prezentace - město Olomouc

Report
Statutární město Olomouc
Vývoj developerských záměrů
v Olomouci
Zasedání správního výboru SOSM, 17.02.2012
CPI City Center Olomouc
& Clarion Congress
Hotel Olomouc
 Výstavba administrativního a hotelového
komplexu v těsné blízkosti hlavního
vlakového nádraží
 Bývalý hotel Sigma a navazující prostory
 Developer: CPI Group
Clarion Congress Hotel Olomouc****
- 126 pokojů
- restaurace Benada (440 míst)
Kongresové centrum
- až 1400 osob
Dva administrativní objekty
- 6 300 m2 kanceláře
- 1 100 m2 retail
Podzemní a venkovní parkoviště
- 2PP, 130 stání
 Zahájení výstavby: 12/2011
 Dokončení stavby:
- administrativní část: 1.pol. 2013
- hotel: 2. pol. 2013
 Hlavní nájemce CPI City Center:
Raiffeisenbank (back office)
- 4 500 m2 kanceláře + archiv
 Předpokládané stavební
náklady: 520 mil. Kč
CPI City Center Olomouc
& Clarion Congress Hotel Olomouc
(vizualizace)
CPI City Center Olomouc, RB
& Clarion Congress Hotel - vizualizace
Nová Envelopa
Olomouc
 Záměr výstavby dvou
šestipodlažních budov
 Umístění v blízkosti
vznikajícího centra Šantovka
Pohled z ulice 17. listopadu
- ulice Kosmonautů / Wittgensteinova
 Flexibilní kancelářské prostory
kategorie „A“:
- Budova A cca 7500 m2 (k pronájmu)
- Budova B cca 7700 m2
(k prodeji / k pronájmu)
- Prostorné vnitřní atrium se zelení
- Flexibilní uspořádání kanceláří
- Kryté parkoviště (1.PP, 1.NP)
 Přízemní část komplexu –
komerce a služby
- restaurace, fitness, banka a jiné
komerční prostory
 EIA, probíhá územní
řízení
 Developer:
CS Property Private, a.s.
 Probíhají jednání s
většími nájemci
 Předpokládané uvedení
do provozu: léto 2013
Nová Envelopa Olomouc (vizualizace)
pohled z ulice Wittgensteinova
schéma podlaží (výřez)
Nová Envelopa
Olomouc
(vizualizace)
vnitřní atrium
Hotel ibis
Olomouc Centre
 Výstavba tříhvězdičkového
hotelu IBIS na původním území
brownfields (Nová Sladovna,
Wolkerova ul. )
 Developer: HOPR GROUP, a.s  Původně v areálu zamýšlena
i výstavba objektů pro
 Partner projektu: nadnárodní
bydlení a administrativu
řetězec ACCOR GROUP
 Projekt spolufinancován z
 90 pokojů, 3 konferenční
ROP SM, dotace ve výši 30
místnosti, restaurace Sud&Cie,
mil. Kč v rámci IPRU
podzemní parkoviště
 Zahájení realizace: jaro 2010
 Předpoklad vzniku cca 30
 Zprovoznění: 05/2012
nových pracovních míst
SILO TOWER
OLOMOUC
 Bývalé silo na ulici Litovelská
 Developer: HOPR GROUP, a.s.
 Záměr vybudovat čtyřpodlažní
administrativní nástavbu,
kanceláře typu A
 Exkluzivní prosklený prostor
s výhledem na Olomouc
ve výšce 22 až 37 m
 Vydáno stavební povolení,
předpokládané zahájení výstavby
v horizontu roku 2012
 Předpoklad dotace z ROP SM,
brownfields (22 mil. Kč)
– 6/2011: VRR schválil koncept k dopracování
SILO TOWER OLOMOUC
vizualizace
 Pohled do interiéru
(Studie arch. Blanky Zlamalové)
LAFAYETTE
OFFICES
OLOMOUC
 Záměr výstavby polyfunkčního
domu na ul. Wellnerova
 Developer:
HOTEL LAFAYETTE, s.r.o.
 Architekt: Takenaka Europe
 Pronájem: Jones Lang Lasalle
 Čtyřpatrová budova s
proskleným atriem
 Cca 10 000 m2 nájemních
administrativních ploch
kategorie „A“, variabilita
vnitřních prostor
 Přízemní plochy obchodní jednotky
 Územní rozhodnutí
(r. 2010)
 Zahájení výstavby
objektu závisí na
dostatečném počtu
rezervovaných prostor
budoucími uživateli
LAFAYETTE OFFICES OLOMOUC
vizualizace
LAFAYETTE OFFICES OLOMOUC
vizualizace
 interiér - recepce
ŠANTOVKA
 Multifunkční projekt na území
bývalé továrny Milo (11 ha)
 Investor: SMC Development a.s.
 Architekt: Benoy Ltd.
(Designér roku 2010)
 Nová městská infrastruktura v
rámci celé lokality,
vč. nové tramvajové tratě
Tržnice – Nové Sady:
- celková investice cca 750 mil.Kč (+ DPH)
- soukromý investor cca 400 mil. Kč
- město max. 350 mil. Kč
- větší část investice města hrazena
v rámci programu švýcarsko-české
spolupráce
 1. etapa: Galerie Šantovka
- 46.000 m² ploch k pronájmu
- 180 obchodních jednotek
- služby (multikino, bowling, restaurace)
- 1000 parkovacích míst
- předpokládané otevření: podzim 2013
 2. etapa: Rezidence Šantovka
- jižní část území, cca 300 bytů
 3. etapa: Office Park Šantovka
- východní část území, smíšená zástavba
 Investice: cca 10 mld. Kč
- Galerie Šantovka: 3 mld. Kč
ŠANTOVKA - lokalita
ŠANTOVKA - vizualizace


