Bike & Bed – R. Galiński

Report
SYSTEM CERTYFIKACJI
OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH
System certyfikacji obiektów noclegowych
„Bike&Bed” w ramach realizacji Europejskiej Sieci
Tras Rowerowych EuroVelo w Polsce.
Rafał Galiński
Koordynator Krajowy EUROVELO na Polskę północną
Jastarnia, 9 kwietnia 2014 r.
AGENDA
O NAS
ROWEROWA EUROPA
ROWEROWE NIEMCY
ROWEROWA POLSKA
ROWEROWE POMORZE
ZASADY SYSTEMU Bike&Bed
PODSUMOWANIE
O NAS
EUROPEJSKA FEDERACJA CYKLISTÓW
założona w 1983 r.
federacja 67 narodowych
organizacji rowerowych,
reprezentujących ponad
150
milionów rowerzystów
z 44 krajów całego świata
OBSZARY DZIAŁAŃ:
 kreowanie polityki rowerowej
Unii Europejskiej
 promowanie turystyki rowerowej
jako kluczowego czynnika rozwoju
regionalnego
DŁUGODYSTANSOWE TRASY ROWEROWE
14
długodystansowych
europejskich tras rowerowych
KOORDYNATOR KRAJOWY EUROVELO
OBSZARY DZIAŁAŃ
KOORDYNATORA:
 bieżąca operacyjna
współpraca z ECF
 wdrożenia standardów
EUROVELO na poziomie
regionalnym ,krajowym
 koordynacja i rozwijanie
współpracy władz
lokalnych, regionalnych,
organizacji turystycznych,
usługodawców
ROWEROWA EUROPA
Źródło: „The European Cycle Route Network EuroVelo - Challenges and Opportunities for Sustainable Tourism, Study’ Directorate-General For Internal Policies, 2012 IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot5/C1/SC1
PRZECIĘTNE CODZIENNE WYDATKI W EURO
21
16
8
6
2
53 EURO
średnie dzienne
wydatki turysty rowerowego
średnie wydatki turysty rowerowego
podczas całego wyjazdu
353 EURO
TURYSTYKA ROWEROWA W EUROPIE
1/2
35 MLN
liczba osób, które codziennie
korzystają z rowerów w Europie
150 MLN
Europejczyków
korzysta regularnie z rowerów
2,3 MLD
liczba wycieczek
rowerowych w Europie
TURYSTYKA ROWEROWA W EUROPIE
2/2
20 MLN
liczba turystów rowerowych
korzystających z ofert noclegowych
9 MLD EUR
roczne wydatki
turystów rowerowych
TURYSTYKA ROWEROWA W EUROPIE
3/3
44
MLD EUR
wartość
krajowych i międzynarodowych
wycieczek rowerowych
SYSTEMY CERTYFIKACYJNE W EUROPIE
ROWEROWE NIEMCY
ROWERZYŚCI W NIEMCZECH 1/4
75 000 km
długość tras rowerowych
w Niemczech
3700 EUR
Źródło: „DTV, Deutscher Tourismusverband e.V.
miesięczne dochody
w gospodarstwie domowym
ponad 1/3 niemieckich turystów
1169 EUR
przeciętne wydatki turysty
rowerowego podczas 2
tygodniowego wypoczynku
ROWERZYŚCI W NIEMCZECH 2/4
45%
Niemców spędza część
swojego wolnego czasu
na rowerze
38%
Źródło: „DTV, Deutscher Tourismusverband e.V.
Niemców planuje
więcej jeździć na rowerze
95%
Niemców planuje odbyć
długą wyprawę rowerową
ROWERZYŚCI W NIEMCZECH 3/4
153 MLN
Źródło: „DTV, Deutscher Tourismusverband e.V.
dziennych
wycieczek rowerowych
22 MLN
rocznych noclegów
turystów rowerowych
ROWERZYŚCI W NIEMCZECH 4/4
1,4 MLD EUR
roczna wartość sprzedaży usług
dla „nocujących” turystów rowerowych
(średnio 64,4 EUR)
Źródło: „DTV, Deutscher Tourismusverband e.V.
