PENGURUSAN KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN SEKOLAH

Report
PENGURUSAN
KEJOHANAN
OLAHRAGA TAHUNAN
SEKOLAH
Disediakan oleh:
ABDUL LATIF BIN AHMAD
IPG Kampus Tun Hussein Onn,
Batu Pahat, Johor
MEWUJUDKAN STRUKTUR SUKAN
DI SEKOLAH
Setiap sekolah mesti mewujudkan
budaya dan struktur sukan di setiap
sekolah.
1. Mengadakan / menubuhkan Majlis
Sukan Sekolah
2. Pasukan-pasukan rumah sukan ( 4
hingga 6 pasukan )
3. Takwim sekolah, di mana semua
program sukan sekolah dimasukkan.
4. Sekiranya padang sekolah
digunakan untuk mengadakan
sukan sekolah, trek hendaklah
disiapkan awal untuk memberi
peluang kepada pelajar-pelajar
untuk menjalani latihan dengan
mencukupi .
MEWUJUDKAN STRUKTUR SUKAN
DI SEKOLAH
Mengadakan /
menubuhkan Majlis
Sukan Sekolah
PENASIHAT
(GURU BESAR)
N. PENGERUSI
N. PENGERUSI
PK
PENTADBIRAN
PENGERUSI
PK HEM
PK KOKO
SETIAUSAHA
SU SUKAN
KETUA GURU
RUMAH A
KETUA GURU
RUMAH B
KETUA GURU
RUMAH C
KETUA GURU
RUMAH D
GURU-GURU
RUMAH A
GURU-GURU
RUMAH B
GURU-GURU
RUMAH C
GURU-GURU
RUMAH D
MEWUJUDKAN STRUKTUR SUKAN
DI SEKOLAH
Pasukan-Pasukan Rumah Sukan ( 4 hingga 6
pasukan )
Pembahagian mengikut nombor daftar
sekolah :Angka terakhir nombor daftar sekolah
digunakan untuk menentukan pasukan
rumah seseorang pelajar. Contoh nombor
daftar yang berakhir dengan angka :i.
1 & 2 masuk Rumah Merah
ii. 3 & 4 masuk Rumah Hijau
iii. 5 & 6 masuk Rumah Biru
iv. 7 & 8 masuk Rumah Kuning
v. 9 & 0 masuk Rumah Ungu
MENYEDIAKAN TREK / BALAPAN
OLAHRAGA DI SEKOLAH
FASA PENGELOLAAN
FASA
SEBELUM
PENGELOLAAN
FASA
SEMASA
PENGELOLAAN
FASA
SELEPAS
PENGELOLAAN
FASA SEBELUM PENGELOLAAN
SEBELUM PENGELOLAAN
PENYEDIAAN KERTAS KERJA
PENUBUHAN JK INDUK
MESYUARAT JK INDUK
PENUBUHAN JK KECIL
MESYUARAT JK KECIL
FASA SEMASA PENGELOLAAN
SEMASA PENGELOLAAN
TAKLIMAT
MEMANTAU PERJALANAN
PROGRAM
PENYELARASAN
PELAPORAN
CATATAN KEPUTUSAN
FASA SELEPAS PENGELOLAAN
SEMASA PENGELOLAAN
MESYUARAT POST MORTEM
LAPORAN PENUH
SURAT PENGHARGAAN
FASA SEBELUM PENGELOLAAN
Penyediaan Kertas Kerja perlu
memasukkan elemen-elemen
berikut;
i. Nama pertandingan/ kejohanan
ii. Kategori yang akan
dipertandingkan
iii. Acara-acara yang
dipertandingkan.
iv. Syarat-syarat penyertaan.
