buradan indirebilirsiniz - Erzurum KHB Genel Sekreterliği

Report
ERZURUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
MALİ HİZMETLER
DEĞERLENDİRME SUNUMU
Metin TEKiN
Mali Hizmetler Başkanı
GENEL DURUM
BİRLİĞİMİZ 14 HASTANE VE 1 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE:
• 332
• 20
• 69
• 66
• 1827
• 636
• 1918
Uzman Hekim,
Asistan Hekim,
Pratisyen Hekim,
Diş Hekimi,
Sağlık Personeli,
Diğer Personel ve
Hizmet Alımı Olmak Üzere
• Toplam 4868 personel ile bölgemizde yaklaşık 2 milyon
hinterland nüfusa sağlık hizmeti sunmaktadır.
İLİMİZDEKİ SAĞLIK TESİSLERİ
Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi
ADSM
Tıp
Fakültesi
Hastanesi
Tıp Merkezi
Dal
Merkezi
Özel
Hastane
91
6
13
1
1
1
0
1
2
Birlik Bünyesindeki Hastane Rolleri
I.Basamak Sağlık Kuruluşu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Adet A1 Grubu Hastane
1 Adet A2 Grubu Dal Hastane
1 Adet ADSM
1 Adet B Grubu Hastane
3 Adet C Grubu Hastane
3 Adet D Grubu Hastane
5 Adet E1 Grubu Hastane
ADSM
Devlet
Hastanesi
Özel
E2-E3
Entegre
İlçe
Hastanesi
Üniversite
I.Basamak
Sağlık
Kuruluşu
Sağlık Bakanlığı
1
1 Adet E2 Grubu Entegre Hastane
5 Adet E3 Grubu Entegre Hastane
20 Adet Toplum Sağlığı Merkezi
71 Adet Aile Sağlığı Merkezi
(239 Adet Aile Hekimliği Birimi)
* 1 Adet Askeri Hastane (Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi)
SAĞLIK TESİSLERİMİZE BAŞVURULAR
Şehrimize müracaat eden toplam poliklinik ve acil muayenesinin
%80’i hastanelerimizce yapılmaktadır.
MART 2014 VERİLERİ
62
276
2%
8%
13%
17%
Sağlık Bakanlığı
347
Uzman
Hekim
Sayısı
85%
75%
Üniversite
Özel
Acil
Muayene
Oranı
Poliklinik
Muayene
Oranı
SAĞLIK TESİSLERİMİZDE YATAK SAYILARI
1221 nitelikli, 131 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 1824
yatak ile şehrin toplam yatak sayısının % 55’i birliğimiz sağlık
tesislerinde bulunmakta, şehrimizde yatan hastanın %48’ine
hizmet verilmektedir.
2014
YIL SONU
TAHMİN
2012
2013
2014
MAYIS
1.824
1.824
1.824
109
123
131
1.201
1.221
1.221
390
353
356
3.230.000
3.238.000
1.140.000
3.400.000
A-B-C-D-E Grubu Ameliyat Sayısı
100.120
90.400
25.000
75.000
D-E Grubu Günübirlik Ameliyat Sayısı
10.570
15.900
10.500
22.000
0
968
350
1.150
Toplam Tescilli Yatak Sayısı
Yoğun Bakım Yatak Sayısı
Nitelikli Yatak Sayısı (1-2 kişilik, wcbanyolu)
Uzman Hekim Sayısı
Toplam Muayene Sayısı (yıllık)
Yurtdışından Gelen Hasta Sayısı
GENEL SEKRETERLİĞİMİZ
Genel Sekreterliğimiz Tıbbi, İdari ve Mali Hizmetler Başkanlıklarımız
altında 18 uzman, 3 büro görevlisi ve 68 diğer çalışan ile hizmet
vermektedir.
TEŞKİLAT ŞEMASI
Genel Sekreter
Prof. Dr.Fazlı ERDOĞAN
Tıbbi Hizmetler Başkanı
Uz.Dr. Remzi ARSLAN
İdari Hizmetler Başkanı
Dr. Mahmut AVCI
Mali Hizmetler Başkanı
Metin TEKİN
 18 Uzman  3 Büro Görevlisi  68 Diğer Çalışan
2 Hastane
Yöneticisi
13 Başhekim
15 İdari-Mali
İşler Müdürü
14 Sağlık Bakım
Hizmetleri Md.
1 Hasta Hiz. ve
Sağlık Otel. Md.
9 Başhekim
Yardımcısı
7 Müdür
Yardımcısı
2 Müdür
Yardımcısı
- Müdür
Yardımcısı
MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Başkanlığımız:
• 6 Uzman,
• 3 Büro Görevlisi,
• 5 Eczacı,
• 3 Mühendis ve
• 23 Diğer Personel Olmak Üzere
• Toplamda 41 Personel İle Çalışmaktadır.
Yapılanmamız kurumumuz mali hizmetler kurum başkan
yardımcılığı yapılanmasına benzer bir şekilde düzenlenmiş ve
oluşturulan birimler, bir uzman sorumluluğunda çalışmalarını
yürütmektedirler.
MALİ HİZMETLER TEŞKİLAT ŞEMASI
MALİ HİZMETLER
BAŞKANLIĞI
ÇEVRE
DANIŞMANLIK
BİRİMİ
(2 MÜH.)
MUHASEBE
BİRİMİ
(SAYMANLIK)
(1 UZM. 6 PER.)
TÜM ALIMLAR
VE TEDARİK
YÖNTEMLERİ
BİRİMİ
BÜTÇE VE
MUHASEBE
UYGULAMLARI
BİRİMİ
HİZMET
ALIMLARI BİRİMİ
GİDER
TAHAKKUK
BİRİMİ
BÜTÇE
UYGULAMALARI
BİRİMİ
(1 UZM. 5 PER.)
