skini prezentaciju kazne

Report
POSLEDICE NEPOŠTOVANJA
PROPISA
Inž. Živomir Ranković
Za brzine preko 50% od ograničenja izriče se zaštitna
mera!!!!
Do 0,5 alkohola ne izriče se zaštitna mera ,a preko
0,5 se izriče!!!
Kod preticanja izriče se
kad koristi drugu traku .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ko se kreće u naselju brzinom od 80 km/h
Vozaču po dejstvom alkohola od 05-1,2 promila
Vozaču koji se kreće van naselja brzinom od 140 km/h
Kada pretičemo preko pune linije
Prolazak kroz crveno svetlo
Vozač koji nepropusti vozila na uslovno zeleno svetlo
Vozač koji upravlja bez svetala na neosvetljenom delu
Vozilo koje nije upisano u jedinstveni registar
Vozilo koje se nezaustavi na znak prelazak pruge
Istekao rok više od 6 meseci
Vozi za vreme trajanja isključenja i zaštitnih mera
IZRIČE SE!!!
•
•
•
•
•
•
Ko upravlja nakon isteka registracione nalepnice
Ko parkira vozilo na pešačkom prelazu
Kada u naselju vozimo brzinom od 60 km/h
Vozaču koji pretiče a ima drugo vozilo koje je počelo preticanje
Kada je pod dejstvom alkohola od 03-05 promila
Kada van naselja vozimo brzinom od 110 km/h
NEIZRIČE SE!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nema svetloodbojni prsluk
Kretanje suprotnom stranom kolovoza
Zauzimanje dva parkirna mesta
Neuključenje kratkih odnosno dnevnih svetala
Vozač motocikla kada na oba uha ima slušalice
Prekoračenja dozvoljenih brzina do 20 %
Neostavljanje slobodnog prostora za vozila sa pravom prvenstva prolaza
Vozač koji neposeduje zimsku opremu
Vozč koji neisključi motor a stoji duže od 3 minuta
Vozači sa probnom dozvolom kad nestave oznaku „P“ na vozilu
Kada ne pomerimo vozilo ka desnoj ivici kada nas pretiče vozilo
Kada ne uključimo sve pokazivače kada se krećemo unazad
Kada nemamo vozačku dozvolu kod sebe kada upravljamo vozilom
Kazna od 3000 dinara
• Prevoz deteta mladjeg od 12.godina na prednjem sedištu
• Prevoz deteta do 3 godine van bezbedonosnog sedišta
• Kretanje trakom kojom nije dozvoljeno kretanje te vrste
vozila
• Kretanje u naselju brže od dozvoljene za 11-20%
• Parkira na mestu gde je širina manja od 3 metra
• Van naselja ako se kreće brže od 20-50% od dozvoljene
• Kada parkira na kolovozu namenjen za javni prevoz
• Kada parkira i time onemogući izlazak drugog vozila
• Kada parkira na trotoaru
• Kada blokira raskrsnicu zbog nemogućnosti prolaska
• Kada pretiče drugo vozilo ispred prelaza pruge u nivou
Kazna od 5000 dinara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kad ne označi zaustavljeno vozilo sigurnosnim trouglom
Kada parkira u suprotnom smeru
Kada parkira na pešačkom prelazu
Kada parkira u raskrsnici
Kada pri vuči(šlepanju) neuključi sva 4 žmigavca
Kada pri vuči(šlepanju) ne stavi trouglove na vozila
Kada za vreme magle i u naselju koristi duga svetla
Kada pri skretanju nepropusti pešaka
Kada pri obuci kandidat nema kod sebe lekarsko uverenje
Kada je neispravan pokazivač pravca
Kada neobeleži teret koji prelazi propisanu dužinu
Kazna od 5000 dinara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nezaustavljanje na mestu gde se odvija organizovani prevoz dece
Vozač koji se nije uverio i obavestio da se uključuje u sao
Kretanje u naselju više od 50% od ograničenja
Kretanje van naselja više od 50% od ograničenja
Ko vuče tri priključna vozila
