Nagy Zoltán

Report
Az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzés rendszere – TÁMOP 3.1.8
A külső értékelési rendszer fejlesztésének indokoltsága
• A Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv. ) és a kapcsolódó jogszabályok
által definiált külső értékelési rendszer hiányosságai:
– A fenntartói ellenőrzések nagy mozgástere, az egységes szemlélet
hiánya
– A pedagógiai folyamatok vizsgálatának hiánya
– A szakértői képzés hiánya
• Az új fenntartói struktúrából adódó lehetőségek
A pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer keretei
– Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat, célja a
pedagógusok, a vezetők és az intézmény pedagógiai munkájának
külső, egységes kritériumoknak megfelelő ellenőrzése és értékelése a
minőség javítása érdekében
– Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed minden köznevelési
intézményre, annak vezetőjére és pedagógusaira
– Az ellenőrzéseket az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatalok
közreműködésével
– A kormányhivatal ellenőrzési tervet készít és felkéri a pedagógiaiszakmai ellenőrzési szakértőket
– Az ellenőrzés eredménye alapján az intézmény öt évre szóló fejlesztési
tervet készít
TÁMOP 3.1.8 – Az ellenőrzési rendszer kidolgozása
Az intézményi
külső és belső
értékelési
rendszerek
fejlesztése
A tanulói
teljesítménymérés
rendszerének
fejlesztése
A Magyar
Képesítési
Keretrendszer
fejlesztése
A köznevelés
minőségének
fejlesztése
Az intézményi külső és belső értékelési rendszerek
fejlesztése
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés:
• A pedagógiai-szakmai ellenőrzés protokolljának, eszközeinek kidolgozása
• A pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez szükséges szakértői képzés
kidolgozása, szakértők képzése
Önértékelés:
• A standard intézményi önértékelés elemeinek kidolgozása
• A standard önértékelési rendszer bevezetését támogató képzés
kidolgozása
Visszacsatolás, minőségfejlesztés:
• A fejlesztési standardok (fejlesztési területek, szintek) meghatározása
• A tervezést és értékelést szolgáló indikátorrendszer kidolgozása
• Az ellenőrzés-értékelésre épülő visszacsatolási rendszer fejlesztése
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerének
kidolgozása
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés protokolljának, eszközeinek
kidolgozása:
•
•
•
Tesztverzió kidolgozása
Tesztelés
A javaslat véglegesítése
A szakértői képzés kidolgozása, szakértők képzése:
• Képzésfejlesztés, akkreditáció
• Tréneri képzés
• Szakértők képzése
A tesztverzió kidolgozása
•
A köznevelési rendszer különböző területein dolgozó szakértők
segítségével
•
Az aktuális jogi szabályozás kereteihez igazodva, de kísérleti céllal
•
Együttműködve a szaktárcával és a szakmai szervezetekkel
•
A pedagógiai szaktudományok és a korábbi értékelési tapasztalatok
alapjain
•
Egységes kritériumok, protokoll és eszközök szakterületi specifikumokkal
•
2012. július – 2012. október
A tesztelés
•
Kutatás-fejlesztési feladat speciális szakemberek és módszerek
alkalmazásával (http://kutatas.oktatas.gov.hu/felhivas/)
•
Az összetett köznevelési intézménystruktúrának megfelelően kiválasztott
52 intézmény részvételével
•
A kidolgozott teszteszközöknek megfelelően felkészített szakértők
közreműködésével
•
Próba ellenőrzések az intézményekre, intézményvezetőkre és az
intézmények pedagógusainak legalább 60%-ára vonatkozóan
•
Az ellenőrzések tapasztalatait beépítve a javaslatokba
•
2012. október – 2013. április
A javaslat véglegesítése
•
A tesztelés során továbbfejlesztett koncepció megismertetése az
intézményekkel, a szakmai szervezetekkel és a szaktárcával (vitaanyag)
•
A vitaanyag véleményeztetése az érintettekkel
•
A vélemények feldolgozása, szakmai konferencia előkészítése
•
Szakmai konferencia (2013. június)
•
Az egyeztetéseknek megfelelő végleges javaslatcsomag elkészítése
•
2013. április – 2013. június
A szakértői képzés kidolgozása, képzésfejlesztés
•
A szaktárca által elfogadott javaslatra épülő, 30 órás szakértői képzés
kidolgozása
•
A képzés akkreditálása az OH saját képzéseként
•
Tréneri képzés (2013 nyarán)
•
A pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer működési igényeinek megfelelő
számú szakértő képzése
•
2013. június – folyamatosan
PSZE hírlevél
•
2012 októberétől, havi rendszerességgel
•
Hírek, interjúk, a fejlesztés aktuális állapotának bemutatása
•
Rendezvényekkel, képzésekkel kapcsolatos információk
•
Feliratkozás: www.oktatas.hu
•
2012. október – folyamatosan
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
[email protected]

similar documents