrı gibi
ekonomik açıdan yoksul ama doğası zengin illerimiz için önemli bir
alternatif gelir kaynağı olabilir.
Doğa Turizmi
Kuş gözlemciliği doğayı
kuşların dünyasından
tanımayı sağlayan bir gözlem
sporudur.
Türkiye'deki toplam kuş
türlerinin sayısı Avrupa'nın
tamamında bulunan kuş
türleri kadardır.
Ülkemizin kuşlar açısından
zengin olmasının en önemli
nedenleri, zengin sulak
alanlara sahip olması ve kuş
göç yolları üzerinde
bulunmasıdır.
Türkiye'de kuş gözlemciliği
son yıllarda dünyadaki
gelişmelere paralel olarak
hızla yayılmaktadır.

Kuş gözlemcileri, eğitimli ve yüksek gelir seviyeli en büyük ekoturist grubunu oluşturduklarından dolayı, eko-turizm gelirinin en iyi
kaynaklarından biridir Kuş gözlemcilerinin hevesinden ve bu aktiviteye
yatırdıkları kaynaklardan dolayı, kuş gözlemciliği hızlı bir şekilde
gelişmekte ve tüm dünyada tehdit altında olan bir çok doğal alan için
umut olmaktadır 1983’ten beri, ABD’de kuş gözlemcilerinin sayısı %332
oranında artarak ülke içinde en hızlı gelişen doğa aktivitesi olmuştur.
ABD’de bir kuş gözlemcisinin ortalama yıllık geliri 50000 doların
üzerindedir ve üçte biri en azından üniversite mezunudur Yüksek doğa
bilinci taşımaları ve kuşlar için önemli bir miktarda para harcamaları
kuş gözlemcilerini ideal eko-turistler yapmaktadırlar. Tipik turizm mal
ve hizmetlerinin satılmasıyla ülke ekonomisine katkının yanında,
bağımsız kuş gözlemcileri ve kuş gözlem turları, Kenya ve Güney Afrika
gibi düşük gelirli ülkelerde bile, bazen günde 200 dolar gibi ücretler
ödeyerek, yerel doğa rehberleri tutmaktadırlar.
Kuş gözlemcileri genellikle
turist sezonu dışındaki
zamanlarda ya da hiçbir
diğer turistik çekiciliği
olmayan bölgeleri ziyaret
ederler 1999’da, Kosta Rıka
turizm enstitüsü (ICT) o yıl
için olan 1 milyar dolarlık
turizm gelirinin %41’inin
kuş gözlemciliğinden
geldiğini hesaplamıştır.
 Çeşitli coğrafi özellikleri, coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeşitliliği, üç kıta
arasında doğal bir köprü olması, Anadolu Yarımadası'nı dünyada benzerine az
rastlanan bir bitki çeşitliliğine sahip kılmıştır. Avrupa'nın tamamında var olan
bitki sayısı toplam 12.000 adet iken bu sayı ülkemizde 9.000 adettir.
 Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından ise Avrupa'dan üstündür. Zira dünyada
sadece belli bir bölgede yetişen veya anavatanı belli bir bölge olan (endemik)
bitkiler açısından ülkemiz Avrupa'dan üstün olmanın da ötesinde dünyanın
birkaç bölgesinden biridir. Avrupa'nın endemik bitki sayısı toplam 2.750 adet
iken bu sayı ülkemizde 3.000 adettir. Sadece Antalya ilimizdeki endemik bitki
sayısı 600'dür.
Botanik Turizmi
Türkiye'nin bitki
zenginliğinin en önemli
nedenlerinden biri, buzul
çağlarında Anadolu'nun
bitkiler için bir sığınak
olmasıdır.
Günümüzde de Türkiye
hiçbir Avrupa ülkesinde
olmayan bir şekilde 3 farklı
bitki alanının kesişme
noktasında yer almaktadır.
Bu bitki alanları Akdeniz
Bitki Alanı (Akdeniz ve Ege
bölgelerini kapsamaktadır),
Avrupa-Sibirya Bitki Alanı
(Karadeniz ve Marmara
bölgesini kapsamaktadır.
AV TURİZMİ
 Türkiye'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü
ve yaban hayatı bakımından av
turizminin gelişmesine elverişli
konumdadır.
Av turizmine açılacak avlaklar,
ülkemizin av hayvanı potansiyeli
dikkate alınarak, Çevre ve Orman
Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü) tarafından
tespit ve ilan edilmektedir.
Yabancı turist avcılar, Orman
Bakanlığınca A Grubu Seyahat
Acenteleri verilen Av Turizmi İzin
Belgesi ile avlanabilmektedirler.
Ayrıca, yabancı turist avcılar Orman
Bakanlığı Milli Parklar ve Av-yaban
Hayatı Genel Müdürlüğünce tescil
edilen özel avlaklarda, sadece
buralarda üretilip serbest bırakılan
türleri avlayabilmektedir.