MAL ALIMLARI
BİRİMİ
SÖZLEŞMELER
BİRİMİ
(1 UZM. 3 BÜRO
GÖR. 7 PER.)
STOK ANALİZ VE
KONTROL BİRİMİ
İLAÇ VE
FARMAKOLOJİK
ÜRÜNLER TAKİP
BİRİMİ
TIBBİ MALZEME
TAKİP BİRİMİ
BİYOMEDİKAL
BİRİMİ
(1 UZM. 5 ECZ.
1 MÜH. 2 PER.)
KAYNAK
GELİŞTİRME VE
FİNANSAL
ANALİZ BİRİMİ
TİCARİ ALANLAR
BİRİMİ
MALİ ANALİZ
BİRİMİ
(1.UZM. 1 PER.)
MUTEMETLİK VE
SÖZLEŞME
UYGULAMALARI
BİRİMİ
MUTEMETLİK
BİRİMİ
SÖZLEŞME
UYGULAMALARI
VE HAKEDİŞ
TAKİP BİRİMİ
(1 UZM. 2 PER.)
MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Başkanlığımız 2012 Kasım ayı itibariyle çok hızlı bir
şekilde yapılanmaya gitmiş 2 aylık dönem içerisinde gerekli
ihaleleri hemen gerçekleştirmiş ve sözleşmeye bağlanan işlere ait
kontrol teşkilatı, muayene kabul ve hak ediş işlemlerinin
yürütülmesi ve doğrudan temin sınırları içerisinde alım yapma
yetkilendirilmesi sağlık tesislerine yapılmıştır.
İhalelerle ilgili ödemeler harcama yetki devri yapmadan Genel
Sekreterliğimizce, doğrudan teminle ilgili ödemeler sağlık tesisleri
bünyesinde yürütülmektedir.
Genel Sekreterliğimiz öncelikli olarak birlik merkezimiz ve bağlı
sağlık tesislerimizin SGK, vergi, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve
internet abone bilgilerini güncellemiş, hastanelerimize ait tüm
nakit ve mektup depozito ve teminatlar ilgili kurumlardan alınarak,
yerine süresiz teminatlar verilmek suretiyle işlemleri yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
2013 yılı başlarında elektrik alımı çalışmalarına başlanmış yapılan
iki açık ihaleden sonuç alınamaması sebebiyle şehrimizde hizmet
veren tedarikçi firma ile serbest tüketici protokolü imzalanmış ve
diğer kurumlara göre ortalama %7 oranında düşük bedelle elektrik
alımı gerçekleştirilmiştir.
Yine 2013 başlarında hastanelerimizin mevcut telefon ve internet
hizmetleri teknik ve mali açıdan incelenmiş, tüm hastanelerimizi
içeren paket uygulamalar ile merkezi kontrollü VPN internet
hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede bütün hastanelerimize
fiber optik kablolu, güvenli, hızlı, ekonomik ve 5651 sayılı ‘’internet
ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla
işlenen suçlarla mücadele edilmesi’’ hakkındaki kanuna uygun
olarak hizmet alımı sağlanmıştır
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR
Genel Sekreterliğimiz, yapılanma süreciyle birlikte sağlık
tesislerimizin genel bütçelerini de ele almış ve il özel idaresi
bünyesinde bulunan ödenekleri kurumumuzun vermiş olduğu onay
doğrultusunda Sekreterlik bünyesinde birleştirmiştir. Daha sonra
bu ödenekler sağlık tesislerimizin ihtiyaçları doğrultusunda
kullanılmıştır.
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR
2013 Yılı 26.03.2014 (il özel idaresi kapanma tarihi) ne kadar İl Özel
İdaresindeki ödeneklerimizden mal alımları için 572.530,00 TL
Kullanılmıştır.
06.1- MAMUL MAL ALIMLARI
ÖDENEN
1-BEAH Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İçin Alınanlar
99.714,00
2- Palandöken, Nenehatun Hastaneleri İçin Hasta Karyolası Alımı
168.611,00
3- İspir İlçe Hastanesi Hastabaşı Monitör Alımı
15.876,00
4-Karaçoban İlçe Hastanesi Tabela Alımı
8.702,00
5-Sekreterlik Hizmet Binası Perde Alımı
24.920,00
6- Sekreterlik Hizmet Binası Büro Malzemesi Alımı
49.340,00
7-Hınıs Hastanesi İçin Cerrahi Alet Alımı
20.215,00
8-BEAH Refakatçi Koltuğu Alımı
59.103,00
9- Sekreterlik İçin Bilgisayar ve Elektronik Malzeme Alımı
33.955,00
10-Hastane Mefruşatı Alımı
51.908,20
11-Beyaz eşya ve Televizyon Alımı
40.184,90
572.529,10
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR
2013 Yılı-26.03.2014 (İl Özel İdaresi kapanma tarihi) ne kadar İl
Özel İdaresindeki ödeneklerimizden 1.947.784,00 TL. yapım işleri
için kullanılmıştır.
Yatırım Yapılan
Hastane
Yatırım
Adı
Başlama
Tarihi
Nenehatun KDH
Engelli
Palandöken DH
Dönüşüm
Çat İDH
Peyzajİspir DH
Tadilat
Horasan DH
LNG
Oltu DH
Dönüşüm
Pasinler DH
Sundurma
Hınıs DH
Yapımı
Diyaliz
Tortum İDH
Ünitesi
Fiziki
Bitiş (Hizmete
Gerçekleşme
Açılış Tarihi)
(%)
Yatırım
Bedeli
(TL)
25.10.2013
100
08.12.2013
81.420,00
02.09.2013
100
30.11.2013
873.541,39
28.10.2013
100
05.01.2014
876.024,00
29.08.2013
100
03.10.2013
62.498,00
24.02.2014
100
16.07.2014
54.300,00
GENEL TOPLAM
1.947.783,39
İL ÖZEL İDARESİ BÜNYESİNDE
KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİMİZ
İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılmayan ödeneklerimiz
31.03.2014 tarihinde büyükşehirlerde il özel idarelerinin
kapanması nedeniyle Erzurum Yatırım İzleme Koordinasyon
Başkanlığı adına İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe hesaplarına
aktarılmıştır.
