Fungování divadel v ČR

Report
NIPOS – Lenka Lázňovská
FUNGOVÁNÍ DIVADEL V ČR
1. POJEM „DIVADLO“




Budova s divadelním sálem určená pro realizaci
scénických produkcí, jednosálová, vícesálová, stagiona
Divadelní soubor – členění podle žánru (činoherní,
operní, operetní, muzikálový, baletní, moderního tance,
loutkový …)
Druh výkonného umění, které je opticko-akustické a
časově prostorové. Pomocí zvláštního systému, obvykle
nazývaného jako jazyk divadla se sdělení ve formě
představení přenáší z jeviště do hlediště
Z hlediska uznávaného mezinárodního členění patří
divadla mezi umělecko-produkční subjekty kultury
2.








ZÁKONY, USNESENÍ VLÁDY, KONCEPCE, ÚMLUVY,
KTERÉ SE TÝKAJÍ DIVADLA
Zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury ve znění
zákona č. 227/09 Sb.
Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících ve znění
pozdějších úprav
Usnesení vlády č. 902/2003 o Programu státní podpory profesionálních
divadel, symfonických profesionálních orchestrů a pěveckých sborů
Usnesení vlády č. 452/2008 Státní kulturní politika na léta 2009-2014
Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 (usnesení vlády č.
1452/2008)
Úmluva UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví 2003
Úmluva UNESCO o kulturní rozmanitosti (2008)
Doporučení UNESCO týkající se postavení umělců (1980)
3. PRÁVNÍ FORMA EXISTENCE DIVADEL JAKO
EKONOMICKÉ JEDNOTKY
a) divadla jako příspěvkové organizace státu (MK) a krajů ČR
 MK zřizuje pouze Národní divadlo s roční dotací 460 miliónů Kč a Státní
operu Praha s dotací 140 miliónů, do roku 2010 zřizovalo rovněž Laternu
magiku (nyní součástí ND), tato divadla se o státní dotace ucházet
nemohou, zdroji příjmů jsou tržby za vlastní výkony, které se pohybují ve výši
36-41 % z celkových nákladů (to je podle uznávaných zahraničních zdrojů
slušná soběstačnost) a soukromé zdroje. MK ČR vydává celkem na své
příspěvkové organizace ročně částku cca 5 miliard Kč.
 Kraje ČR zřizují následující divadla: Středočeský kraj 0, Jihočeský kraj –
Divadlo Oskara Nedbala. Plzeňský kraj – Stálá divadelní scéna v Klatovech,
Karlovarský kraj – 0, Ústecký kraj -0, Liberecký kraj – 0, Královéhradecký
kraj- 0, Pardubický kraj – 0, Vysočina – Horácké divadlo Jihlava,
Jihomoravský kraj – 0, Olomoucký kraj – 0, Zlínský kraj -0, Moravskoslezský
kraj – Těšínské divadlo Český Těšín – pouze čtyři divadla jsou tedy
příspěvkovými organizacemi kraje a dostávají dotace přímo z rozpočtu kraje.
Další prostředky získávají z grantů měst, příjmů, darů a sponzoringu.
3. PRÁVNÍ FORMA EXISTENCE DIVADEL JAKO
EKONOMICKÉ JEDNOTKY
b) divadla jako příspěvkové organizace státu (MK) a krajů ČR
 Většina velkých tzv. městských divadel má statut
příspěvkové organizace města, v Praze jsou to např. téměř
všechna divadla (Divadlo na Vinohradech, Divadlo pod
Palmovkou, Divadla S+H, Hudební divadlo v Karlíně,
Městská divadla pražská, Minor, Studio Ypsilon, Švandovo
divadlo, Divadlo v Dlouhé), většina krajských divadel je
zřizována městy (např. Městské divadlo ve Zlíně, Národní
divadlo v Brně, Národní divadlo moravskoslezské, Kladenské
divadlo, Divadlo v Uherském Hradišti, Klicperovo divadlo
v Hradci Králové, Divadlo Drak v Hradci Králové a další). Jsou
navázána na rozpočet města, informace o příspěvku lze najít
mezi povinně zveřejňovanými informacemi na webu
jednotlivých měst. Mohou se ucházet o dotace krajů a MK.
3. PRÁVNÍ FORMA EXISTENCE DIVADEL JAKO
EKONOMICKÉ JEDNOTKY
c) divadla soukromá (NNO -občanská sdružení, a obecně prospěšné
společnosti), divadla podnikatelská
 Převažují obecně prospěšné společnosti (např.Činoherní klub a Dejvické
divadlo v Praze, městské divadlo v Českém Krumlově, Divadlo loutek
Ostrava) a občanská sdružení. Posledně uvedená najdeme zejména mezi
tzv. nezávislými divadly (např. Kašpar v Praze, Polárka v Brně, Divadlo
v Líšni Alfred ve dvoře Praha , Continuo Vodňany , Divadlo bratří Formanů a