2,4 MLD EUR
roczna wartość sprzedaży usług
dla turystów rowerowych w trakcie
dziennych wycieczek
(średnio 16 EUR )
BETT UND BIKE DEUTSCHLAND
5500
certyfikowanych obiektów noclegowych
od luksusowych hoteli do campingów
KRYTERIA OTRZYMANIA
CERTYFIKATU:
 umieszczenia roweru w chronionym
pomieszczeniu
 zjedzenia pełnego, zdrowego
śniadania
 zakupu dodatkowego posiłku
energetycznego
 uzyskania lokalnej informacji
turystycznej
 możliwości „drobnej” naprawy roweru
 wysuszenia ubrania
ROWEROWA POLSKA
PRZEBIEGI EUROVELO W POLSCE
4 524 km
łączna planowana długość EuroVelo
EV 10 Trasa Morza Bałtyckiego
Kopenhaga (Dania) – Talin (Estonia)
długość: 8 000 km, w tym w Polsce 514km
EV 9 Trasa Bursztynowa
Pula (Chorwacja) – Gdańsk (Polska)
długość: 1 900 km, w tym w Polsce 769 km
EV 13 Trasa Żelaznej Kurtyny
granica Norwegii/Rosją – gr. Grecji/Turcją
długość: 6 500 km, w tym w Polsce 793 km
EV 2 Trasa Stolic
Galway (Irlandia) – Moskwa (Rosja)
długość: 5 500 km, w tym w Polsce 986 km
EV 4 Trasa Centralna
Roscoff (Francja) – Kijów (Ukraina)
długość: 4 000 km, w tym w Polsce 436 km
EV 11 Trasa Wschodnioeuropejska
Ateny (Grecja) – Nordkapp (Norwegia)
długość: 6 0000 km, w tym w Polsce 1 026 km
Źródło: http://provestigo.pl/wp-content/uploads/mapa-szlak-rowerowy-rowery-polska-wschodnia.jpg
TRASA ROWEROWA ŚCIANY WSCHODNIEJ
1981
km
całościowa długość trasy rowerowej
274,37
MLN PLN
wartość wydatków
inwestycyjnych
25 wartość
MLN
PLN
wydatków
na promocję w roku 2014
PRZEBIEG EUROVELO W POLSCE PÓŁNOCNEJ
100
MLN PLN
kwota na
infrastrukturę
EV 10 i EV 9
na terenie Pomorza
w latach 2015-2020
TURYŚCI AKTYWNI W POLSCE 1/3
Źródło: PSWE – szacunki na podstawie własnych badań ankietowych
9,3MLN
liczba Polaków spędza
cześć swojego czasu na
rowerze
29% populacji
TURYŚCI AKTYWNI W POLSCE 2/3
3,4MLN
liczba „RODZICÓW”
30% z 11 MLN liczebności tej grupy
Źródło: PSWE – szacunki na podstawie własnych badań ankietowych
1,2MLN
liczba „DZIECI”
27% z 9,9 MLN liczebności tej grupy
3,1MLN
liczba „MŁODZIEŻY”
43% z 7,1 MLN liczebności tej grupy
1,6MLN
liczba „SENIORZY”
16% z 11 MLN liczebności tej grupy
TURYŚCI AKTYWNI W POLSCE (mln) 3/3
45%
14,7
Źródło: PSWE – szacunki na podstawie własnych badań ankietowych
15
12
29%
9
16%
1.6
43%
3.1
6
3
25%
2.5
66%
4.7
43%
2
Seniorzy
9,3
27%
1.2
30%
3.4
50%
5.5
0
Obecnie
Potencjał
Młodzież
Dzieci
Rodzice
TURYŚCI AKTYWNI W POLSCE – PROFIL A
Źródło: PSWE – szacunki na podstawie własnych badań ankietowych
Rodzice z dziećmi
 30 - 49 lat z dziećmi w wieku
5 - 16 lat
 11 i 4,6 mln liczebność populacji
 3,4 i 1,2 mln liczebność segmentu
 70% - cykliści weekendowi
(20-30 km dziennie)
 30% - cykliści wyprawowi