Aktarılan Ödenekler;
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim 107.940,00
06.7
Gayrimenkul Büyük Onarım 407.003,00 (aktarım
yapılmadan önce Karayazı hastanesi ek inşaatı ihalesi il
özel idaresince yapıldı.Aktarım yapıldıktan sonra
ödeneğin akıbeti belli değil. İlk hakediş geldi)
06.1
Mamul Mal Alımları 34.791,00 (Aksaray Kamu
Hastaneleri Genel Sekreterliğine aktarılmak üzere)
YAPIM- ONARIM İŞLERİ
2013 yılında çalışmalarına başladığımız yapım ve onarım
işlerimizden bir kısmı devam etmekte, bir kısmı ihale sürecinde ve
bir kısmın da proje - onay aşamasındadır.
S.
NO
Yatırım Yapılan
Hastane
Yatırım Adı
Açıklama
Tutarı TL.
1 Karayazı İDH
Ek Bina Yapımı
İşyeri teslimi yapıldı.
1.003.000,00
2 İspir DH
Güneş enerjisi
sitemi
İşyeri teslimi yapıldı.
80.240,00
3 Erzurum BEAH
IP Kamera Sistemi İşyeri teslimi yapıldı.
338.660,00
Bağlı Hastaneler
(Nenehatun KDH
4
Oksijen sistemi
Karaçoban İDH
Karayazı İDH hariç)
İhale aşamasında.
5 Erzurum BEAH
Aydınlanma LED
dönüşümü
Proje Yatırımlar Genel
Müdürlüğünde Onay
bekliyor.
6 Erzurum BEAH
Otopark Tadilat
Proje aşamasında.
7 Çat İDH
Çevre düzenleme
/ peyzaj
Proje aşamasında.
Yaklaşık
Maliyet
(1.000.0001.500.000)
GENEL BÜTÇE DEFTERDARLIK MUHASEBE
MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN ÖDENEKLERE AİT
YAPILAN HARCAMALAR
03.2
06.7
03.2
06.1
2013 YILINDA :
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımlarından
566.243,00 TL
Büyük Onarımdan 139.422,00 TL
2014 YILINDA :
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımlarından
297.200,00 TL
Mamul Mal Alımlarından 89.727,00 TL harcama
yapılmıştır.
TÜM ALIMLAR VE
TEDARİK YÖNTEMLERİ BİRİMİ
•
•
•
•
2012 Yılında KASIM-ARALIK döneminde yapılan ihale sayısı : 10
2013 Yılında yapılan ihale sayısı : 82
2014 Yılı ilk 5 aylık dönemde yapılan ihale sayısı : 28
Ayrıca 9 adet elektronik ihale yapılmıştır.
(Münferit alım toplam ihale bedeli 105.038,00 TL)
2012 Yılı son iki aylık dönemde
• 1 çerçeve ihale
= 232.854.489,00 TL
• 9 açık-pazarlık ihale = 1.980.995,00 TL
2013 yılında
• 82 ihale
= 254.259.840,00 TL
(3 yıllık hizmet ihaleleri dahil)
2014 yılı ilk 6 ay
• 17 ihale
= 24.278.350,00 TL
(4 ihale sözleşme aşamasında)
PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIMLARI (BEAH HBYS
HİZMETİ HARİÇ) 3 YILLIK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
• Tamamı Sıfır Kâr İle İhale Edildi
• Aynı Hizmet Gruplarında İhtiyaçlar Bütün Birimler İçin
Birleştirilerek İhale Edildi
• Aynı Hizmet Gruplarında Birimler Arasında Fiyat Dengesi
Sağlandı
• Aynı Hizmet Grubundaki Personeller Bir Firmadan Sağlandığı
İçin Birimler Arasında Personel Hareketleri Kolay Ve Yüklenici
Açısından Daha Adil Oldu
İhalelerin 3 yıllık ve tüm sağlık tesislerinin birleştirilerek yapılması
sonucunda, ihalelerimize sadece yerel firmalar değil daha büyük
firmaların da katılımı sağlanmış, bu durum Sekreterliğimizin yerel
firmalar tarafından eleştirilmesine ve bir takım sosyal
problemlerin yaşanmasına sebep olmuştur.
BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZİN FARKLI FİRMALARLA YÜRÜTTÜĞÜ
HBYS İŞLEMLERİ TEK BİR ALIMLA BİRLEŞTİRİLEREK HEM BİR
STANDART SAĞLANDI HEM DE EKONOMİK BİR ALIM
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Sağlık Tesisleri
Tarafından Yapılan
Son İhalelerin Toplam
Sözleşme Tutarı
Genel
Sekreterlikçe
Yapılan İhale
Toplam Sözleşme
Tutarı
İndirim
Oranı
Önceki İhale Fiyatına
Göre Sağlanan
İndirim Tutarı
792.913
678.337
0,14
114.576
GÖRÜNTÜLEME, LABORATUVAR HİZMET ALIMLARI
ÖZELLİKLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILARAK AYRI AYRI İHALE
EDİLMİŞ VE BU SAYEDE ÖNCEKİ ALIMLARA GÖRE % 30-40 LARA
VARAN DÜŞÜK ALIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Bir Önceki İhale
Birim Fiyat
Son İhale Birim Fiyat
İndirim Oranı
Satın Alınan Miktar
Birim
Sözleşme Bedeli
Önceki Birim Fiyat
Üzerinden İhale
Bedeli
Önceki İhale Birim
Fiyatına Göre
Sağlanan İndirim
Tutarı
BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NÜKLEER TIP HİZMET ALIMI
0,41
0,38
%7
22.247.291
PUAN
8.453.971
9.121.389
667.418
Bir Önceki İhale
Birim Fiyat
Son İhale Birim Fiyat
İndirim Oranı
Satın Alınan Miktar
Birim
Sözleşme Bedeli
Önceki Birim Fiyat
Üzerinden İhale
Bedeli
Önceki İhale Birim
Fiyatına Göre
Sağlanan İndirim
Tutarı
PALANDÖKEN HASTANESİ
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI
(Raporlu, MR, BT)
0,35
0,2612
%25
9.763.996
PUAN
2.550.551
3.417.398
866.847
Bir Önceki İhale
Birim Fiyat
Son İhale Birim Fiyat
İndirim Oranı
Satın Alınan Miktar
Birim
Sözleşme Bedeli
Önceki Birim Fiyat
Üzerinden İhale
Bedeli
Önceki İhale Birim
Fiyatına Göre
Sağlanan İndirim
Tutarı
BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI
(Raporlu, MR, BT)
0,40
0,1872
%53
27.252.000
PUAN
5.101.574
10.900.800
5.799.225
Birim
Sözleşme Bedeli
Önceki Birim Fiyat
Üzerinden İhale
Bedeli
Önceki İhale Birim
Fiyatına Göre
Sağlanan İndirim
Tutarı
**
0,2038
Satın Alınan Miktar
Son İhale Birim Fiyat
*
0,36
İndirim Oranı
Bir Önceki İhale
Birim Fiyat
BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI
(Raporlu, Düz Grafi, Kemik Dansitometre, Mamografi)
%43
4.500.000
PUAN
917.250
1.620.000
702.750
* (personel dahil)
** (personel dahil) elemansız birim fiyatı 0,1585
Birim
Sözleşme Bedeli
Önceki Birim Fiyat
Üzerinden İhale
Bedeli
Önceki İhale Birim
Fiyatına Göre
Sağlanan İndirim
Tutarı
1,12
2,53
Satın Alınan Miktar
Son İhale Birim Fiyat
en düşük en yüksek
0,43
6,36
İndirim Oranı
Bir Önceki İhale
en düşük en yüksek
Birim Fiyat
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
KİT KARŞILIĞI HORMON CİHAZI ALIMI
%43
376.200
TEST
580.368
1.010.256
429.888
0,43
Satın Alınan Miktar
Birim
Sözleşme Bedeli
Önceki Birim Fiyat
Üzerinden İhale
Bedeli
Önceki İhale Birim
Fiyatına Göre
Sağlanan İndirim
Tutarı
0,30
0,72
İndirim Oranı
Son İhale Birim Fiyat
en düşük en yüksek
Bir Önceki İhale
Birim Fiyat
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
KİT KARŞILIĞI BİYOKİMYA CİHAZI ALIMI
%18
2.396.500
TEST
845.259
1.030.495
185.236
Bir Önceki İhale
Birim Fiyat
Son İhale Birim Fiyat
İndirim Oranı
Satın Alınan Miktar
Birim
Sözleşme Bedeli
Önceki Birim Fiyat
Üzerinden İhale
Bedeli
Önceki İhale Birim
Fiyatına Göre
Sağlanan İndirim
Tutarı
BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KİT KARŞILIĞI HEMOGRAM CİHAZI ALIMI
1,56
0,60
%62
950.000
TEST
570.000
1.482.000
912.000
Bir Önceki İhale
Birim Fiyat
Son İhale Birim Fiyat
İndirim Oranı
Satın Alınan Miktar
Birim
Sözleşme Bedeli
Önceki Birim Fiyat
Üzerinden İhale
Bedeli
Önceki İhale Birim
Fiyatına Göre
Sağlanan İndirim
Tutarı
BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI HİZMET ALIMI
0,43
0,3485
%19
19.151.372
PUAN
6.674.253
8.235.090
1.560.836
Bir Önceki İhale
Birim Fiyat
Son İhale Birim Fiyat
İndirim Oranı
Satın Alınan Miktar
Birim
Sözleşme Bedeli
Önceki Birim Fiyat
Üzerinden İhale
Bedeli
Önceki İhale Birim
Fiyatına Göre
Sağlanan İndirim
Tutarı
BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BİYOKİMYA LABORATUARI HİZMET ALIMI
0,31
0,1799
%42
56.745.585
PUAN
10.208.530
17.591.131
7.382.600
LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMLARINA AİT
ESKİ VE YENİ İHALELERE GÖRE
TARİHSEL GİDER VE GELİR KIYASLAMA (BEAH)
2013
MART
2013
NİSAN
2014
MART
2014
NİSAN
LABORATUVAR
GELİRLERİ
700.162,00
743.186,00
750.177,00
725.742,00
LABORATUVAR
GİDERLERİ
794.837,00
874.186,00
457.004,00
646.172,00
0,88
0,85
1,64
1,12
GÖRÜNTÜLEME
GELİRLERİ
989.552,00
1.063.117,00
940.692,00
1.049.491,00
GÖRÜNTÜLEME
GİDERLERİ
708.433,00
778.270,00
668.644,00
669.118,00
1,40
1,37
1,41
1,57
GELİR/GİDER
GELİR/GİDER
GİDER DÜŞÜŞ
ORANI
33,90%
10,02%
BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VE
NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ
STERİLİZASYON HİZMET ALIMI
Sterilizasyon hizmet alım işi daha önce Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi için götürü bedel yapılmış iken, son ihalede BEAH ve
Nenehatun Hastanesi birleştirilerek birim fiyat üzerinden ihalesi
yapıldı. Böylece tahmini iş miktarları değil gerçekleştirilen iş
miktarı üzerinden ödeme yapılmaya başlandı.
