Mesék az oktatásban és a nevelésben

Report
Bajzáth Mária
KPSZTI, 2012. március 7.
A MESE
„ A mese egységes, és egylényegű
világkép.
Lélekkísérő szakrális szöveg. Az
egyetemes szellemi tanítások
áthagyományozásának egyik
eszköze. Szent szellemi kincsestár.”
Mesebeli hármas út
o mindenképp vissza akarok érkezni oda,
ahonnan indultam…
o az is jó ha végigmegyek az úton és az is , ha
nem…
o mindenképpen végigmegyek az úton…
3
Bajzáth Mária
KPSZTI, 2012. március 7.
A népmesék hősei
 közösségvállalás mindennel, ami él
 egységben a természet erőivel/Nap, szél, víz
 egységben az emberekkel /szómágia
 egységben az állatokkal
 ösztönök, nem létezik lehetetlen
 meghalnak a célért, majd újjászületnek,
ahogy mi is egy-egy probléma megoldása
közben vagy után
Univerzális
 Képzelet, fantázia
 Látás,hallás, szaglás,ízlelés,tapintás
 Elemző, rendszerező képesség
 Tehetséggondozó,felzárkóztató
 Közösségteremtő- építő- megtartó
 Anyanyelvi , szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia, esztétikai művészi tudatosság és kifejezőképesség,
hatékony önálló tanulás
 Gondolkodás, szövegértés,
 Személyiség és intelligenciafejlesztő, (nyelvi, inter és intraperszonális, a
naturalista, spirituális és egzisztenciális )
 Konfliktusmegoldó, szórakoztató, integráló, multikulturális értékközvetítő
 univerzális segítő, verbális bájital,varázsszer
Mindennek rendelt ideje van
 A betűk ideje - magyar
 A számok ideje- matematika
 Az alkotás ideje-rajz, technika
 Az állatok és növények ideje- természetismeret
 Más népek ideje- idegen nyelv
 A dal ideje- ének-zene
 A tánc ideje- tánc
 A mozgás ideje- testnevelés
 A mesék ideje- mese
 A játék ideje- játék, szabadidő, szünet
 A levegő ideje- udvari játék
 Az evés ideje- étkezések
 A tisztálkodás ideje- kézmosás, fogmosás stb.
 A beszélgetés ideje- beszélgetőkör
Az értékválasztás döntések
sorozatából áll.
A mese állandó érték a változó
világban.
Mit meséljünk?
 Állatmesék (AaTh 1-299.)
 Tündérmesék (AaTH 300-749.)
 Legendamesék (AaTh 750-849.)
 Novellamesék (AaTh 850-999.)
 Rászedett ördög (AaTh 1000-1199.)
 Falucsúfolók (AaTh 1200-1349.)
 Tréfás mesék ((AaTh 1350-1874.)
 Hazugság mesék (AaTh 1875-1999.)
 Formulamesék (AaTh2000-2399.)
Állatmesék
 Közös álláspont, kritika megfogalmazása
 Az adott közösségen belül elfogadott értékek
meglétét vagy hiányát jelzik
 Ami a közösségnek jó, az egyénnek miért
jelent gondot
Tündérmesék
 közösségvállalás mindennel, ami él
 láthatatlan világokkal való
kapcsolat
 erősítheti a közösség
transzcendentális gondolkodását
Legendamese
 a kereszténység iránti
érzékenységet keltheti fel
 a teremtőhöz kapcsolják az embert
„Sosem tudhatod mikor kopogtat be
a teremtő, mindig rend legyen.”
Novellamesék
 a társadalmi-intelligencia-
vagyonbéli különbségek
nemek közötti ellentétek
Rászedett ördög
 a szenvedélybetegek, a rosszal való
paktum
 az ördögöt nem lehet erővel
legyőzni
Falucsúfolók
 saját identitását erősíti
 valamihez képest erősíti magát,
 nem bántóak , nevetés a vége
Tréfás Mesék
 együttnevetés ereje
Hazugságmesék
egyéni, titkos, ki nem mondott
vágyak
 felfordult világ
Formulamesék
visszatérő nyelvi forma
a lélek struktúráját követik
Keleti Mesék
 didaktikus üzenetközvetítés
 általános emberi helyzeteket bemutató
jelenetekkel világítanak meg problémákat
 egyértelműen megfogalmazzák a válaszokat
 a társadalmi rendhez való kapcsolódás
 tanácsadás, szigorú fegyelmezés
Miből Meséljünk?
A mesék, amelyeket a naponta
mesélünk, ne átdolgozások legyenek,
hanem eredeti szövegek, vagy
pontos, igényes, művészi fordítások.
A képzelet
KÉP
KÉPzelet
KÉPtelenség
KÉPesség
elKÉPzelni sem tudom…
KÉPES VAGYOK RÁ!
A fantázia
 Az emberiség legnagyobb erőforrása
lehetne!
de
Nem
volt,
MESE
kapcsolatkeresés
mindennel , ami él
kirándulás
játék
informatikai eszközök,
audiovizuális eszközök
sütés-főzés, evés-ivás
rajz, kézművesség,
alkotó folyamatok
beszélgetés,
kérdésfeltevés,
szókincsfejlesztés,
vitakultúra,
kommunkkáció
összefüggések keresése
a RENDSZERBEN
érzékszervek fejlesztése
a gyerek saját helyének
megtalálása,
kapcsolódása másokhoz
" RENDBEN VAGYOK"
állapot elérése
mozgás, tánc
Brémai Városi Zenészek
 gazdáknál
 úton
 erdőben
 a rablók ablaka alatt
 a házban 1
 a házban 2
Brémai Városi zenészek
Ismerkedés
A testem hangja-állathangok
Mesetakaró
Fonalgombolyag-kapcsolódás
egymáshoz
Mesemondás
Mese „megbeszélése” kendőkkel
Aki nem hiszi,
járjon utána…
Bajzáth Mária
[email protected]
www.mesepedagogia.hu

similar documents