Naib Pengerusi

Report
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Penaung
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha Kehormat
Penolong Setiausaha Kehormat
Bendahari Kehormat
AJK yang dilantik
Peringkat
Kebangsaan
Peringkat
Negeri
Jawatankuasa
terdiri
daripada
empat
peringkat
Peringkat
Daerah
Peringkat
Sekolah
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Penaung : Menteri Pendidikan Malaysia
Penasihat : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia.
Pengerusi : Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Sekolah)
Timbalan Pengerusi: Pengarah Bahagian Sekolah
Naib Pengerusi : Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah
Setiausaha Kehormat : Bahagian Sekolah Ketua Penolong Pengarah (HEM)
Penolong Setiausaha Kehormat : Dilantik (Dua Orang)
Bendahari Kehormat : Dilantik
Ahli-ahli (9 orang) :
- Pengarah Bahagian Pendidikan Guru
- Pengarah Bahagian Pendidikan Islam
- Pengarah Bahagian Teknik & Vokasional
- Pengarah Institut Aminuddin Baki
- Tiga ahli dilantik
- Dua wakil Jurulatih KRS
a)
Penaung
: Menteri Pendidikan Malaysia
b)
Penasihat
: Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
c)
Pengerusi
: Pengarah Pendidikan Negeri
d)
Tim. Pengerusi
: Tim.Pengarah Pendidikan 1
e)
Naib Pengerusi
: Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
f)
Set. Kehormat
: Ketua Unit Kokurikulum
g)
Pen. Set. Keh.
: Peng. Tadbir KRS
h)
Ben. Kehormat
: Dilantik
i)
Ahli (7 orang)
: Dilantik termasuk 3 wakil jurulatih KRS
a)
Penaung
: Menteri Pendidikan Malaysia
b)
Penasihat
: Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
c)
Pengerusi
: Pegawai Pendidikan Daerah
d)
Tim. Pengerusi
: Pen. Pegawai Pendidikan Daerah (M)
e)
Naib Pengerusi
: Pen. Pegawai Pendidikan Daerah (R)
f)
Set. Kehormat
: Penyelia
g)
Pen. Set. Keh.
: Dilantik
h)
Ben. Kehormat
: Dilantik
i)
Ahli (7 orang)
: Dilantik termasuk 3 wakil jurulatih KRS
j)
Ex-Officio
: Peg. Tadbir KRS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Penaung
Penasihat
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Ahli-Ahli
Juruaudit(2 org)
: Pengarah Pendidikan Malaysia
: Pengetua
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Dilantik (PK Kokurikulum)
: Dilantik ( PK HEM & P.Petang)
: Dilantik
: Dilantik
: Dilantik
:(7 orang Dilantik+Ketua Platun KRS)
: Dilantik dlm kalangan guru
Satu kompeni gabungan platun diketuai oleh Ketua
Kompeni berpangkat Mejar/ Kapten dibantu oleh
Penolong Ketua Kompeni, Ejutan, Pegawai Waran, Staf
Sarjan dan 4 orang Ketua Platun
Ketua Kompeni
Pen.Ketua Kompeni
Ejutan
Pegawai Waran
Platun A
Platun B
Platun C
Platun D
Setiap platun dianggotai seramai 38 orang
anggota yang diketuai oleh 1 pegawai, 1 sarjan, 3
koperal dan 3 lans koperal serta 30 anggota kadet.
Pegawai Platun
Staf Sarjan
Sarjan Platun
Seksyen 1
Seksyen 2
Seksyen 3
Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota
yang diketuai oleh 1 koperal, 1 lans koperal dan 10
anggota kadet.
Pengetua/ Guru Besar : Komandan KRS/TKRS
Lantikan secara automatik sebagai Pegawai
Pengurusan dengan nama panggilan
Komandan KRS/TKRS Sekolah.
Penolong Kanan Ko. : Timbalan Komandan
KRS/TKRS
Lantikan secara automatik sebagai Pegawai
Pengurusan dengan panggilan Timbalan
Komandan KRS/TKRS Sekolah.
Pemimpin : Pegawai Platun
Wajib menghadiri Kursus Pegawai KRS Tahap 1
dengan lulus dan ditauliahkan sebagai pegawai
dengan pangkat Leftenan Muda KRS
Kenaikan pangkat Leftenan KRS setelah mengikuti
Kursus Pegawai KRS Tahap 2 dan lulus.
Kenaikan Pangkat Kapten KRS setelah mengikuti
kursus pengurusan peringkat negeri/kebangsaan dan
telah mengendalikan beberapa program/ aktiviti
peringkat negeri/ kebangsaan telah menjadi jurulatih
kanan KRS negeri selama 3 tahun.
Kenaikan Pangkat Mejar KRS setelah mengikuti
kursus pengurusan peringkat kebangsaan dan
telah mengendalikan beberapa program/ aktiviti
peringkat negeri/ kebangsaan telah menjadi
jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun
merupakan salah seorang Pegawai Tadbir
Negeri atau Ketua Jurulatih Negeri atau
Pegawai Istiadat Negeri atau Pegawai Teknikal
Negeri atau Pegawai Hal Ehwal Wanita Negeri.
•
•
•
•
•
•
Mengurus & mentadbir persatuan.
Melaksanakan keputusan mesyuarat agung.
Mempengerusikan mesyuarat JK.
Merancang, melaksana & menyelia aktiviti.
Meneliti catatan minit.
Berhak mempunyai unditambahan
atau undi pemutus.
• Menandatangani cek-cek
Menjadi pengerusi mesyuarat & menjlnkan tugas
pengerusi apabila pengerusi tidak ada.
Membantu pengerusi dlm pengurusan & pentadbiran
persatuan.
Menjlnkan tugas yg diamanahkan oleh pengerusi dan
Majlis Tertinggi.
• Menjalankan kerja pentadbiran KRS mengikut undang2
dan hendaklah ia menjalankan perintah Mesyuarat Agung
dan Majlis Tertinggi.
• Mengendalikan urusan surat-menyurat dan menyimpan
semua buku, surat dan kertas kecuali akaun dan buku
kewangan.
• Menyimpan buku daftar ahli.
• Menghasilkan dan menyimpan minit mesyuarat.
• Mencatat dan menandatangani minit
mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan
• Membantu Setiausaha mentadbir & mengurus
persatuan.
• Menjlnkan tugas setiausaha semasa ketiadaan
setiausaha.
•
•
•
•
•
•
•
•
Menyimpan rekod & stok harta persatuan.
Memungut & menyimpan pneyata pembayaran ahli.
Memungut & menyimpan penyata keluar masuk wang.
Mengurus& mentadbir pembelian & kewangan.
Menyimpan & menyiapkan penyata kira².
Menandatangani cek-cek yg diterima.
Melaporkan penyata kewang dlm mesyuarat.
Mengeluarkan resit bg penerimaan
dan pembayaran yg dibuat.
• Menjlnkan tugas-tugas bendahari semasa ketiadaan
bendahari.
• Membantu bendahari menyiapkan tugas-tugas /
urusan wang persatuan.
• Mengetuai satu kumpulan kecil bg
melaksanakan sesuatu tugas yg ditetapkan.
• Membantu pengerusi & setiausaha
melaksanakan tugas yg ditetapkan.
• Menghadiri mesyuarat / perjumpaan KRS.
• Menjalankan tugas sebagai membantu /
merancang / memberi idea bagi kelancaran
aktiviti persatuan.
• Mempengerusikan biro-biro kecil sekiranya
dilantik.

similar documents