Bir Önceki Sterilizasyon İhale Tutarı
4.608.000
Son Yapılan Sterilizasyon İhale Tutarı
4.890.400
SAĞLIK TESİSLERİMİZİN KULLANMIŞ OLDUĞU MUHTELİF
MEFRUŞAT (NEVRESİM, AMELİYAT BEZLERİ, ÖRTÜ, PERDE VB.)
ÜRÜNLERİN TEMİZLENMESİ MALİYETLERİ ÇIKARILMIŞ VE
MALİYETLERİ YÜKSEK ÇIKAN HASTANELERİMİZ İÇİN
ÇAMAŞIRHANE HİZMET ALIMI YAPILARAK YAKLAŞIK %30
TASARRUF VE KALİTE SAĞLANMIŞTIR.
İŞÇİLİK MALİYETİ 13 KİŞİ
16.900,00
DETERJAN GİDERİ (900KG.)
6.075,00
SU GİDERİ
3.595,00
ELEKTRİK GİDERİ
41.712,00
BAKIM-ONARIM GİDERİ
3.000,00
MEFRUŞATTAN KAZANIM
10.000,00
MALİYET TOPLAM
81.282,00
Firmaya ödenen miktar ortalama 56.000,00
HİZMET ALIMLARI PERSONEL SAYILARI
Güvenlik: 223
%11,6
Diğer: 348
%18,1
Yönlendirme ve
Karşılama: 74
%3,9
Görüntüleme: 29
%1,5
Laboratuvar: 39
%2,0
Bilgi İşlem: 521
%27,2
Temizlik: 684
%35,7
Toplam: 1.918
2014 YILI
2012 YILI
Havuza dahil
Havuza dahil olmayan
(Sağlıkçı)
TOPLAM
1925
44
1.969
Havuza dahil
Havuza dahil olmayan
(Sağlıkçı)
TOPLAM
1.858
60
1.918
İLAÇ SERUM VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMLARI
• Toplu alım uygulamasından kaynaklı nispi fiyat avantajları
sağlandı.
• Birimler arasındaki aynı üründe farklı fiyat alımlarının önüne
geçildi.
• Stok koordinasyon birimince toplu sipariş uygulaması ile sipariş
maliyetleri düşürüldü.
• Muayene ve kabul işlemlerinde standart sağlandı.
İLAÇ SERUM VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMLARI
Genel Sekreterliğimiz, 2013 yılı için yaptığı ilaç ve tıbbi malzeme
ihalelerinin bir çoğu yıl sonu itibarı ile biteceği ve bu ihalelerde
elde etmiş olduğu fiyatlar dikkate alındığında, yeni yapılacak
ihalelerde döviz kurlarında oluşan artışlar vb. nedenlerle
maliyetlerin artacağı ön görüsüyle hareket ederek, aslında 11. Aya
kadar normal giden stoklarımızda 12. Ayda verilen siparişlerle
artış olmasına bilinçli olarak razı olunmuştur.
Nitekim yeni yapılan ihalelerde elde edilen fiyatlar bu ön
görümüzün haklılığını göstermiştir. (Mesela 2013 yılı ihalesinde
Rhoplac isimli ilaç 69 TL ye alınmış iken yeni ihale fiyatımız 122 TL
2013 yılı ihalesinde 150 cc lik serum 0.8 TL ye alınmış iken yeni
ihalede 1.28 TL olmuştur.)
1,00
11.759.000
9.253.027
10.212.767
7.439.923
84.936.660
76.965.107
2014
254.809.982 230.895.000
TAHMİN
90.040.304
88.473.151
90,61
98,26
270.120.922 265.420.000
1,15
İlaç ve Tıbbi
Malzeme Stok
Gelir /Gider
265.333.377 252.121.880 95,02 270.761.459 251.816.432 93,00
Stok Devir
Gelir
Gerçekleşme %
2013
Gelir
12.665.435 10.105.907
Gelir bütçesi
1,01
Gider
259.005.864 244.821.472 94,52 282.596.486 246.677.674 87,29
Gider Bütçesi
2012
2014
(1-4 AY)
Gider
Gerçekleşme %
YILLARA GÖRE BÜTÇE – GERÇEKLEŞME – STOK KARŞILAŞTIRMASI
• Tüm hastanelerimiz cihazlarını içeren bakım-onarım hizmet
ihalesi yapılmış ve önceki yıllara göre hastanelerimizin
sadece peryodik bakım için yaptıkları harcamalar dikkate
alındığında çok ekonomik bir alımı yapma aşamasındayız.
• Klinik mühendislik hizmetlerimiz yeni başlamış olup, tüm
hastanelerimizi kapsayan bakım-onarım hizmet alımı işinin
bu birimimiz üzerinden yürütülmesi planlanmaktadır.
MUTEMETLİK VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI
BİRİMİ
• Sözleşmesi imzalanan ihaleler Genel Sekreterlik resmi web
sitesinde yayınlanmakta, sağlık tesislerimiz bu sözleşme
hükümlerine göre firmalardan mal ve hizmet tedariklerini
sağlamakta, hazırladıkları muayene kabul, taşınır işlem fişi,
hakediş vb. evrakları bu birimimize göndermektedir.
