prezentacija SRB

Report
Beograd, Bul. Kralja Aleksandra 298
•
INDUSTRIJSKI INŽENJERING DOO je firma koja ja osnovana 2014
godine od strane firmi TERMOENERGO INŽENJERING DOO I PAR LUX
DOO.
•
Nastala je kao rezultat uspešne saradnje dve firme koje su decenijama
prisutne na tržištu.
•
Kombinacijom deletnosti svojih osnivača, INDUSTRIJSKI INŽENJERING
izlazi na tržište samostalno uz stopostotnu podršku svih stručnih
kapaciteta koji su neophodi za uspešno vođenje poslovanja.
•
Cilj firme je kvalitetno pružanje usluga.
•
Garant uspeha leži u samoj podršci njenih osnivača koji su vodeći u
svojim poslovanjima.
UDRUŽIVANJEM DO SAVRŠENE SOLUCIJE
UDRUŽIVANJEM DOSAVRŠENE SOLUCIJE
PODRUČJA DELATNOSTI
PODRUČJA DELATNOSTI
KOMPRESORSKE STANICE
•
•
•
•
•
JP “SRBIJAGAS
NIS SRBIJE – RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
TE “NIKOLA TESLA” A – OBRENOVAC
ZASTAVA KOVAČNICA
ZASTAVA AUTOMOBILI
ENERGETIKA
•
•
•
•
•
•
ŠEĆERANA “4 NOVEMBRI” – BITOLJ
MILAN BLAGOJEVIĆ LUČANI
“NATRON” – MAGLAJ
KOMBINAT “BOROVO” – BOROVO
TE “NIKOLA TESLA” A – OBRENOVAC
B.A.T. CIGARETTE FACTORY, IBADAN, NIGERIA
REKONSTRUKCIJA REZERVOARA I TANKVANA
KOTLARNICE
•
•
•
•
NIS SRBIJE - RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
NIS SRBIJE - RAFINERIJA NOVI SAD
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRBIJE
NIS - PETROL BEOGRAD, JUGOPETROL
OTPADNA TOPLOTA DIMNIH GASOVA
•
•
•
•
•
JKP “BEOGRADSKE ELEKTRANE”, BEOGRAD
NIS SRBIJE – RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
ICN GALENIKA d.d. – ZEMUN
JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL “SENTA”
DIN “FABRIKA DUVANA” A.D. NIŠ – PHILIP MORRIS
SRBIJA
• KONCERN CRNE METALURGIJE - “SARTID 1913”
• US STELL SRBIJA
TRANSPORT PEPELA I ŠLJAKE
•
TE KOSTOLAC
Samo deo referenci
RAZVOD TEČNIH GORIVA SA SKLADISTIMA
•
•
•
•
•
NIS SRBIJE - RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
NIS SRBIJE –JUGOPETROL BEOGRAD
NIS SRBIJE A.D. NOVI SAD
T. P. “ATAKO” d.o.o
LUKOIL – BEOPETROL A.D.
O TERMOENERGO INŽENJERINGU
Termoenergo inženjering je osnovan 1989.god. kao specijalizovana kompanija
za projektovanje i inženjering usluge
•
Danas je Termoenergo inženjering jedna od vodećih
projektantskih kompanija u oblasti projektovanja
petrohemijskih kompleksa, gasnih i energetskih
postrojenja.
•
Na osnovu dugogodišnjeg iskustva Termoenergo inženjering
je bio uspešan na realizaciji složenih energetskih i
industrijskih objekata od koncepta, pripreme studije
opravdanosti, idejnih i glavnih projekata,do učestvovanja u
izgradnji i puštanju u rad.
www.termoenergo.com
TEHNOLOGIJA PROJEKTOVANJA
Termoenergo inženjering maksimalno prati savremene trendove izrade dokumentacije.
Raspolaže sa velikim brojem softverskih paketa, koji omogućavaju i kvalitetnu izradu
projekata.
Pratimo svetske trendove i u stanju smo da pružimo kvalitetnu
uslugu i za najkopleksnije projekte, od ideje do puštanja u rad.
PLANIRANJE I RAZVOJ
Za uspešnu borbu na tržištu neophodno je da se neprekidno ulaže u nove kadrovske
potencijale, novu opremu i programe. Uspeli smo da od osnivanja do danas ostvarimo ove
ciljeve i time omogućimo neprekidan razvoj.
