Prezentacja – plik w formacie PPTX

Report
 MOJA SZKOŁA
 NASZ PATRON
 RADA PEDAGOGICZNA
 NADANIE IMIENIA SZKOLE
 KOŁA ZAINTERESOWAŃ
 MOJA KLASA
Julian Tuwim ur. 13 września 1894 w Łodzi, zm. 27
grudnia 1953 w Zakopanem. Polski poeta pochodzenia
żydowskiego, jeden z najpopularniejszych poetów
dwudziestolecia między wojennego. Debiutował
w 1913 roku wierszem Prośba. Studiował prawo
i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim (1916 1918).
W trakcie studiów współpracował z czasopismem "Pro
arte at studio". Jeden z założycieli grupy poetyckiej
Skamander w roku 1919. W czasie wojny polskobolszewickiej pracował w Biurze Prasowym Wodza
Naczelnego Józefa Piłsudskiego. Członek założyciel
Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych
(ZAiKS).
Ewa Dobruchowska
Dyrektor
Grażyna Poterała
Monika Stasiak
Katarzyna Chudzia
Nauczanie początkowe
Eliza Siwik
Język polski
Aleksandra Deka
Matematyka
Grażyna Poterała
Dominika Krawczyk
Przyroda
Magdalena Kubiak
Historia
WDŻWR
Aneta Olbińska
Informatyka
Lidia Pawlik
Język niemiecki
Przemysław Przesmycki
Język angielski
Seweryn Krysiak
Muzyka
Technika
Aleksandra Paprota
Plastyka
Ilona Resterniak
Wychowanie fizyczne
Biblioteka
Genowefa Gryga
Religia
WSPANIAŁA ORKIESTRA
ZESPÓŁ TANECZNY
POCZĘSTUNEK
RÓŻNE ATRAKCJE
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło przyrodnicze
Koło historyczne
Koło informatyczne
Koło muzyczne
Koło plastyczne
Szkolne koło sportowe
Ostrów 21
98-275 Brzeźnio
Tel.: 43-8-203-023
e-mail: spostrow @ wp.pl
adres www:
http://www.ostrowsp.republika.pl
Prezentację wykonała Natalia
Dziękuję za uwagę.
Dubiak.

similar documents