Yayla Turizmi
 Turizm sektörü, dünyada ve ülkemizde doğa, özgü kimlik ve aktif tatil
arayışının giderek arttığı yeni bir süreç içine girmiştir Ülkemiz sahip
olduğu çok zengin doğal değerler ile doğa sporlarına yönelik büyük bir
potansiyeli de bünyesinde barındırmaktadır.
Ülkemiz koşulları bakımından günümüzde en zengin olanakları sunan
"Yayla Turizmi" öncelikle ele alınmış ve 1990 dan başlayarak, özel bir
proje çerçevesinde bu türün geliştirilmesine yönelik araştırma
planlama ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına hız verilmiştir Amaç,
yaylalarımızın koruma-kullanma dengesi içerisinde turizm amaçlı
değerlendirilmesidir.
Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Orta Anadolu bölgelerinde
bulunan yaylalarda turizm potansiyeli araştırmaları yapılmış olup,
çoğunluğu Karadeniz Bölgesinde bulunan 23 yayla turizm merkezi ilan
edilmiştir.
YAYLA TURİZMİ
DAĞCILIK
 Türkiye, farklı yüksekliklerde,
zengin jeomorfolojik ve tektonik
yapıya sahip, flora ve faunası
olan ormanlara ve siluete sahip,
zengin av ve yaban hayatı olan
dağlarıyla hem kış turizmi hem
de dağ yürüyüşü ve tırmanışları
için dağcılık sporunu sevenlere
olağanüstü çekici ve ilginç
olanaklar sunar. Türkiye'yi her
yıl dünyanın çeşitli yerlerinden
çok sayıda turist dağ tırmanışı ve
yürüyüşü için ziyaret
etmektedir.
DAĞCILIK
Türkiye'deki Dağ Tipleri :
 Ağrı- Ağrı Dağı
 Antalya-Beydağlar
 Kayseri-Erciyes Dağı
 Mersin-Bolkar Dağları
 Niğde- Aladağlar
 Rize-Kaçkar Sıradağları
 Tunceli-Mercan (Munzur) Dağları
 Van-Süphan Dağı
Türkiye sularında bulunan önemli batıklar ve su altı mağaraları dalıcılar tarafından
keşfedilmeyi beklemektedir.
SU ALTI DALIŞ TURİZMİ
Bazı Dalış Bölgeleri :
•Kemer
•Kalkan
•B-24Amerikan Savaş Uçağı Batığı
•Uluburun Antik Batığı
•Gelidonya Antik Batığı
•Fransız (Sosyete) Batığı
•Falezler
•Sıçan Adası
•Kaç Uçak Batığı
•Gök Mağarası
•Paris Batığı
•Sulu in Mağarası
Türkiye, Yamaç paraşütü, Yelken Kanat, Planör, Paraşüt, Balon gibi hava
sporları meraklıları için keşfedilmesi gereken bir ülkedir.
YAMAÇ PARAŞÜTÜ
Yamaç Paraşütü sporu, ilk bakışta
serbest atlama paraşütüne benzeyen
bir paraşüt ile uçak yerine, yüksek
bir tepeden koşulmak sureti
havalanmaktır.Eğimli ve yüksek bir
tepeye açık olarak serilen paraşüt,
pilotun koşmaya başlaması ile hava
ile dolar ve pilotla birlikte havalanır.
Uçuşların süresi kullanılan
malzemenin performansı ve pilotun
tecrübesine bağlı olarak
kilometrelerce /saatlerce sürebilir.
Tek kişi olabileceği gibi iki kişilik
(tandem ) kanatları da vardır.
YAMAÇ PARAŞÜTÜ
Uçuş Bölgelerinden Bazıları:
 Ölüdeniz-Babadağ
 Denizli Pamukkale
 Ankara-Gölbaşı
 Bolu-Abant
 Eğirdir
 Kayseri
 Eskişehir-İnönü
 Antalya-Aksu
Yelken (Delta) Kanat
Yelken kanat motoru
olmayan, rüzgar ve diğer hava
etkileri ile uçuş yapabilen tek
kişilik bir uçuş aracıdır.
Havalanma, havada kalma ve
havalanma yeri yamaç
paraşütüne benzer. Ancak
uçuş için daha fazla eğitim
süresine ihtiyaç vardır.
Güvenlik için kişiye bağlı
paraşüt de bulunmaktadır.
BALON
 Dünyada ilk ortaya çıkışı
18.yy sonlarına uzanan
balonla uçuş sporu ülkemizde
de yoğun ilgi görmektedir.
Uzun yıllardır bireysel sportif
amaçlı yapıldığı gibi, Turistik
yörelerimizdeki yerel
etkinliklerde balonla kent
turları düzenlenmektedir.
Balon, içine doldurulan sıvı
propan gazının ısıtılması ile
havalanır.
KAYNAKÇA
http://www.frmartuklu.net/frmartuklu-soru-cevapbolumu/217661-doga-turizmi-nedir-cesitleri-nelerdir.html

similar documents