Prezentace pro zájemce o stáž v roce 2015

Report
Letní stáž v Itálii
2015
Evropská praxe pro růst
odborných dovedností
ITALY GASTRO PROMOTION S.R.O.
• Naše firma se zaměřuje na neformální odborné vzdělávání.
Organizujeme zahraniční vzdělávací pobyty ve školách, realizujeme
stáže v renomovaných hotelech, restauracích a wellness centrech.
• Praxi nabízíme pro mladé číšníky, servírky, kuchaře, barmany,
pracovníky v hotelových a wellness službách. Cílem našich programů
je vybavit účastníka stáže kompetencemi nezbytnými pro širokou
oblast služeb v hotelnictví, gastronomii a cestovního ruchu. Klíčové
dovednosti získané praxí umožní absolventům stáže lépe se uplatnit
na pracovním i v občanském životě. Účastníci stáží se shodují na
tom, že zahraniční zkušenost je přínosná pro jejich život, jak
profesní, tak osobní. Nejen, že si zlepší své jazykové schopnosti a
prohloubí odborné dovednosti, ale celkově se osamostatní, poznají
jinou zemi, kulturu a odlišný styl práce. Zahraniční stáž je obohatí v
osobním životě a výrazně zlepší jejich postavení na trhu práce.
• IGP s.r.o. poskytuje taktéž poradenství k projektům Leonardo da Vinci Mobility.
• IGP s.r.o. nabízí také akreditované gastronomické vzdělávací kurzy zakončené
certifikátem.
Evropská praxe pro růst odborných
dovedností
• Díky projektu „Evropská praxe pro růst odborných dovedností“
můžete na 2 až 4 měsíce žít a pracovat v Itálii - na ostrově Sardinie,
na Jaderské Riviéře nebo v Dolomitech.
• V rámci stáže obdržíte stipendium 400-600 Euro měsíčně čistého,
ubytování a stravu zdarma přímo v místě stáže.
• Letní stáž je ideální příležitost, jak poznat italskou kulturu, cestovat,
zlepšit si angličtinu, němčinu, ruštinu nebo se naučit italsky.
• Získáte pracovní zkušenosti, nové přátele a užijete si spoustu zábavy.
• Získáte certifikát, který vám pomůže při hledání práce.
• Škola vám po domluvě může stáž uznat jako kontinuální praxi.
• Koordinátorem projektu je vzdělávací agentura Italy Gastro
Promotion, která se již 19 let specializuje na Itálii a neformální
vzdělávání.
Pro koho je stáž určená
•
•
•
•
Žáci a čerství absolventi středních odborných škol a učilišť.
Délka pobytu minimálně 2 až 4 měsíce.
Stážista musí být v den odjezdu na stáž plnoletý.
Výhodou je znalost jazyka: angličtiny, němčiny, ruštiny nebo
italštiny.
• Další požadavky:
•
•
•
•
•
•
Ochota učit se od italských profesionálů.
Ochota přizpůsobit se italské kultuře a dennímu režimu.
Kvalitně odvedená práce.
Zodpovědnost a samostatnost.
Spolupráce v mezinárodním kolektivu.
Dobrý zdravotní stav.
Proč vyjet na stáž
• Získáte certifikát.
• Zlepšíte si své stávající dovednosti, získáte nové zkušenosti a
dovednosti.
• Zlepšíte si postavení na trhu práce.
• Zlepšíte si jazykové dovednosti.
• Poznáte zajímavé lidi a místa, italskou kulturu a gastronomii.
• Získáte zkušenosti s dlouhodobějším pobytem mimo ČR a
osamostatníte se.
• V praxi se seznámíte s fungováním renomovaných firem působících v
turistickém ruchu.
• Získáte stipendium, stravu a ubytování zdarma.
Projekt vám zajistí
•
•
•
•
•
•
•
Stipendium 400 - 600 Euro měsíčně netto (hrazeno z projektu).
Bezplatně ubytování v místě stáže (hrazeno z projektu).
Bezplatně stravu a pitný režim v místě stáže (hrazeno z projektu).