• Gelen evrakların sözleşme ve mevzuata uygunluğu kontrol
edilmekte ayrıca hastane bazlı stok takipleri-artış ve eksilişler,
fiyat farkı, iş bitirme belgeleri, ilişkisizlik belgeleri vb.
birimimizde yürütülmektedir.
• Ayrıca genel sekreterliğimizde sözleşmeli personellerin
mutemetlik işleri yürütülmektedir.
BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMALARI
BİRİMİ
• Harcama yetkiliğinin devredilmediği ve Genel
Sekreterliğimizce yapılan tüm alımların tahakkuk işlemleri ve
bütçe uygulamaları bu birimimiz tarafından yürütülmektedir.
• Döner sermaye ve genel bütçe ödenekleri ile yapılan tüm
mal, yapım ve hizmet ihale alımları ile sekreterliğimiz
tarafından yapılan doğrudan temin alımlarına ait sağlık
tesislerimizce yapılan muayene kabul ve hak ediş evraklarına
ait ödeme belgeleri birimimizde düzenlenmekte ve son
kontroller yapılarak ilgili muhasebe birimine
gönderilmektedir.
• Sağlık tesislerimizin bütçe işlemleri birimimiz tarafından takip
edilir ve yürütülmektedir.
• Genel Sekreterliğimize gelen ödeneklerin sağlık tesislerimize
dağıtımı planlanarak onaya sunulmaktadır.
STOK ANALİZ VE KONTROL
BİRİMİ
Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu
• Taşınırlara ait ihtiyaçların planlanması,
• İhalesi tamamlanan taşınırların kabullerinin
yapılması/yaptırılması,
• İhtiyaç ve stok fazlası taşınırların devirlerinin koordine
edilmesi,
• Sağlık tesislerimize ait depoların yerinde denetlenmesi,
• Taşınırların tüketimlerinin takibi, raporlanması ve maliyet
kontrolüne dönük analiz çalışmalarının yapılması
• Üst yönetici ve birimlere düzenlenen rapor, belge, cetvel
v.b. dökümanların sunulması,
Tüm bu süreçlerin yönetim ve koordinasyonu birimimizce
sağlanmaktadır.
STOK ANALİZ VE KONTROL
BİRİMİ
• Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi
malzemeler konsolide edilir.
• Coğrafi konumumuz itibari ile mal teslim yerleri ilçeler değil
merkez hastaneler olması fiyat avantajı açısından uygun
görülmüştür.
• İlçe hastanelerinin ihtiyaçları iki hastane üzerinden alınması
planlanmış, bunun için bu iki hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme
bütçeleri yaklaşık %10 oranında artırılmıştır.
• Şehir merkezinde BEAH, Palandöken, Nenehatun, ADSM,
Genel Sekreterlik olmak üzere 5 ana teslim yeri
oluşturulmuştur.
• İhalesi yapılmış malzemelerin ihtiyaç listeleri stok birimince
konsolide edilip, firmalardan aylık talepler yapılmaktadır.
• ilçe hastaneleri için teslim alınan malzemeler, Sekreterlik
deposunda birleştirilerek ilçe hastanelerine kendi aracımızla
transferi sağlanmaktadır.
KAYNAK GELİŞTİRME VE
FİNANSAL ANALİZ BİRİMİ
• Sağlık Tesislerimizin ticari alanlarının oluşturulması, takibi ve
ihaleleri ile kayıttan düşülen, hurdaya ayrılan, geri dönüşüme
kazandırılacak malzemelerin satışı, SUT uygulamaları, ek
ödeme, faturalandırma ve finansal analiz uygulamaları
birimimizde yapılmaktadır.
• Genel sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde:
• Kantin, kafeterya, pastane, lokanta, çay ocağı, kuaför, ATM,
banka bürosu, baz istasyonu, taksi durağı, kreş, çiçek satış yeri,
PTT bürosu, turizm acente yeri, masaj koltuğu, tartı cihazı ve
aile hekimleri yeri olmak üzere toplam 48 adet ticari alanımız
bulunmaktadır.
• Sağlık tesislerimizin her on beş günde bir bütçe –gelir -giderborç durum ve stok analizleri yapılmaktadır.
KAYNAK GELİŞTİRME VE
FİNANSAL ANALİZ BİRİMİ
Ticari alanlarla ilgili olarak taleplerin çokluğundan rayiç fiyatlar
yükselmektedir. ayrıca genel olarak uygulamada kiraların 3 er
aylık dönemler halinde olması, kiracıların yüksek olan kira
ücretlerini zamanında ödeyememelerine sebep olmaktadır.
durumun adli mercilere intikal etmesi ile gecikme faizleri ve
cezalar da kira bedellerine eklenmesi ile astronomik rakamlara
ulaşılmaktadır. Sonuç itibari ile olayın sosyal problemleri ile
irdelenmesi gerektiğine inanmaktayız.
TİCARİ ALANLAR ÇİZELGESİ
2013 YILI KİRA
TUTARI
2014 YILI KİRA
TUTARI
KANTİN*
908.539 ₺
710.856 ₺
BAZ İSTASYONU
65.376 ₺
71.600 ₺
BANKA YERİ VE ATM
321.117 ₺
363.096 ₺
LOKANTA
344.150 ₺
384.043 ₺
GÜNDÜZ ÇOCUK BAKIM EVİ
44.140 ₺
49.613 ₺
ERKEK KUAFÖR
10.613 ₺
11.168 ₺
TAKSİ DURAĞI
31.279 ₺
32.506 ₺
ÇİÇEK SATIŞ YERİ
22.480 ₺
23.914 ₺
PASTANE ve KAFETERYA
238.135 ₺
253.329 ₺
TURİZM ACENTA YERİ
18.500 ₺
-
PTT ŞUBE
4.961 ₺
5.460 ₺
DİĞER
1.750 ₺
1.920 ₺
AİLE HEKİMLERİ
51.099 ₺
74.140 ₺
2.062.139 ₺
1.981.645 ₺
TİCARİ ALAN
TOPLAM
* 2014 yılında BEAH ve Palandöken kantin ihaleleri 3 kez
iştirakçi olmadığı için fiyatlar güncellenmiş 4. ihalede yeni
fiyat üzerinden sözleşme imzalanmıştır.
