karta ruchomej średniej ma

Report
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
 MA- moving average (ruchoma średnia).
 Służy do wykrywania małych przesunięć wartości
średniej procesu oraz pojawiających się trendów.
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
 „Wartość” wykreślanych punktów nie jest
bezpośrednio wartością zmierzoną lub średnią w
danej próbce, ale wartością średnią z kilku
ostatnich próbek.
 Jako jeden z parametrów ustawia się szerokość
okna- z jakiej liczby ostatnich próbek będzie liczona
średnia do wyznaczenia położenia wykreślanego
punktu.
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
 W początkowym okresie prowadzenia karty MA
(przy pierwszych próbkach) granice kontrolne
zwężają się i mają kształt schodków.
 Wynika to z tego, że przy obliczaniu położenia
granic bierze się pod uwagę liczbę próbek, z
których obliczono wartość średnią.
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
Jeśli szerokość okna = 4 to granice prostują się od
próbki nr 4.
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
Dla próbki nr 1- szerokość okna 1
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
Dla próbki nr 2- szerokość okna 2
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
Dla próbki nr 3- szerokość okna 3
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
Dla próbki >= 4- szerokość okna 4 !!!
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
 Stosowana szerokość okna od 2 do 10
 Zalecana szerokość okna od 3 do 5
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA
 Wykres na karcie ruchomej średniej jest zawsze
wygładzony w porównaniu z wykresem na
standardowej karcie wartości średnich.
 Tym większe wygładzenie im większa szerokość
okna.
 Zaleta: łatwiej jest wykrywać drobne przesunięcia
i trendy w procesie
KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ
KARTA RUCHOMEJ ŚREDNIEJ MA

similar documents