Bezplatně odborné zaškolení na místě stáže (hrazeno z projektu).
Certifikát (hrazeno z projektu).
Příspěvek na dopravu na Sardinii. (hrazeno z projektu).
Pomoc na stáži v případě potřeby.
• Dopravu do hostitelské organizace (hradí účastník).
• Cestovní pojištění (hradí účastník).
• Administrativa nutná k uskutečnění stáže v zahraničí (hradí účastník).
Kam můžete vyjet na stáž…
Sardinie
Délka pobytu: 3 až 4 měsíce (od konce května až do konce září).
Jaderská riviéra
Délka pobytu: 2 až 2,5 měsíce (od poloviny června až do poloviny
září).
Dolomity
Délka pobytu: 2 měsíce (od konce června až do začátku září).
Kam můžete jet na stáž…
Sardinie
• Délka pobytu: minimálně 3 měsíce (obvykle od začátku
červena do začátku nebo do půlky září)
• Pracovat budete v lukrativních turistických střediscích přímo u
jedinečného sardinského pobřeží, několik kroků od krásné
pláže. Jedná se o jednu z nejluxusnějších a nejdražších
turistických oblastí na světě. Je to díky jedinečným
klimatickým podmínkám, nádherné přírodě a unikátním
písečným plážím se zlatě-bílým pískem a s tyrkysově modrou
vodou.
Kam můžete jet na stáž…
Jaderská riviéra
• Délka pobytu: minimálně 2 měsíce
(obvykle od půlky červena do začátku září)
• Pracovat budete v rušných turistických střediscích, v
historických městech přímo na pobřeží jaderského moře,
několik kroků od krásné pláže. Letoviska hýří bohatým nočním
životem, díky teplým nocím si jej můžete vychutnat naplno.
Centra měst nabízí nepřeberné možnosti kulturního vyžití.
Můžete obdivovat historické památky, inspirovat se italskou
módou a stylem, nakupovat za příznivé ceny v outletech,
vychutnat disko bary, restaurace a zmrzlinárny.
Kam můžete jet na stáž…
Dolomity
• Délka pobytu: minimálně 2 měsíce (obvykle od konce červena
do konce srpna nebo začátku září)
• Pracovat budete v jedinečné scenérii Italských Dolomit v
nejžádanějších turistických lokalitách například v Cortina
d'Ampezzo. Práce v Domolitech je klidná, protože většina
hostů stráví den na výletech. Nezapomenutelné jsou výhledy
na horské scenérie a procházky panenskou přírodou. Dny v
horách jsou v létě příjemně teplé a slunné, díky horskému
slunci se opálíš lépe než u moře. Dobře fungující sítě
hromadné dopravy můžeš využít k výletům i do širšího okolí.
Dolomity jsou jedinečné svou gastronomií, která používá velice
kvalitní tradiční suroviny a zároveň je podobná české kuchyni.
Ubytování a stravování
• Ubytování, stravování a pití zajistí bezplatně hostitelská
organizace.
• Ubytování je obvykle v pokojích pro personál.
• Stravování je zajištěno obvykle v menze pro personál, skládá
se ze snídaně, oběda a večeře. Běžný je výběr z několika jídel.
Po domluvě je možno vzít si na svačinu např. ovoce nebo
pečivo.
• Italská strava je odlišná od naší české. V italské kuchyni najdete
více těstovin, rajčat, zeleniny. Můžete ochutnat ryby a mořské
plody, vyzkoušet jinou úpravu masa a příloh.
Doprava na Sardinii
• Leteckou dopravu na Sardinii zajistí koordinátor projektu –
vzdělávací agentura IGP.
• Doprava je zajištěna přímým letem a následuje transfer do
hostitelské organizace. (Stážisté přilétají ve skupinách v
průběhu června a odlétají opět ve skupinách během září.)
• Leteckou dopravu a transfery v rámci Sardinie hradí účastník
stáže pouze částečně, protože na leteckou dopravu přispívá
projekt.
• Účastník na náklady dopravy přispívá částkou 6 000,-Kč.
