Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy

Report
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2014 r. poz. 897)
- wybrane zagadnienia
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Wniosek o udostępnienie materiałów
PZGiK (cz. I)
Wniosek o udostępnienie materiałów
PZGiK (cz. II)
54
55
Wzór licencji
57
58
59
60
61
62
66
67
68

similar documents