Ko pretiče ispred raskrsnice a nije put sa prvenstvom prol
Ko za vreme magle ne uključi svetla za osv.puta
Ko vrši polukružno okretanje u tunelu
Kada pretiče kolonu na isprekidanoj liniji
Kada se zaustavite na mostu
Kada nepropustite pešaka u semaforizovanoj raskrsnici
Kada prevozite više lica nego što je upisano u saobraćajnoj dozvoli
KAZNE OD 6000-20000 dinara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ko zaustavi vozilo u zaustavnoj traci autoputa
Ko se kreće na auto putu unazad
Ko se kreće vozilom u pešačkoj zoni
Ko se kreće brzinom većom od 50% u zoni škole
Ko ne obavesti hitnu pomoć o saob. Nezgodi
Kandidati koji upravljaju u srednjoj alkoholisanosti
Kada upravlja sa isteklom probnom dozvolom
Kada sa probnom dozvolom upravlja od 23-05 sati
Kada je isteklo 6 meseci od važenja vozačke dozvole
Kada su tehnički neispravni uređaji za zaustavljanje
Ko neprijavi promenu prebivališta u roku od 6 meseci
Vozači u stanju srednje alkoholisanosti
KAZNE OD 6000-20000 dinara
•
•
•
•
•
Vozilo kome je istekla registraciona Nalepnica
Vozač koji nije podneo zahtev za izdavanje reg nalepnice
Vozač koji u roku nepromeni podatke u saob. Dozvoli
Vozač koji nije indetifikovan u vreme činjenja prekršaja
Ko koristi zaustavnu traku za preticanje
Kazne od 6000-20000 dinara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preticanje preko duple pune linije
Obilaženje vozila koje se zustavilo da propusti pešake
U naselju krećete brzinom od 110 km/h
Van naselja krećete brzinom od 150 km/h
Ako noću pri kretanju koristite samo poziciona svetla
Vozači mopeda,traktora,radne mašine kada koriste autoput
Ko ne koristi prilazni put uključenja na autoput
Ko ne propusti vozilo sa pravom prvenstva prolaza
Prolazak kroz crveno svetlo semafora
Ko se ne zaustavi na znak policijskog vozila
Vozač koji se kreće 85 km/h u zoni škole
Kada ne ostane na mestu nezgode do kraja uviđaja
Kazne od 15000-30000 dinara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ko optereti vozilo preko 20% od nosivosti
Ko pređe osovinsko opterećenje za više od 5%
Kome je isteklo važenje vozačke dozvole više od 6 meseci
Ko koristi dve vozačke dozvole od dve države
Ko koristi dozvolu čiji je nestanak prijavio
Ko upravlja vozilom koje nije upisano u jedins registar
Ko upravlja pod dejstvom psihoaktivne supstance
Ko onemogući vršenje kontrolnog tehničkog pregleda
Ko upravlja sa 1,80 alkohola
Ko na zahtev policajca neda identifikacioni dokument
Kazne od 15000-30000 dinara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vozaču pod dejstvom alkohola 2,0
Ko odbije da se podvrgne testiranju na alkohol i dr.
Ko pretiče kolonu vozila preko pune linije(nasilnička)
Ko vozi za vreme trajanja isključenja
Ko upravlja a ima zaštitnu meru
Ko upravlja bez vozačke dozvole
Ko ne zaustavi dok putnici ulaze i izlaze iz tramvaja na sredini
kolovoza
Ako u naselju vozimo brzinom od 140 km/h
Kada u zoni usporenog saobraćaja vozimo 80 km/h
Ko u zoni škole vozi 100 km/h
Ko van naselja vozi brzinom od 170 km /h
Ko noću upravlja bez svetala
Kazne od 100000-120000 dinara
• Ko nestane pešaku na znak semafora ili policajca
• Ko ne stane na svetleći znak nailazak voza ispred pruge
• Ko se nezaustavi i obavesti policiju u slučaju teže
povređenih lica
Kazne od 100000-120000 dinara
HVALA NA PAŽNJI!!!

similar documents