KAYNAK GELİŞTİRME VE
FİNANSAL ANALİZ BİRİMİ
KAYNAK GELİŞTİRME VE
FİNANSAL ANALİZ BİRİMİ
MUHASEBE BİRİMİ (SAYMANLIK)
• Genel Sekreterliğimiz saymanlık hizmetleri halihazırda maliye
bakanlığına bağlı sağlık kurumları 2 nolu döner sermaye
saymanlık müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
• Şehrimizde 3 saymanlık 15 sağlık tesisimizin hizmetlerini
yürütmekte idi.
• 2 nolu döner sermaye saymanlık müdürlüğü üç hastanemizin
işlemlerini yürütmekte iken 31/01/2013 tarihinde 11
hastanemizin bağlanması ve son olarak da 05/08/2013 tarihinde
1 hastanemizin bağlanması ile 15 hastanemizin saymanlık
hizmetlerini yürütmektedir.
MUHASEBE BİRİMİ (SAYMANLIK)
2 Nolu DSS Müdürlüğünde:
• Maliye Bakanlığı personeli olarak 6 personel
• Genel Sekreterliğimizce görevlendirilen 7 personel olmak
üzere toplamda 13 personel görev yapmaktadır.
• 29/04/2013 tarihinden bu yana muhasebe yetkilisi uzmanı
olarak sözleşme imzaladığımız bir uzman personelimiz
saymanlık müdürlüğünde görev yapmakta olup, asıl kadro
unvanı defterdarlık uzmanıdır.
• Saymanlık faaliyetleri Erzurum Hükümet Konağı binasında
ayrılan bölümde yürütülmekte iken 15/01/2014 tarihinde
Genel Sekreterliğimiz hizmet binasına taşınmış, tüm demirbaş,
büro malzeme ve donanım ihtiyaçları giderilmiştir.
MUHASEBE BİRİMİ (SAYMANLIK)
• Saymanlığımızda görevli Genel Sekreterliğimiz personeli ve
fiziki durum göz önüne alındığında mevcut durum itibariyle
değerlendirdiğimizde; devir sürecine hazır olduğumuzu ifade
edebilmemiz mümkündür.
• Son olarak Haziran ayında tüm hastane müdürlerimiz ve idari
mali hizmetlerde görevli çalışanlarımızın katılımıyla TDMS
sistemi ve muhasebe uygulamaları konulu eğitim düzenlenmiş
ve devir sonrasında karşılaşabilecek sorunlar ile çözümü
üzerinde de fikir alışverişinde bulunulmuştur.
MUHASEBE BİRİMİ (SAYMANLIK)
MUHASEBE BİRİMİ (SAYMANLIK)
MUHASEBE BİRİMİ (SAYMANLIK)
MUHASEBE BİRİMİ (SAYMANLIK)
MUHASEBE BİRİMİ (SAYMANLIK)
SAĞLIK TURİZMİ
2013 yılı başlarında Genel Sekreterimiz başkanlığında, kurmuş
olduğumuz ekiple sağlık turizminde önemli mesafeler kat
etmeye başladık. Başlangıçta;
• Hedef ülke olarak belirlediğimiz Azerbaycan’da, Kalkınma
Ajansının katıldığı turizm fuarına kendi imkanlarımızla katılarak
saha çalışması yapıldı.
• Azerbaycan’dan İran’a olan hasta akışını lehimize nasıl
çevirebileceğimiz hususunda politikalar belirlendi. (Milliyet
argümanı-kaliteli hizmet vs.)
• Bakü’de düzenlenen uluslararası fuarda tanıtımlar yapıldı.
• Genel Sekreterliğimizce BEAH ta uluslararası hasta birimi
kurarak tercümanlık ve yönlendirme hizmetinin verilmesi
sağlandı. (ingilizce,farsça,rusça,almanca)
SAĞLIK TURİZMİ
• Tüm personele bu işin önemi anlatılarak gelen hastaya nasıl
davranılması gerektiği konusunda eğitimler verildi.
• Randevu ile gelen hastalarımıza otogar ve havalimanından
transfer hizmeti sağlandı.
• Hastanemiz içinde turizme yönelik konfor artırıcı çeşitli
düzenlemeler yapıldı.
• Kalkınma Ajansına sağlık turizmini geliştirmeye yönelik proje
yapılarak, tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak katalog, broşür,
tanıtım filmi, fuar ödemeleri gibi harcamalar için 47.000 TL
kaynak temin edildi.
• Farklı dillerde BEAH hastanemiz için internet sitesi, tanıtım
katalogları, tanıtım filmleri hazırlatıldı.
• Ayrıca yurtdışı tanıtımları için sosyal medya üzerinden
(facebook,twitter,skype) haberler yapıldı.
SAĞLIK TURİZMİ
• Şehrimizde ki konaklama merkezleri, ücret, konfor, ulaşım
durumlarına göre sınıflandırılıp, gelen hastanın ekonomik
durumuna göre hizmet almaları sağlandı.
• Tedavisi biten ve taburcu olan hastalarımıza istekleri
doğrultusunda tercümanlarımız eşliğinde şehir turları
yaptırılarak şehrin ekonomisine katkı sağlandı.
• Sağlık turizminin geleceği açısından gelen her hasta ile dostluk
kurulması ilkesi dikkatle uygulandı.
