Parapenaeus longirostris (Derin Su Pembe Karidesi)

Report
Eda ÇİMENLİ
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Parapenaeus longirostris
 Demersal bir tür olup, genellikle 70-400
metreler arasındaki kumlu-çamurlu
veya çamurlu diplerde yaşar.
 Yumurtalarını diğer Penaid
karideslerinde olduğu gibi
kuluçkalamaz.
 Yumurtalar bir defa döllendikten sonra
suya bırakılır. Yumurtalar bentiktir.
 Ortalama 400.000 adet yumurta verir.
 Akdeniz’de 14-15 °C olan sularda
yaşarlar.
 Crustacee, mollusca, polychaeta gibi
organizmalarla beslenir.
 Türkiye’de Marmara, Ege, Akdeniz’de
bulunur. Sürütme ağlarıyla avlanır.
 Türkiye’de karides işlemeciliğinin
%90’lık kısmını Pembe Karidesler
oluşturur.
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Parapenaeus longirostris
 Yetiştiricilikte temel amaç en kısa sürede




en yüksek kazancı sağlayacak ürün elde
etmektir . Bunun için ele alınan tür:
Ucuz bir bakım ve beslemeyle hızlı
büyümeli,
Hastalıklara dayanıklı olmalı,
Beslenmesinde kullanılan yemler her
zaman buluna bilir olmalı,
Geniş bir biyolojik ve çevre toleransı
olmalıdır.
Yetiştiriciliği düşünülen türün bölgede
avcılığının yapılabilir olması o bölgede
doğal üreme ortamının mevcut olması
çiftleşme ve spermotofor taşıyan dişilerin
yıl boyunca ya da yılın belli
mevsimlerinde temin edilebilir olması
gerekir.
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Derinsu Pembe Karides’te Kararma
 Pembe Karidesler ekonomik değeri en yüksek olan su
ürünlerindendir. Fakat ölüm sonrası kararmaya
başladıkları görülür. Kararma, besinsel kayıplara, raf
ömürlerinin kısalmasına, dolayısıyla pazar değerinin
düşmesine, tüketici sağlığının tehlikeye girmesine neden
olur. Ülke ekonomisinin korunması açısından bu olay
mümkün olduğunca geciktirilmelidir. Kararmanın
geciktirilebilmesi için; sodyum metabisülfit gibi sülfit
bileşiklerinin yanı sıra; 4-heksilresorkinoller, fisin,
eritorbatlar, sodyum benzoat, kojik asit, mantar ve
çiçekli bitkilerden elde edilen ekstraktlar, hızlı
dondurma, deniz suyuyla yıkama ve buzlama gibi
teknikler de kullanılabilmektedir.
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Pazarlama
 Serinletme tankları ile gelen karidesler
büyüklüklerine göre sınıflandırılır ve
paketlenir.
 Paketleme odalarında sıcaklık 5 °C ile 10 °C
arasında olmalıdır. Odun talaşı güneşte
kurutulduktan sonra 10 °C’de muhafaza
edilmelidir.
 Kutulama işlemi bir kat odun talaşı, bir kat
karides; bir kat odun talaşı, bir kat karides





olmak üzere devam eder.
Üst kat odun talaşı ile örtülür ve kapak
kapatılır.
Bazı durumlarda kutunun ortasına naylon
torba içinde gazete ve kutu içinde buz
konur veya üst tabakaya buz torbası
yerleştirilir.
Paketleme kutuları 31x27x15 cm
boyutlarında olup iki kutu bir büyük kutu
içine yerleştirilerek paketlenir.
Küçük kutularda yazın 2 kg kışın ise 3 kg
karides paketlenir.
Kutuların üzerine karides ağırlığı
yazılmalıdır.
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Derinsu Pembe Karides Yemekleri














Karides Güveç
Sebzeli Karides Fırın
Karides Salatası
Karidesli Sandviç
Karidesli ve Sebzeli Pilav
Karidesli Makarna
Izgara Karidesi
Kırmızı Şarap Soslu Pembe
Karides
Karidesli Kısır
Biberli Karides Sote
Hint Usulü Karides
İtalyan Usulü Karides
İspanyol Karidesi
Ispanaklı Karides
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Eda ÇİMENLİ-İZMİR
Kaynakça
 Alpbaz, A.G. 2001. Deniz Balıkları Yetiştiriciliği. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Yay. No: 20,
E.Ü. Basımevi, Bornova. 335s.
 Kocataş, A., Katagan, T., Uçal, O., Benli, H. A. 1991. Türkiye Karidesleri ve Karides
Yetitiriciliği. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü, Bodrum, Seri A, Yayın No. 4, 143s
 BENJAKUL, S., VISESSANGUAN, W. and TANAKA, M., 2006. Inhibitory Effect Of
Cysteine And Glutathione On Phenoloxidase From Kuruma Prawn (Parapenaeus
longirostris). Food Chemistry 98: 158–163.
 www.aquapena.com
 www.sodyummetabisulfit.com
 www.dunyagida.com.tr
 www.akuademi.net
 www.marmara.academia.edu
 www.bsgm.gov.tr
 www.egemenbalikcilik.com.tr
 www.fisheriessciences.com
 www.sumae.gov.tr
Eda ÇİMENLİ-İZMİR

similar documents