redniowieczny Tarnow

Report
Średniowieczny
Tarnów
Dyplom
lokacyjny wystawiony w Krakowie dnia 7 marca 1330r obejmował prawo do
założenia na terenie dotychczasowej wsi osady miejskiej, której organizacja opierać się
miała na wzorze miasta Krakowa, czyli prawie magdeburskim. Została w nim określona
ogólna organizacja gminy miejskiej z formą władz samorządowych i immunitetem
sądowniczym. Zgodnie ze stosowaną zasadą mieszczanie poddani zostali władzy
samorządu, na którego czele stał wójt, co stanowiło funkcję dziedziczną, zniesiona zaś
została w stosunku do nich bezpośrednia podległość urzędnikom państwowym
Zamek w Tarnowie, pierwotnie
gotycki, został zbudowany
w pierwszej połowie XIV wieku na
polecenie Spycymira herbu Leliwa
znajdował się na trasie szlaku
handlowego biegnącego
z Krakowa na Ruś. W późniejszym
okresie zamek stanowił siedzibę
rodową. Tarnowskich; w połowie
XVI wieku został rozbudowany
i zmodernizowany w stylu
renesansowym przez hetmana
wielkiego koronnego Jana
Tarnowskiego. Po śmierci
hetmana w 1561 roku przeszedł w
ręce Ostrogskich, a w 1742 roku
został własnością Sanguszków.
Około 1690 roku zamek był już
częściowo zrujnowany; w 1770
roku Sanguszkowie nakazali jego
rozbiórkę.
Zamek na Górze
Św. Marcina
Ratusz XIV w.
Pierwotny budynek ratusza został zbudowany około połowy XIV w.
w stylu gotyckim, przebudowany gruntownie prawdopodobnie
w końcu XVI w. w stylu renesansowym. Do czasów obecnych
zachowały się dwa portale kamienne, jeden od wschodu o dość prostej
formie. W 28-miu blendach attyki znajdowały się, prawdopodobnie
namalowane techniką sgrafitto, portrety członków rodu Tarnowskich,
od Spycymira do Jana Krzysztofa (zm. 1567 r.). Liczba maszkaronów
(14) miała symbolizować 14. członków urzędujących, starej i nowej
rady miejskiej.
Dom „Florencki”
Kolejnym przykładem budownictwa renesansowego jest
Dom "Florencki" - II połowy XVI w. z elewacją frontową
podwieszoną na poziomie piętra na charakterystycznych
kamiennych kroksztynach
Dom Mikołajowskich
W zaułku za Katedrą znajduje
się
Dom
Mikołajowskich,
jedna z najpiękniejszych i
najstarszych kamieniczek w
Tarnowie, wzniesiona w 1524 r.
Mające tutaj swoją siedzibę
Muzeum Diecezjalne, posiada
w swoich zbiorach wyjątkowy
eksponat - oryginał ołtarza
pochodzący z wpisanego na
listę UNESCO kościółka w
Lipnicy Murowanej.
Kamieniczki w Rynku
W Tarnowie zachowało
się kilka renesansowych
kamienic z wieku XVI.
Od stuleci cieszyły się
uznaniem wśród elity
rządzącej i głównie dzięki
temu właśnie ich
niepodważalne piękno
możemy podziwiać do
dziś. A wzniesione
niegdyś w celach
handlowych podcienia –
dziś służą Tarnowianom
głównie do letnich
spacerów.
Ulica Wałowa
Ulica wytyczona została pod koniec XVIII w. wzdłuż
zlikwidowanych wałów miejskich, zachowanych do dziś w
niewielkich fragmentach. Mury miejskie z XV- XVI w. Ceglane, na
kamiennych ławach fundamentowych, zachowane na długości
ok. 400m. na obwodzie ulic: Wałowej, Targowej, Bernardyńskiej,
Szerokiej, rekonstruowane częściowo w latach 1960 - 1970 w
rejonie placu Rybnego i Małych Schodów.
Zakończenie
W opiniach wielu historyków Tarnów nazywany jest
często "perłą renesansu". Intensywnie ostatnio odnowione
Stare Miasto, to jeden z najpiękniejszych przykładów
renesansowego układu architektonicznego.

similar documents