(40-50 km dziennie)
 Potrzebują: udogodnień dla
rodziny, atrakcji dodatkowych
Turyści zagraniczni:
 ok. 70 tys. „osoboprzyjazdów”
 ok. 30% Niemcy, 30% inne kraje
UE
TURYŚCI AKTYWNI W POLSCE – PROFIL B
Młodzież
Źródło: PSWE – szacunki na podstawie własnych badań ankietowych




17 - 29 lat, bez dzieci
7, 1 mln liczebność populacji
3,1 mln liczebność segmentu
50% - cykliści weekendowi
(40-50 km dziennie)
 50% - cykliści wyprawowi
(60-80 km dziennie)
 Potrzebują: taniego noclegu,
pomocy przy naprawie roweru
Turyści zagraniczni:
 ok. 30 tys. „osoboprzyjazdów”
 ok. 30% Niemcy, 30% inne kraje
UE,
TURYŚCI AKTYWNI W POLSCE – PROFIL C
Seniorzy
Źródło: PSWE – szacunki na podstawie własnych badań ankietowych




50 - 69 lat
9,9 mln liczebność populacji
1,6 mln liczebność segmentu
80% - cykliści weekendowi
(40-50 km dziennie)
 20% - cykliści wyprawowi
(50-60 km dziennie)
 Potrzebują: komfortu, empatii,
rozmowy nt. lokalnych atrakcji
Turyści zagraniczni:
 ok. 50 tys. „osoboprzyjazdów”
 ok. 30% Niemcy, 30% inne kraje
UE
ROSNĄCA ILOŚĆ PERIODYKÓW ROWEROWYCH
Źródło: http://marcinnowak.eu/wp-content/uploads/2011/06/autostrady-w-polsce-plan.jpg
AUTOSTRADY
CENTRALNA
POŁUDNIE - PÓŁNOC
NIEMCYKLIŚCI W POLSCE
 oferty rowerowych wypraw turystycznych
w Polsce są już dostępne na rynku
niemieckim
 popularne są zarówno wyprawy
zorganizowane, jak i wyjazdy indywidualne
 największą popularnością cieszą się
oczywiście
Mazury i Warmia
(także tereny dawnych Prus Wschodnich)
 inne popularne destynacje to:
Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk
 pojawiają się jednak także oferty
dotyczące Małopolski
(Tatry oraz w kontekście dawnej Galicji)
PRZYKŁADY OFERTY DLA „NIEMCYKLISTÓW”
Przykłady oferty dla niemieckich
turystów rowerowych:
 Cena noclegu w
pensjonacie/hotelu:
60-75 euro
 Cena ciepłej kolacji: 60 euro
 Cena wypożyczenia roweru:
55 euro
 Cena strzeżonego parkingu:
15 euro
 Cena 6-dniowej wyprawy
rowerowej:
 „stacjonarnej” – 290 euro
 „okrężnej” – 390/430 euro
„ZDRAWSTWUJ LIDL, ZDRAWSTWUJ BIEDRONKA”
Źródło: http://d.polskatimes.pl/k/r/13/a1/41/4ee9bdad22ccc_p.jpg
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA UMOWY
O MAŁYM RUCHU PRZYGRANICZNYM Z OBWODEM KALININGRADZKIM
ROWEROWE POMORZE
Źródło: : Instytut Turystyki – „ Turystyka Polska w 2012r. – układ regionalny”, GUS, PSWE
TURYŚCI ROWEROWI NA POMORZU
 429 tys. noclegów turystów
rowerowych rocznie w 2013
 3,8 mln Euro wydawanych na usługi
noclegowe, przy założeniu 37 zł per
nocleg
 Szacowany % noclegów
rowerowych 2,4% w 2013 i 2,5%
w 2014
 Wzrost liczby turystów rowerowych
5% rok do roku
 Szacowana liczba noclegów
turystów rowerowych w 2014
470 tys.
