Prezentacja_Gorzow_Wlkp

Report
Nasze miasto Gorzów
Michał Möglin luty 2014
Herb i flaga Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp. jest stolicą
Województwa Lubuskiego od
roku: 1999.
W dniu 2 lipca 1257 r. margraf Johann I z
dynastii askańskiej podpisał dokument na
mocy którego Albrecht de Luge założył
miasto o nazwie Landisberch Nova. Miasto
szybko się rozwijało dzięki położeniu w
obrębie rzeki Warty i Kłodawki. Na rzece
Warcie rozwijała się żegluga parowa,
natomiast dzięki Kłodawce Landsberg był
ważnym ośrodkiem młynarskim. Odbywały
się tu regularnie targi i jarmarki.
Powstanie Gorzowa
Posąg Albrechta de Luge

Zawierucha II wojny światowej nie
oszczędziła miasta. Wycofujący się Niemcy
wysadzili oba mosty, a odziały wyzwalającej
Armii Radzieckiej niemal doszczętnie spaliły
stare miasto. 30 stycznia 1945 r. niemiecki
Landsberg stał się polskim Gorzowem. Na
miejsce dawnych mieszkańców narodowości
niemieckiej sprowadzono polskich osadników
ze wschodu. Powołano nowe władze.
Początek Gorzowa Wlkp.

Gorzów najczęściej kojarzy się z żużlem,
jednak lubiane sporty to również:
koszykówka, siatkówka, piłka nożna,
kolarstwo, pływanie, kajakarstwo i
wioślarstwo. Gorzowscy sportowcy zdobyli
dotychczas 9 medali w tym: 3 złote, 2
srebrne i 4 brązowe. Medale zostały
zdobyte na olimpiadzie w dwóch
dyscyplinach kajakarstwo i wioślarstwo.
Sport w Gorzowie
Zabytki Gorzowa
1. Katedra
Katedra Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
jest najstarszą świątynią
w w Gorzowie
Wielkopolskim. Gorzowska
katedra jest budowlą
gotycką, zbudowana jest z
palonej cegły. Dawniej
była świątynią luterańską,
po II wojnie światowej
stała się świątynią
katolicką. W 1997 roku
wizytę w katedrze
gorzowskiej złożył papież
Jan Paweł II.
Zabytki Gorzowa
2. Mury obronne
Zbudowane z zaprawy
wapiennej i białka jaj
są pozostałością po
dawnych umocnieniach
z XIV w. W skład
umocnień wchodziły
trzy bramy, 4 baszty i
liczne czatownie. Nie
zapobiegły niestety
zdobyciu miasta przez
króla szwedzkiego.
Zabytki Gorzowa 3.
Fontanna
Pauckscha
W 1896 roku gorzowski
przedsiębiorca Herman
Paucksch ufundował nazwaną
jego imieniem fontannę
uruchomioną w 1897 roku.
Postać symbolizuje
pracowitość gorzowian i
życiodajność Warty. U stóp
kobiety siedzą trzy figury
dzieci, które symbolizują
ówczesne podstawy
gospodarki miasta. Chłopiec z
młotem i kołem zębatym
symbolizuje przemysł,
dziewczynka z wędką
rybołówstwo, a dziewczynka z
siecią i statkiem, płynącym w
zbiorniku u stóp głównej
figury żeglugę.
Zabytki Gorzowa
4. Biały Spichlerz
Znajduje się na lewym
brzegu Warty. Powstał
po 1722 roku i był
magazynem zbożowym
armii pruskiej. Pełnił
funkcję magazynowe
do 1975. W 1988 r.
zaadaptowany został
dla potrzeb
ekspozycyjnych
Muzeum Lubuskiego
im. Jana Dekerta w
Gorzowie Wlkp.
Tomasz Kucharski, ur. w 1974 r.
wioślarz, dwukrotny mistrz
olimpijski. Od 1987r. reprezentant
AWF-u. Zakończył karierę.
Michał Jeliński, ur. w 1980r. również
wioślarz , czterokrotny mistrz
świata, zawodnik klubu AZS-AWF w
Gorzowie.
Znani Gorzowianie 1.
Edward Jancarz, ur. w 1946r., zm. w
1992, żużlowiec i trener żużlowy,
wielokrotny reprezentant Polski. Jego
imię nosi stadion żużlowy w Gorzowie.
Lech Piasecki, ur. w 1961r., kolarz
szosowy i torowy, mistrz świata
amatorów i torowy mistrz świata
zawodowców. Zakończył karierę.
Znani Gorzowianie 2
Bronisława Wajs ps. Papusza,
ur. w 1908 lub 1910, zm. w
1987r., poetka romska.
Edward Dębicki, ur. w 1935r.,
poeta i kompozytor romski.
Autor około 200 pieśni.
Znani Gorzowianie 3
Kazimierz Marcinkiewicz, ur. w
1959r., polityk i nauczyciel. Były
Premier i Prezydent Warszawy.
Krystyna Prońko, ur. w 1947r.,
piosenkarka i kompozytorka.
Wykonuje muzykę typu jazz i rock.
Znani Gorzowianie 4


ROMANE DYVESA
Co roku w lipcu odbywają się w Gorzowie Wlkp.
Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich, na które
przyjeżdżają Romowie z całej Europy a nawet Ameryki.
Pomysłodawcą i twórcą tych spotkań jest Edward Dębicki.
Atrakcje Gorzowa 1


GORZOWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
Co roku w listopadzie w teatrze im. Juliusza Osterwy
odbywają się Gorzowskie Spotkania Teatralne. Przyjeżdżają
na nie aktorzy i twórcy z całej Polski.
Atrakcje Gorzowa 2


GRAND PRIX
Impreza organizowana na stadionie żużlowym im. Edwarda
Jancarza. W zawodach biorą udział najlepsi żużlowcy z
całego świata.
Atrakcje Gorzowa 3
Dziękuję za uwagę

similar documents