další). Mohou si požádat o dotaci na krajích, v městech i na MK (dotační
titul Kulturní aktivity profesionálního umění v okruhu nový inscenační
projekt, provozování inscenačního projektu, činnost nezávislého divadelního
subjektu). V roce 2010 MK rozdělilo celkem 34 miliónů Kč. Mohou se
ucházet o dotace měst., krajů a MK + příjmy a + sponzoring a dary.
 Podnikatelských subjektů je mezi divadly celkově málo. Jsou především tzv.
bulvární divadla (např. v Praze Divadlo Radka Brzobohatého, Divadlo bez
zábradlí K.Heřmánka), jednak muzikálové scény (např. v Praze Brodwai a
další). Mohou se ucházet o veřejné dotace v celé struktuře.
4. VEŘEJNÁ PODPORA DIVADELNÍ ČINNOSTI
a) Ministerstvo kultury ČR
 V roce 2010 bylo v oblasti kulturních aktivit přihlášeno do veřejného
konkurzu 173 přihlášených projektů v 8 tematických okruzích. Dotaci
získalo 60 projektů v celkové výši 17 100 tis. Kč. Největší podíl byl
vyčleněn na podporu inscenačních projektů a kontinuální divadelní
činnosti. Na prioritní akce (významných šest festivalů) byla
poskytnuta celková dotace ve výši 10 650 tis. Kč.
 Dotace příspěvkovým organizacím MK
 Národní divadlo: příspěvek zřizovatele 477 256 tis. Kč, vlastní výnosy
celkem 2756 269 tis. Kč, průměrná návštěvnost 71,06%,
soběstačnost 36%
 Státní opera Praha: příspěvek zřizovatele 139 194 tis. Kč, vlastní
výnosy celkem 105 016 tis. Kč, průměrná návštěvnost 71,7%,
soběstačnost 41%
4. VEŘEJNÁ PODPORA DIVADELNÍ ČINNOSTI
b) veřejná podpora divadelní činnosti v dotačních řízeních
krajů ČR za rok 2009
 Středočeský kraj 2 408 tis. Kč, Jihočeský kraj 10 081
tis. Kč, Plzeňský 6 267 tis.,Karlovarský 1 041 tis.,
Ústecký 7 357 tis.,Liberecký 80 tis., Královéhradecký
4 135 tis., Pardubický 455 tis., Vysočina 29 933 (včetně
dotace pro Horácké divadlo jako PO), Jihomoravský 765
tis., Olomoucký 3 990 tis.,Zlínský 0, Moravskoslezský
47 735 tis., celkem za rok 2009 114 247 tis. Kč. To je
39,35% z celkových veřejných výdajů na kulturu.
4. VEŘEJNÁ PODPORA DIVADELNÍ ČINNOSTI
c) podpora měst – jako příklad hl. město Praha
 Podporuje své příspěvkové organizace /Divadlo na Vinohradech,
Švandovo divadlo, Hudební divadlo v Karlíně, Divadlo Spejbla a
Hurvínka, Divadlo v Dlouhé, Divadlo Pod Palmovkou, Městská divadla
pražská, studio Ypsilon. Divadlo Minor, Divadlo Na zábradlí.
 Vyhlašuje granty do 200 tis. Kč, nad 200 tis. Kč, podporuje festivaly
také ve formě partnerství.
 přehled vybraných grantů: Divadlo Bez zábradlí K.Heřmánka s.r.o.
3 500 000,- Kč, Divadlo v Řeznické o.p.s. 1 mil. Kč. Stražnické
divadlo 500 tis. Kč, Ungelt s.r.o. 1 mil Kč, Farma v jeskyni o.s.
2 300 000,- Kč, Divadlo Na prádle o.s. 900 tis. Kč, Damuza os. 500
tis. Kč, La Putyka o.p.-s. 700 tis. Kč, Prometheus o.s. 350 tis. Kč.
5. PROVOZ DIVADLA
Zaměstnanci – divadla zaměstnávají umělecké
zaměstnance, dále mají umělecko-technický
personál, administrativní personál, existují i
divadla bez zaměstnanců
 Aktuální statistická čísla za rok 2010 (dopočítaná)
za 145 divadelních scén včetně stagion: počet
sedadel 35 747, počet titulů 2 636, počet premiér
669, odehraná představení 26 105, počet
návštěvníků 5 6169 510,- Kč, vybrané vstupné
869 915 000,- Kč

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA

Statutární divadla právní řád nezná. Jsou to buď
příspěvkové organizace státu nebo samosprávy,
nebo NNO nebo podnikatelské subjekty. Z výše
uvedené struktury je jasné, že většina veřejných
prostředků (stát, kraje, obce) jde na příspěvkové
organizace. Vzhledem k tomu, že i ostatní subjekty
mohou žádat o granty a dotace veřejné správy,
žádná skutečně nedotovaná divadla u nás (s
výjimkou amatérských divadel) ve skutečnosti
nejsou. Jen ta totiž nemohou žádat na provoz a
divadelní projekty (inscenace), nýbrž pouze na
divadelní aktivity.
DĚKUJI ZA POZORNOST
Lenka Lázňovská
V Praze dne 1. 6. 2011

similar documents