 Szacowana wartość noclegów
turystów rowerowych w 2014
4,17 mln Euro
Liczba noclegów turystów rowerowych
w województwie pomorskim w mln
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
-
0.429
0.400
0.470
0.373
0.271
2010 2011
2012 2013
2014
Źródło: Instytut Turystyki – „ Turystyka Polska
w 2012 r. – układ regionalny”, GUS, PSWE
ZASADY SYSTEMU B&B
KORZYŚCI DLA AKTYWNYCH TURYSTÓW
 Lepsze dopasowanie oferty
noclegowej do oczekiwań i potrzeb
 Wyższy poziom obsługi przez
Usługodawców
 Brak ryzyka konfliktu z operatorem
obiektu noclegowego
 System wzajemnej rekomendacji
pomiędzy użytkownikami serwisu
 Wsparcie w przypadku zdarzeń
losowych
 Wiarygodna informacja o walorach
okolicy (atrakcje turystyczne,
informacje praktyczne)
KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW
 Skuteczny sposób dotarcia z ofertą do
grupy docelowej – Aktywnych Turystów
 Wzrost sprzedaży poza szczytem sezonu
 Lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań
 Prosty system rozliczeń i rezerwacji
 Skuteczne narzędzie reklamy obiektu –
zwłaszcza w Internecie
 Promocja obiektu dzięki systemowy
rekomendacji
 Większa lojalność Klientów
 Poszerzenie oferty o poszukiwane
elementy dodatkowe
 Pozyskanie nowych Klientów – zwłaszcza
zagranicznych
KRYTERIA PODSTAWOWE
udostępnienie zabezpieczonego
pomieszczenia do bezpłatnego
przechowania roweru przez noc,,
przygotowanie miejsca umożliwiającego
bezpieczne przypięcie rowerów
udostępnienie pomieszczenia dla
wysuszenia ubrania i sprzętu rowerowego,
zaoferowanie w swojej ofercie śniadań
bogatych w witaminy i węglowodany
udostępnienie kompletu narzędzi
niezbędnych do regulacji rowerów,,
udostępnienie, wypożyczenie lub sprzedaż
Cyklistom map rowerowych,
przewodników rowerowych itp,
udostępnienie dodatkowych informacji
lokalnych
KRYTERIA DODATKOWE
 posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej
 udzielenie porad dotyczących rezerwacji
następnego noclegu w obiekcie Bike&Bed,
 udzielenie porad dla Cyklistom dotyczących
skorzystania z komunikacji publicznej,
 świadczenia odpłatnych usług wypożyczenia
rowerów o odpowiedniej jakości,
 świadczenia na rzecz Cyklistów odpłatnych usług
organizacji jedno-dziennych lokalnych wycieczek
rowerowych wraz z przewodnikiem,
 świadczenia odpłatnych usług przygotowania dla
Cyklistów prowiantu na drogę,
 świadczenia odpłatnych usług transportowania
Cyklistów na ich trasie podróży
SPRZEDAŻ USŁUG - SPOSOBY REZERWACJI
Oferta standardowa
 10% bezzwrotnej zaliczki przy
rezerwacji płatne przelewem lub kartą
 90% ceny usługi dopłacane w obiekcie
 dokument fiskalny wystawia obiekt
 wartość pierwszego noclegu
(pomniejszona o kwotę zaliczki) jako
obligatoryjna opłata „za nieobecność”
inicjowana przez właściciela obiektu
 konieczność potwierdzenia rezerwacji
na 3 dni przed terminem (dotyczy
nowych Aktywnych Turystów)
SPRZEDAŻ USŁUG - SPOSOBY REZERWACJI
BARTER
PROMOCJA OBIEKTU
Oferta specjalna
 100% zaliczki przy rezerwacji płatne
przelewem lub kartą
 dokument fiskalny wystawia system
Bike&Bed w imieniu obiektu noclegowego
 możliwość rezygnacji z rezerwacji
z wyprzedzeniem
 oferta pakietowa – z usługami innych
podmiotów (operatorów atrakcji
turystycznych, dostawców usług
gastronomicznych i transportowych)
SYSTEM BIKE&BED – WSPARCIE SPRZEDAŻY
Strategia sprzedaży usług:







Oferta pakietowa
Atrakcje turystyczne
Pętle rowerowe
Lokalne/regionalne grupy rowerowe
Rowerowe bony turystyczne
Programy lojalnościowe
Kongresy i konferencje
PODSUMOWANIE
KOLEJNE KROKI
UMÓWIENIE NA SPOTKANIE
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Rafał Galiński
+48 501 020 248
[email protected]

similar documents