Olověný akumulátor

Report
Olověný akumulátor
Obr. 1
Olověný akumulátor


Olověný akumulátor je nejpoužívanější
záložní zdroj v současnosti.
Vyznačuje se :



Velkou spolehlivostí
Velkým výkonem
Přijatelnou cenou
Části akumulátoru





Obal
Desky s houbovitým olovem – Pb (záporné elektrody)
Desky s oxidem olovičitým – PbO2 –
(kladné elektrody)
Separátory – skelná tkanina
Zředěná kyselina sírová – H2SO4
Rozdělení olověných
akumulátorů podle
technologie



Se zaplavenými elektrodami (elektrolyt je volně
nalitý mezi elektrodami)
AGM (Absorbent Glass Mat) – elektrolyt je
nasáknut ve skelné tkanině, která je umístěna
mezi elektrodami
Gelové – elektrolyt je zahuštěný ve formě gelu
Nabíjení akumulátoru

2PbSO4 + 2H2O → Pb + 2H2SO4 + PbO2



Při nabíjení vzniká kyselina sírová, to
znamená, že elektrolyt houstne (2H2SO4).
Na kladné elektrodě se vylučuje tmavohnědý
oxid olovičitý (PbO2).
Na záporné elektrodě se vylučuje tmavošedé
olovo (Pb).


Pokud z akumulátoru unikají bublinky,
znamená to, že je již akumulátor nabit
(nebo nabíjíme příliš velkým proudem),
protože je ukončen rozklad síranu
olovnatého a začíná elektrolýza vody.
Vzniká výbušná směs kyslíku a vodíku.
Vybíjení akumulátoru

Pb + 2H2SO4 + PbO2 → 2PbSO4 + 2H2O



Při vybíjení vzniká voda, to znamená, že
elektrolyt řídne (2H2O).
Na kladné elektrodě se vylučuje červenohnědý
síran olovnatý (PbSO4).
Na záporné elektrodě se vylučuje tmavošedý
síran olovnatý (PbSO4).
Samovybíjení



I když akumulátor nepřipojíme k
elektrickému obvodu, dochází k tzv.
samovybíjení.
Rychlost samovybíjení je cca 5% za měsíc.
Se snižující se teplotou klesá celková
kapacita akumulátoru.
Napětí olověného
akumulátoru (otevřeného)


Pokud naměříte napětí 2,4 V na jeden
článek nebo 14,4 V na dvanácti-voltovém
akumulátoru, je akumulátor plně nabit.
Pokud naměříte napětí 1,8 V na jeden
článek nebo 10,8 V na dvanácti-voltovém
akumulátoru, je akumulátor vybit.
Sulfatace desek



Sulfatace vzniká při vybitém stavu
akumulátoru.
Jemně zrnitý síran olovnatý se přeměňuje
na tvrdou souvislou vrstvu síranu
olovnatého.
Tento stav je vratný pouze částečně,
pomocí nabíjení malými proudy a
doplněním více zředěné kyseliny sírové.
Hermeticky uzavřené
bezúdržbové akumulátory
(AGM, gelové, CYCLON)

Používají se pro napájení:



Alarmů
UPS zařízení
Fotovoltaických zařízení
Výhody bezúdržbových
akumulátorů








Uzavřená konstrukce
Nulové požadavky na údržbu
Dlouhá životnost
Odolná konstrukce
Široká oblast použití
Malé rozměry
Dlouhá doba skladování
Široký rozsah pracovních teplot
Otázky k opakování
1.
2.
3.
4.
5.
Popište rozdělení olověných akumulátorů.
Z jakých částí se skládá olověný akumulátor.
Jak se nazývá energie, kterou akumulátory
převádějí na elektrickou?
Popište chemickou reakci při nabíjení olověného
akumulátoru.
Popište chemickou reakci při vybíjení olověného
akumulátoru.
Použité zdroje


BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání.
České Budějovice: KOPP, 2011. s. 78
HAMMERBAUER Jiří. Www.jergym.cz: Elektro: „Olověné akumulátory“
[online]. 8. června 2012 12:05. Dostupný z WWW:
<http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/elektro/clanky2/olov.pdf>.
Použité obrázky:

Obr. 1 [cit. 2012-05-30] Dostupný pod licencí GNU Free Documentation
License na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akumulator.jpg

similar documents