PRISTUP POSLU
Pozicija koju zauzima Termoenergo inženjering za posledicu velikog rada i angažovanja svih
zaposlenih. Postrojenja i sistemi koji rade na osnovu naših projekata spadaju u sam vrh tehničkih
dostignuća.
Osnovna filozofija rada kod svih zaposlenih je da se posao mora
završiti do kraja kao i da se mora uvek odgovoriti na svaki poziv
Investitora.
NAŠI INVESTITORI
Mi smo veoma ponosni na imena naših Investitora sa kojima sarađujemo, što se može videti iz
referenc liste. Među investitorima korisnicima naših usluga su: Naftna industrija Srbije,
Srbijagas, Aerodrom Beograd, Beogradske elektrane, Rafinerija brod i drugi.
Sa svim Investitorima imamo višegodišnju saradnju. Mi neprekidno ulažemo maksimum napora
da omogućimo nastavak saradnje.
- CHROMOS SVJETLOST d.o.o.
- ĐURO ĐAKOVIĆ INŽENJERING d.d.
- SPECIJALNA OPREMA LUČKO d.o.o.
- CROSCO Naftni servisi d.o.o.
- CRODUX-PLIN d.o.o.
- ZM-MONTAG d.o.o.
- RAFINERIJA ULJA MODRIČA a.d. u vlasništvu “NjefteGazInkor”
- RAFINERIJA ULJA MODRIČA a.d. u vlasništvu “NjefteGazInkor”
ZNAČAJNIJI PROJEKTI
•
Rafinerija Brod a.d. - Isporuka opreme, organizacija radova na projektiranju i izgradnji objekta
kotlovnica 75 tona pare/satu
•
Podzemno skladište plina d.o.o. - Usluge savjetovanja na izvođenju projekta bušećih i remontnih radova
na poljima ugljikovodika – OKOLI I GRUBIŠNO POLJE
•
•
•
•
JANAF d.d - Idejni projekt Proširenje postojećeg sustava za skladištenje sirove nafte, Faza – Proširenje
glavne pumpaonice s filtarskom i mjernom stanicom
Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča - Ispororuka armature za postrojenje za proizvodnju maziva
JANAF d.d. - Isporuka 5xADR+IFR Dia. 42.67m za tankove 20.000 m3
NIS a.d. - Modernizacija vagon punilišta u Rafineriji Pančevo
•
JANAF d.d. - Isporuka opreme tri spremnika Terminal Omišalj
Samo deo referenci
O PAR LUX-u
Par Lux d.o.o. je privatna firma osnovana 2001. u Zagrebu.
Firma nudi već gotove proizvode po principu
„turn-key“.
•
Specijalizovani za poslove u naftnoj, petrohemijskoj i
hemijskoj industriji i farmaciji.
•
Kontinuiranim istraživanjem trzišta, primenom usvojenih
znanja i dodatnim obukama zaposlenih radnika, PAR
LUX DOO pristupa osvajanju novih regionalnih tržišta
www.parlux.hr
UPSTREAM DIVIZIJA
Tokom 2013. godine kao prirodni nastavak na sve naše aktivnosti
pokrenuli smo „upstream diviziju”
Danas u odjelu upstream-a imamo kontinuirano desetak svjetskih
stručnjaka
Prvi značajniji upstream projekt je „Usluge savjetovanja na izvođenju
projekta bušećih i remontnih radova na poljima ugljikovodika – OKOLI I
GRUBIŠNO POLJE”
Daljnjim djelovanjem planiramo dodatno proširiti navedeni odjel, te
pokazati se kao pouzdan i kvalitetan partner
UPSTREAM DIVIZIJA
Par-Lux ima tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima upstreama u
naftnoj industriji gdje pruža usluge u procesu istraživanja i proizvodnje nafte i plina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
izrada studija (geologija, istraživanje, rezervoir engineering,
razrada, proizvodnja )
projektiranje
izrada izvedbenih programa
tehnološki i operativni nadzor
logistička podrška u pripremi i izvođenju
specifikacija materijala i opreme
priprema natječaja i analitičko vrednovanje ponuđača
ugovaranje
provođenje ugovora na „turn key“ osnovi
revitalizacija naftnih i plinskih polja
UDRUŽIVANJEM DO SAVRŠENE SOLUCIJE
UDRUŽIVANJEM DO SAVRŠENE SOLUCIJE

similar documents