kemaskini maklumat pertubuhan

Report
PENGGUNAAN
SISTEM eROSES
www.eroses.gov.my
DISEDIAKAN OLEH: PANG CHIN FANG
PENOLONG PENDAFTAR PERTUBUHAN
JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN MALAYSIA
Modul 1: Pembaharuan Setiausaha
Modul 2: Penghantaran Penyata Tahunan
Modul 3: Pindaan Undang-undang
www.eroses.gov.my
AKTIVITI:
1. Pendaftaran Setiausaha bagi Pertubuhan Migrasi
(Kali Pertama)
2. Pertukaran Setiausaha bagi Pertubuhan
MODUL PEMBAHARUAN
SETIAUSAHA
www.eroses.gov.my
AKTIVITI 1
Pendaftaran
Setiausaha bagi
Pertubuhan
Migrasi
(Kali Pertama)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Terima Surat Pelawaan
Daftar Akaun Pengguna
Aktifkan akaun pengguna
Modul Pembaharuan
Setiausaha
Kemaskini Maklumat
Pertubuhan
Menunggu kelulusan
www.eroses.gov.my
DAFTAR AKAUN PENGGUNA



Tindakan SETIAUSAHA BARU yang belum ada
akaun eROSES
Emel peribadi
Jenis Pengenalan


Warganegara
 MyKad / No. Polis / No. Tentera
Bukan Warganegara
 MyPR / Passport
www.eroses.gov.my
AKTIFKAN AKAUN





Semak Emel
Klik pada link untuk pengaktifan akaun
Tukar kata laluan (min 8 aksara)
Cth: [email protected]#*
Sila hubungi 03-62012093/94/95/96 talian Helpdesk
JPPM WPKL sekiranya gagal aktifkan akaun.
www.eroses.gov.my
PERTUBUHAN MIGRASI
PERTUBUHAN MIGRASI
PEMBAHARUAN
SETIAUSAHA
1.
2.
3.
Isi No.PPM dan Nama Pertubuhan
Isi maklumat peribadi
Isi sebab pertukaran setiausaha, contoh:


4.
5.
6.
Lantikan baru dalam AGM
Setiausaha lama telah letak jawatan/dipecat (simpan
surat/dokumen berkaitan)
Isi maklumat setiausaha yang lama
Pengakuan
Isi maklumat perlembagaan
www.eroses.gov.my
Isi No. PPM baru dan
Nama Pertubuhan
PERTUBUHAN MIGRASI
PERTUBUHAN MIGRASI
Kemaskini Maklumat Setiausaha
PERTUBUHAN MIGRASI
Kemaskini Maklumat Setiausaha
PERTUBUHAN MIGRASI
Kemaskini Maklumat Perlembagaan
PERTUBUHAN MIGRASI
Menunggu Kelulusan
PERTUBUHAN MIGRASI
Soalan lazim
PERTUBUHAN MIGRASI
AKTIVITI 2
Pertukaran
Setiausaha bagi
Pertubuhan
---Tindakan
Setiausaha baru
1.
2.
3.
Daftar Akaun Pengguna
Modul Pembaharuan
Setiausaha
Menunggu kelulusan
Boleh dilakukan pada
bila-bila masa
www.eroses.gov.my
Sudah ada akaun eROSES
Login
sistem
Hantar
Modul
Pembaharuan
S/U
PENGGUNA BARU
Daftar Akaun
Pengguna
Login sistem
Isi Maklumat
yang
berkaitan
Modul
Pembaharuan
S/U
Isi Maklumat
yang
berkaitan
Hantar
www.eroses.gov.my
SELEPAS KELULUSAN
DIBERIKAN OLEH
PENDAFTAR PERTUBUHAN
ATAU WAKILNYA
www.eroses.gov.my
AKTIVITI:
Menghantar Penyata Tahunan
KEMASKINI MAKLUMAT
PERTUBUHAN
www.eroses.gov.my
AKTIVITI
KEMASKINI MAKLUMAT
AHLI JAWATANKUASA
MODUL
SENARAI AJK
(Tindakan Pertubuhan Migrasi)
HANTAR PENYATA
TAHUNAN
1. KEMASKINI MAKLUMAT
PERTUBUHAN
2. PENYATA KEWANGAN
3. JURUAUDIT
4. PEMEGANG AMANAH
(WAJIB BAGI PERTUBUHAN
FAEDAH BERSAMA)
Isi Maklumat AJK
PERTUBUHAN MIGRASI
BAGAIMANAKAH
CARA
MENGHANTAR
PENYATA
TAHUNAN ??
PENYATA TAHUNAN
KEMASKINI
MAKLUMAT
PERTUBUHAN
PENYATA
KEWANGAN
JURUAUDIT
PEMEGANG
AMANAH
(SEKIRANYA
ADA)
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
KEMASKINI MAKLUMAT
PERTUBUHAN
MAKLUMAT
AM
MAKLUMAT
MESYUARAT
AGUNG
MAKLUMAT
AJK
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN
PENYATA KEWANGAN
Penyata
Pendapatan dan
Perbelanjaan
Aset dan
Liabiliti
Sumbangan
dari dan ke
luar Negara
PENYATA KEWANGAN
PENYATA KEWANGAN
PENYATA KEWANGAN
PENYATA KEWANGAN
PENYATA KEWANGAN
PENYATA KEWANGAN
JURUAUDIT
JURUAUDIT
PEMEGANG AMANAH
Cetak Penyata
Bilakah saya perlu
pinda undangundang persatuan
??
AKTIVITI:
Permohonan Pindaan Undang-undang
PERLEMBAGAAN
www.eroses.gov.my
Pindaan
Pindaan (Pertubuhan Migrasi)
Pindaan
Pindaan
Pindaan
Pindaan
Senarai Perlembagaan
Pindaan
Maklumat lanjut, sila hubungi --
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia
W.P. Kuala Lumpur
Aras G, Kompleks Kementerian Dalam Negeri,
Jalan Sri Hartamas Off Jalan Duta,
50480 Kuala Lumpur.
Telefon : 03 - 62012092 / 93 / 94 / 95 / 96
No. Faks : 03 - 62012107

similar documents