Doprava na Jaderskou riviéru
a do Dolomit
• Dopravu na Jaderskou riviéru a do Dolomit zajistí stážistům
koordinátor projektu – vzdělávací agentura IGP.
• Doprava na Jaderskou riviéru a do Dolomitů je obvykle
zajištěna autobusovou linkou z ČR a poté následuje transfer do
hostitelské organizace pomocí veřejné dopravy nebo stážisty
vyzvedne auto z hostitelské organizace. (Stážisté přijíždějí v
menších skupinách autobusy v průběhu června a na začátku
září. Odjíždějí ve skupinách na začátku září.)
• Dopravu do Dolomit nebo na Jaderskou riviéru si účastníci
hradí v plné výši nákladů.
• Celková cena dopravy je cca 3 000,-Kč.
Pojištění
• Účastník stáže je povinen sjednat cestovní pojištění, které jej
bude krýt po celou dobu stáže.
• (V případě, že má účastník stáže rodinné pojištění nebo
pojištění spojené s platební kartou, není třeba, aby si sjednával
dodatečné pojištění na dobu stáže.)
• Cena pojištění je cca 17 až 19,-Kč na den.
Shrnutí nákladů na stáž
• Administrativní náklady 4 000,-Kč (hradí se před odjezdem, po
určení místa stáže a podpisu smlouvy).
• Náklady na dopravu:
• Sardinie 6000,-Kč
• Jaderská riviéra nebo Dolomity 3000,-Kč
• Náklady na pojištění cca 17 až 19,-Kč na den.
• Příklad - 3 měsíční stáž na Sardinii:
• Náklady celkem 11 600,-Kč
• Stipendium celkem 40 000,-Kč
Postup krok za krokem
1. Krok – nezávazná registrace
• Nejprve prosím vyplňte formulář nezávazné registrace na www.igp.cz.
2. Krok – účast na informační schůzce
• Po nezávazné registraci obdržíte emailem podrobné informace o dalším
postupu. Budete pozváni na informační schůzku. Schůzka proběhne v
několika termínech v několika spádových městech nebo přímo u vás ve
škole. Na schůzce dostanete informace o stáži a projdete pohovorem.
3. Krok – podepsání dokumentace a příprava na pobyt
• Uchazeči vybraní na informační schůzce budou pozváni na setkání se
zástupci hostitelských organizací. Dostanou konkrétní nabídku - místo
stáže, termín pobytu, pracovní úkoly, ubytování, stravování, způsob
dopravy, pojištění atd.
• Následuje vyřízení administrativních formalit, podepsání smlouvy a
uhrazení administrativy 4 000,-Kč.
Postup krok za krokem
4. Krok – realizace stáže
• Koordinátor projektu zajistí dopravu.
• Ubytování a stravování po celou dobu stáže zdarma zajistí hostitelská
organizace.
• Každý měsíc obdržíte stipendiu ve výši 400 až 600 Euro čistého.
• V Itálii nemusíte už utrácet za nic, takže je na vás, zda si celé
stipendium ušetříte nebo ho utratíte za zábavu, oblečení nebo
kulturu.
5. Krok – návrat do ČR
• Na konci stáže získáte certifikát. Na vyžádání potvrzení o kontinuální
praxi.
• Koordinátor projektu zajistí dopravu zpět do ČR.
• Nebojte se jazykové bariery! Stáže je především pro šikovné a
pracovité mladé lidi, kteří se chtějí učit od italských profesionálů.
• Na stránkách www.igp.cz najedete jednoduché výukové materiály,
podle kterých se lehce naučíte základy italštiny doma. Stačí vám
několik základních slov a frází, zbytek pochytíš od kolegů při práci.
• VIDEO ze stáží 2014:
• https://www.youtube.com/watch?v=U2MiMA9yFdo
• VIDEO ze stáží 2012 a 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=d2nVDDFAEfo
• Připojte se k nám na Facebooku. Prohlédněte si recenze
účastníků z minulých let, fotografie, videa…
https://www.facebook.com/igppracevzahranici?ref=bookma
rks
Přihlášku a další informace naleznete na
webových stránkách:

similar documents