Elektroniskā saziņa - Rīgas Plānošanas Reģions

Report
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ
Elektroniskā saziņa: lietišķās
komunikācijas pamati
Liesma Grīnberga
Ikšķile, 03.-04.07.2012.
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
Mērķis
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
Komunikācijas veidi
Lietišķā komunikācija
• klātienē – tikšanās
• neklātienē - telefona sarunas, sarakste
Lietišķie kontakti neklātienē
• vēstules “birokrātiem”
• vēstules “cilvēkiem”
• ielūgumi, apsveikumi u.tml.
Instrumenti
• E-pasta vēstule
• Skype
• Saruna, lietojot tālruni
• Sociālie tīkli
• Citi
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
Pamatprincipi
Etiķete – vispārpieņemti saskarsmes un komunikācijas noteikumi starp
dažāda vecuma, dzimuma, sociālo grupu, ticības cilvēkiem.
• Pieklājība
• Lietišķa komunikācija – sarunas struktūra, temats, sagatavota
argumentācija, risinājumi
• Tēls: “kārtīgs cilvēks – kārtīgs projekts”
Noderīgi sīkumi
• Personiskās dzīves problēmas nav attaisnojums
• Pildiet vienošanās!
• Laiks zelta vērtībā
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
Vēstule
• Rokraksts
• Veidlapa
• Rekvizīti
Taupi laiku un papīru,
raksti e-pasta vēstuli!
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
E-pasta vēstule
Labās īpašības
• Ātri
• Salīdzinoši vienkārši
• Dokumentu apmaiņai
• Dokumentēšanai
Svarīgi ievērot
• Adrese
• īss, bet izsmeļošs virsraksts, atbilst patiesībai
• pavadvēstule dokumentiem
• Paraksts
• Kontakti
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
E-pasta vēstule
Jāatceras, ka
• Rakstītā vārda faktors
• Virsraksta loma
• Viegli pārprast
• Var paslīdēt garām
Sarežgīti un formāli?
Uzraksti ziņu / piezvani Skype!
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
Skype
Labās īpašības
• Ļoti ātri
• Pavisam vienkārši
• Arī dokumentu apmaiņai
• Vari zvanīt un rakstīt reizē
• Pievienot rakstītai ziņai emocijas
Svarīgi ievērot
• Nav paredzēts formālai lietošanai
• Sarunu pie papīra nepiesiesi
• Respektē, ja sarunas biedrs norādījis zīmi
“netraucēt!”
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
Tālrunis
•
•
•
•
Dzīva saruna
Pārliecināšana
Diskusija, apspriest detaļas
Saprast partnera skepses
iemeslus
• Saprast partnera vajadzības –
nākotnei
Obligātais minimums
• pašam zvanot: iepazīstina –
vārds, uzvārds, iestāde, amats; konteksts, vai ir brīdis runāt?
• saņemot zvanu: kas zvana? kādā sakarā?; kā varu palīdzēt?
• nepieļaujiet sarunu, ja ir slikti sakari
Tev zvana “ Bez tabu”? Tas nav iemesls uztraukties, bet gan
iespēja!
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
Sociālie tīkli
Labās īpašības
• Ļoti ātri
• Pavisam vienkārši
• Ērti, ja ziņa jānodod
vairākiem cilvēkiem
Svarīgi ievērot
• Nav paredzēts formālai
lietošanai
• Nejauc privāto dzīvi ar
lietišķiem kontaktiem –
riskē zaudēt
gan draugus,
gan potenciālos partnerus
IZMAKSAS!
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ
Laiks sarunām
Rīgas plānošanas reģions
Zigfrida Annas Meierovica bulv. 18,
Rīga, LV – 1050
Tālrunis: + 371 6 7559826
Fakss: + 371 6 7226431
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.rpr.gov.lv
“Noķer investoru!”
• Darba uzdevums
- sadalīties grupās,
- uzrakstīt vēstuli potenciālajam
investoram līdzekļu piesaistei, t.sk.,
-- saziņas veids,
-- saturs,
-- noformējums
• Ieinteresē kaimiņu
investēt Tavā projektā!
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

similar documents