nová tramvajová trať se zastávkou plánovanou před vchodem
do nákupní Galerie Šantovka
součástí projektu jsou i oddychové zóny na břehu Mlýnského potoka
ŠANTOVKA - vizualizace

lávka pro pěší spojuje zónu historického centra a 1. patro galerie
ŠANTOVKA - vizualizace

interiér nákupní Galerie Šantovka
Víceúčelový dům
Hynaisova
 Pětipatrová administrativní
budova, dvoupatrové
podzemní parkoviště.
 Investor: Namiro s.r.o.
 Přízemí - komerční prostory
 Podzemní parkoviště: 310 aut
 Zahájení stavby: únor 2011
 Předpokládané dokončení:
4Q/2012
 Předpokládané náklady:
400 milionů Kč
 Magistrát města
Olomouce - předpoklad
pronájmu kanceláří pro cca 200
úředníků
 Sdružení pracovišť
MMOl – snaha soustředit co
nejvíce činností magistrátu v
jedné lokalitě
Technologický park
Olomouc – Hněvotín
 Nově připravený greenfield
s kompletní infrastrukturou
 1. etapa TPO o výměře
500 000 m2 k dispozici
investorům od léta 2009
 Možnost budoucího rozvoje
v rámci II. a III. etapy
 Výborná dopravní
dostupnost
 Místní developer: GEMO
OLOMOUC
 Charakter investičních
projektů:





lehká výroba
strategické služby
technologická centra
administrativní objekty
skladovací objekty
 Převažující zájem o
nájemní haly
Technologický park Olomouc – Hněvotín
 3 investoři v zóně
 Volvo Truck Czech - nový investor
- školicí centrum, servis, prodej
- probíhá příprava území
 Dosud cca 15 vážných zájemců
o umístění záměrů v zóně
EverLift
 výroba, služby, distribuce:
- zpracování plastů, průmysl potravinářský,
automobilový, dřevařský, bankovnictví,
elektrotechnika, strojírenství atd.
Gemo
 Z toho 5 zájemců ve fázi
podrobnějšího vyhodnocování
nabídky lokality
- farmacie, zdravotnictví, elektrotechnika,
servisní aj. služby
Jungheinrich
VGP Park
Olomouc
 Nájemní haly v lokalitě Dolní
Novosadská
 Komplex 5 budov pro lehkou
výrobu, logistiku a skladování
 Na přelomu roku dokončena
výstavba nové haly „E“
- zastavěná
plocha: cca 8 000 m2
- původně spekulativní záměr
- hala byla již před dokončením
kompletně rezervována
 Úsilí VGP o další expanzi
v navazujícím území
- původní
záměr:
zastavěná plocha 3 ha
(na cca 6 ha pozemků)
- neúspěšný výsledek:
problém záboru zemědělského
půdního fondu, opakovaně
vydáno zamítavé stanovisko
MŽP ČR
VGP Park Olomouc (situační schéma)
– původní záměr o expanzi (G, F)
Centrum Inovací
Olomouc
 Areál bývalých kasáren
9.května
 Investor: Regionální centrum
Olomouc s.r.o.
 Komplex čtyř budov o celkové
ploše cca 18 tisíc m2, včetně
výškové budovy o 18 NP
 Sídlo partnerských
společností projektu:
TESCO SW, Moravská
vysoká škola Olomouc
 Předpokládaná kolaudace
celého komplexu: 7/2012
 Předpoklad umístění
poradenských a expertních
firem z regionu i EU
 Cíl centra: vytvořit v regionu
podpůrné prostředí pro vznik
a rozvoj inovativních firem
 Z dlouhodobého hlediska
předpoklad poskytnutí
prostoru tzv. spin-off firmám
Centrum Inovací Olomouc
Rozvojové projekty Univerzity
Palackého v Olomouci
 Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů,
www.rcptm.com
 Centrum regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský
výzkum, www.cr-hana.eu
 BIOMEDREG – Biomedicína
pro regionální rozvoj a lidské
zdroje, www.biomedreg.eu
Rozvojové projekty
Univerzity Palackého v Olomouci
 Lokalita Šlechtitelů – vizualizace nové výstavby
Děkuji za pozornost
Martin Novotný
Primátor města Olomouce
www.olomouc.eu

similar documents