• Hastalarımız taburcu edildikten sonra belli periyotlarla
aranmakta, durumları ilgili personelimiz tarafından takip
edilmektedir.
• Netice olarak: Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, 2013
yılında 968 sağlık turistine ulaşılarak 624.000 TL lik döviz girdisi
sağlandı. 2014 Mayıs ayı itibarı ile 350 hastaya ulaşmış
durumdayız.
BAKÜ VE NAHÇİVAN TANITIM FAALİYETLERİMİZ
İSTEKLERİMİZ
1.
Hizmet alımı ile eleman çalıştıran firmaların hak edişini tam
ödediğimiz halde çalışan personel maaşını eksik yada tam
veya zamanında almış mı? yada SGK primleri tam yatırılmış
mı? Yatırılmamışsa kesintisini yapacak isek, kıdem
tazminatında alt-üst işveren bağlantısı ile sorumlu olacak isek
lütfen firmalar aradan çıksın, müsaade edilsin Genel
Sekreterlik adına bir firma kuralım işlemleri onun üzerinden
yürütelim.
2.
112 hizmetlerinde, özellikle ilçe hastanelerimizde konuşlanan
ambulansların akaryakıtı, personelinin kıyafeti veya aracın
bakımı gibi giderler büyük mali yük getirmektedir. Ambulans
ve hasta taşıma hizmetlerinin faturasının hastanelerce
kesilmesi yolunun açılması yada özellikle akaryakıtının
Bakanlığımızca karşılanması sağlık tesislerimizi rahatlatacaktır.
İSTEKLERİMİZ
3.
Genel Sekreterlik merkezinin ihtiyaçları şu an hastanelerimize
gönderilen ödeneklerden karşılıksız kaynak aktarımı ile
karşılanmakta bu durum özellikle sanki hastanelerimizin
paralarına el koyuluyor veya gelir-gider dengesini sağlamakta
zorlanan sağlık tesislerimizce ikinci bir Bakanlık merkez payı
gibi algılanmaktadır. Bakanlık payının (% 5) den 1 puanının
Genel Sekreterliğe aktarılmasının uygun görülmesi halinde
büyük rahatlama olacaktır.
4.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, laboratuvar cihazlarından
kaynaklanan atıkları tehlikeli atık olarak kabul ederek
bertarafını istemektedir. Tehlikeli atık bertaraf ücretinin kg
başına yaklaşık 10 TL olduğu düşünülürse (ihale bedelinin en
az 4-5 katı) nasıl bir yol izlenmelidir?
5.
Sözleşmeli personellerden yemek parası alınmasının
oluşturduğu olumsuz etkiyi giderecek düzenlemelerin
yapılması
Soma şehitlerimizi anma etkinliğinde her bir şehidimiz
ismine bir fidan dikildi.
2013 SONRASI
TIBBİ HİZMET YENİLİKLERİNDEN
ÖRNEKLER
Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ek Ünitesi
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Alan Düzenleme
Horasan Devlet Hastanesi
Erişkin 1.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
Palandöken Devlet Hastanesi
Fizik Tedavi Ünitesi
Fizik Tedavi Ünitemiz 9 kabinle günlük 30 ayaktan, 15 yatan hastaya hizmet vermektedir.
Tortum Devlet Hastanesi
Diyaliz Ünitesi
Tortum vadisi bölgesinde toplam 12 hasta olması ve yaz döneminde
misafir hasta sayısının artması nedeniyle ilçemizde 4 normal, 1 hepatit
pozitif diyaliz makinası ile toplam 5 makineli ünite yakın zamanda
hizmete açılacaktır.
İspir Devlet Hastanesi
Oksijen Üretim Sistemi
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) 2013
yılında BEAH bünyesinde hizmete açılmıştır.
Şimdiye kadar toplam 270 kayıtlı hastası
mevcuttur. Merkezimiz aylık ortalama 15-20
hastaya hizmet vermektedir.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)
Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) 2014 yılında BEAH bünyesinde hizmete
açılmak üzere planlanmış olup, resmi açılışı için Cumhuriyet Savcılığı ile
görüşmeler devam etmektedir.
19.06.2014 / ANKARA
Metin TEKİN
Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Mali Hizmetler Başkanı
Merkez
İlçe
Palandöke
n
Yakutiye
Merkez
İlçe
Palandöke
n
Yakutiye
Aziziye
15
Aziziye
Aşkale
57
35
Aşkale
Çat
53
54
68
Çat
Hınıs
146
142
177
144
Hınıs
Horasan
85
101
135
137
114 Horasan
İspir
148
131
134
183
268
227
İspir
Karaçoban
186
179
213
170
37
135
304
Karaçoba
n
Karayazı
120
123
157
159
75
75
249
50
Karayaz
ı
Köprüköy
58
74
108
110
91
27
200
112
63
Köprüköy
Narman
86
98
132
138
154
69
223
175
126
63
Narman
Oltu
119
131
166
180
178
94
178
199
150
87
33
Oltu
Olur
165
177
211
226
224
140
148
245
196
133
79
47
Olur
Pasinler
40
56
91
92
87
46
181
123
82
19
65
90
135 Pasinler
Pazaryolu
128
110
121
162
247
206
29
283
241
179
203
236
174
161
Pazaryol
u
Şenkaya
169
181
215
230
228
99
192
249
200
137
83
51
60
139
219
Şenkay
a
Tekman
149
164
206
81
63
106
195
99
76
91
136
170
216
89
274
220
Tekman
Tortum
55
67
101
107
170
104
193
207
151
102
35
67
120
83
172
118
204
Tortum
Uzundere
87
99
134
139
203
136
113
239
183
134
67
53
89
116
140
103
236
33
Uzunder
e

similar documents