Prezentacja programu PowerPoint

Report
Szanowni Rodzice !
W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informuję,
że w dniach od 22 grudnia 2014r. do 06 stycznia 2015r.
za wyjątkiem dni świątecznych, o których mowa w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) szkoła zapewnia
dzieciom zajęcia opiekuńcze.
Nauczyciele będą pełnić dyżury w zależności od liczby
zgłoszonych dzieci i ich wieku.
Jeśli wyrażają Państwo potrzebę zaopiekowania się Waszymi
dziećmi, proszę osobiście zapisać dziecko i złożyć deklarację
w sekretariacie szkoły do dnia 18.12.2014 do godziny 14 00

similar documents