6_2_BIO_01 - Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Report
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor
Číslo materiálu
Datum vytvoření
Druh učebního materiálu
Ročník
Anotace
Klíčová slova
Mgr. Eva Vojířová
6_2_BIO_01
2.9.2013
Prezentace
Prima, sekunda - NG
Základy práce v biologické laboratoři
Laboratorní řád, mikroskop, pomůcky
Vzdělávací oblast
Biologie
Očekávaný výstup
Student zná základy práce v laboratoři
Zdroje a citace
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie praktická část.
Olomouc: FIN PUBLISHING, 1996, ISBN 80-86002-09-8.
Internetové materiály
Základy práce v
biologické laboratoři
Laboratorní řád, práce s
mikroskopem, laboratorní
pomůcky
Bezpečnost práce v laboratoři biologie
● V laboratoři nejez a nepij!
●
●
●
●
●
●
●
●
Práci prováděj pouze podle návodu vyučujícího.
Udržuj své pracovní místo v čistotě a pořádku.
Rozlité látky odstraň podle pokynů vyučujícího.
Zbytky rostlinného a živočišného materiálu likviduj podle pokynů
vyučujícího.
Při práci se chovej tak, abys neohrozil sebe ani svého spolužáka.
Každou poškozenou pomůcku hlas okamžitě vyučujícímu.
Každý úraz hlas vyučujícímu.
Po skončení práce dej pracoviště do vzorného pořádku a před
odchodem z laboratoře si umyj ruce.
Hlavní části optického mikroskopu –
s praktickou ukázkou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okulár
Tubus
Revolverový měnič objektivů
Objektiv
Stolek
Svorky
Clona
Světelný zdroj
Makrometrický šroub
Mikrometrický šroub
Podstavec
Obr. 1
Postup při mikroskopování
• Na mikroskopu nastavíme nejmenší zvětšení objektivu,
osvítíme zorné pole a na stolek umístíme preparát.
• Zmenšíme makrometrickým šroubem vzdálenost preparátobjektiv na minimum. (Kontrolujeme pohledem z boku - nebezpečí
poškození objektivu a poničení preparátu.)
• Pomocí okuláru sledujeme zorné pole a zároveň zaostříme
pomocí makrometrického šroubu => zvětšujeme pomalu
vzdálenost objektiv-preparát.
• Najdeme nejideálnější část preparátu => posuneme preparát
po stolku pomocí šroubu křížového posunu (nebo ručně, pokud
máme svorky) a nastavíme do středu zorného pole.
• Hledaný obraz doostříme mikrometrickým šroubem.
• Pomocí revolverového měniče můžeme měnit zvětšení.
Typy preparátů v biologii
• Dočasné preparáty (nativní) – pro aktuální potřebu
zkoumání (zhotovíme ho v krátkém čase, prozkoumáme,
popíšeme a zrušíme). Nejčastějším uzavíracím médiem je
voda.
• Trvalé preparáty – fixované v trvalém médiu (př. kanadský
balzám), vydrží desítky let.
Příprava dočasného preparátu
1. Na střed podložního sklíčka kápneme 1-2 kapky vody.
2. Do vody vložíme objekt, který chceme pozorovat (čím tenčí
objekt si připravíme, tím lépe budeme moci pozorovat
detaily).
3. Pomalu přiložíme krycí sklíčko tak, aby se nevytvořily
vzduchové bubliny.
4. Připravený preparát vložíme pod mikroskop, pozorujeme a
zakreslíme.
Pravidla kreslení objektu
•
•
•
•
Kreslíme tužkou.
Popisujeme perem.
Vždy uvedeme název preparátu a popis jeho částí.
Vpravo pod obrázek zapíšeme zvětšení, pod kterým
jsme preparát pozorovali (spočítáme jako zvětšení objektivu krát
zvětšení okuláru).
Laboratorní pomůcky –
s praktickou ukázkou
•
•
•
•
•
•
•
Lupa
Skalpel (žiletka)
Pinzeta
Preparační jehla
Podložní a krycí sklíčka
Kapátko
Laboratorní sklo (Petriho miska, kádinka, odměrný
válec...)
Opakování
• Jak označujeme preparáty připravované jen na krátkou
dobu z živých materiálů?
• Jak se jmenuje část mikroskopu, do které se okem
díváme?
• Jak se jmenuje část mikroskopu, pomocí které
zaostřujeme na objekt?
• Jak zjistíme správné zvětšení, pod kterým jsme pozorovali
preparát?
• Čím zakreslujeme preparát?
• Čím ho popisujeme?
Zdroje
Obr. 1: www.web2.mendelu.cz [online]. [cit. 2013-09-02]. Dostupné z:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/obrazky/ZM/
mikroskop_velky.gif
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie praktická část. Olomouc: FIN
PUBLISHING, 1996, ISBN 80-86002-09-8.

similar documents