PowerPoint-presentatie - DiK: Dietisten in Ketenzorg

Report
De NVD komt naar je toe!
Ketenzorg
• Hoe zijn we zover gekomen?
• Wat verwachten we?
• Samenwerking!
Diëtist als contractpartner zorggroep (2012)
Pedicures en podotherapeuten werken met regionale
vertegenwoordigers
44
A
X
B
Platforms
Kwaliteit
NVD
Belangenbehartiging
Communicatie
Zorggroep
Y
C
Diëtisten
DiK voor elkaar
diëtisten in ketenzorg
Standpunt CVZ/ZIN (2012)
Het maximum van drie uur per
kalenderjaar voor dieetadvisering (art. 2.6
lid 7 Bzv) is NIET van toepassing. De
verzekerde ontvangt 'dieetadvisering' als
onderdeel van de ketenzorg voor zover hij
daarop 'redelijkerwijze is aangewezen'. Dit
wordt bepaald aan de hand van de
zorgstandaard en, waar deze niet volstaat, de
individuele kenmerken van de verzekerde.
(maart 2014)
Het standpunt van het CVZ uit november 2012
geeft namelijk aan dat het maximum van drie
uur per kalenderjaar voor dieetadvisering
(artikel 2.6 lid 7 Bzv) niet van toepassing is bij
ketenzorg.
… want in lijn met het standpunt van het
CVZ mag er geen sprake zijn van een
maximum.
Van generiek tot ziektespecifiek
Niet alleen ter preventie van
ziekten
Maar ook zorg vanwege
ziekten
Volgende stappen
•Integreren/vertalen algemene modules
in ziektespecifieke zorgstandaarden
•Ontwikkelen van indicatoren
Toolkit Zorgmodule Voeding
Inhoud
Algemeen: ZM voeding, presentatie
Beroepsprofielen andere zorgverleners
Per ziektebeeld onder andere:
– zorgstandaard
–
–
–
–
afkappunten
overzicht folders, boeken profiel 1 en 2
overzicht app’s, testen, filmpjes profiel 1 en 2
voorbeelden uit de praktijk, zoals
stroomschema’s, samenwerkingsafspraken
Database praktijktools NVDietist.nl
Voedingsindicator
Dieetbehandeling slechte voedingstoestand
Percentage gediagnosticeerde COPD
patiënten dat in de afgelopen 12
maanden is verwezen vanwege een
slechte voedingstoestand, waarbij de
eiwitinname binnen 14-21 dagen na
aanvang van de dieetbehandeling
(eerste lijn) voldoet aan de behoefte (≥
1,2 g/kg lichaamsgewicht).
Concept
Gezocht
diëtisten voor testen indicator
Mail naar [email protected]
• Contactgegevens
• Aantal COPD patiënten met een
slechte voedingstoestand gemiddeld
in bijv. een half jaar
• Naam zorggroep
• Gebruikte softwaresysteem
Project Integrated Care
(INCA)
• Model voor individueel zorgplan
• Basis voor bepaling zorgbehoefte
• Berekenen van benodigde
budgetten
• Binnenkort 3 pilots
• NVD betrokken; diëtisten voorbereid
Roken
COPD exacerbaties
10
Overgewicht
Inspanningsvermogen
Lichamelijke inactiviteit
8
Visualiseren van de gezondheid status helpt bij
gedeelde
patiëntvoeding
6 besluitvorming met
Longfunctie / Dyspnoe
Ongezonde
Benodigde parameters worden veelal reeds geregistreerd
4
in KIS
COPD
LEEFSTIJL
Retinopathie
Alcohol
2
0
Neuropathie
Stress
Diabetische voet
Depressie
Glucose
Angst
DIABETES MELLITUS
PSYCHOLOGISCH
Nefropathie
Bloeddruk
1-mrt-12
VASCULAIR RISICO
Somatisatie
Cholesterol
1-mrt-13
Project Patiëntprofielen
• Zorg op maat: niet alleen
hulpvraag/diagnose ook andere
kenmerken die behandeling en
begeleiding beïnvloeden
• Beschikbare zorg zo doelmatig
mogelijk inzetten
• Zorgen waar het moet; ontzorgen waar
het kan
• DM type 1, type 2 en obesitas
DiK?
• Laat je bijdrage zien (uitkomsten!)
• Innoveer (bijv. patiëntprofielen)
• Wees nieuwsgierig (er zijn veel
gegevens!)
• Bereid je heel goed voor
• Weet wat je wilt bereiken
• Wees constructief in de
onderhandelingen, beweeg ook mee
• Gebruik individuele talenten
Veel succes!

similar documents