(timbangan alatan, ukuran dan
jarak, nombor peserta)
v. Tarikh kejohanan dan tempat
kejohanan ( venue )
vi. Senarai AJK
vii. Senarai Pegawai Kejohanan
viii.Bajet Kewangan
SEBELUM PENGELOLAAN
PENYEDIAAN KERTAS KERJA
FASA SEBELUM PENGELOLAAN
Ahli Jawatankuasa Induk
JAWATAN
PENYANDANG JAWATAN
PENASIHAT
GURU BESAR
PENGERUSI
PEN. KANAN
KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI
PK HAL EHWAL MURID /
PK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA
SETIAUSAHA SUKAN
BENDAHARI
KERANI KEWANGAN
FASA SEBELUM PENGELOLAAN
SEBELUM PENGELOLAAN
MESYUARAT JK INDUK
Isu perbincangan :
• Tarikh & lokasi
• Keperluan program:
— perasmi kejohanan, rancangan
penganjuran program, padang,
peralatan, penginapan,
pengangkutan,
makanan/minuman, keperluan
lain yang berkaitan (cth.: acara
selingan / persembahan
kebudayaan)
• Kewangan – sumber (peruntukan,
tajaan) & perbelanjaan
• Pelantikan pegawai bertauliah yang
diperlukan
• Menentukan sesuatu perkara yang
tidak dinyatakan dalam peraturan
am & peraturan pertandingan .
FASA SEBELUM PENGELOLAAN
Jawatakuasa Kecil yang perlu diwujudkan :-
 JKK Urusetia
 JKK Teknik dan Pertandingan
 JKK Kewangan & Iklan (Jika Perlu)
 JKK Jemputan & Sambutan
 JKK Perasmian dan Penutupan
 JKK Hiasan, Kebersihan & Keceriaan
 JKK Pertolongan Cemas
 JKK Dokumentasi, Rakaman, Siaraya &
Publisiti
 JKK Kawalan, Keselamatan & Lalulintas
 JKK Hadiah, Sijil & Cenderamata
 JKK Buku Cenderamata
 Lain-lain AJK mengikut keperluan dan
kesesuaian pengelola.
SEBELUM PENGELOLAAN
PENUBUHAN JK KECIL
FASA SEBELUM PENGELOLAAN
SEBELUM PENGELOLAAN
MESYUARAT JK KECIL
Isu Perbincangan:
• membuat bajet kewangan
mengikut keperluan
masing-masing
• mengemukakan bajet
tersebut kepada AJK Induk
dalam mesyuarat
jawatankuasa pengelola
kejohanan
• merancang &
menyediakan pelan
tindakan (sebelum,
semasa & selepas
kejohanan)
PEGAWAI TEKNIK KEJOHANAN
JAWATAN
JUM PEGAWAI
Juri
3 – 5 orang
Pengurus Pertandingan
1 orang
Pen. Pengurus Pertandingan 2 – 4 orang
Pengurus Teknik
1 orang
Pen. Pengurus Teknik
4 – 8 orang
Referi Balapan
1 – 2 orang
Referi Lompatan
1 – 2 orang
Referi Lontaran
1 – 2 orang
Referi Bilik Panggilan
1 orang
Ketua Hakim Balapan
1 – 2 orang
Ketua Hakim Lompatan
1 – 2 orang
Ketua Hakim Lontaran
1 – 2 orang
SENARAI
PEGAWAI TEKNIK
PEGAWAI TEKNIK KEJOHANAN
SENARAI
PEGAWAI TEKNIK
JAWATAN
JUM PEGAWAI
Ketua Hakim Bilik Panggilan
1 – 2 orang
Ketua Penjaga Masa
1 -2 orang
Ketua Pengadil
1 – 2 orang
Penyelaras Pelepasan
1 orang
Setiausaha Pertandingan
1 orang
Hakim Balapan *
8 – 10 orang
Penjaga Masa *
16 – 20 orang
Pengadil / Pencatat Pusingan 8 – 12 orang
Pelepas
3 – 4 orang
Ketua Penolong Pelepas
1 – 2 orang
Penolong Pelepas
4 – 8 orang
Hakim Lompatan *
8 – 12 orang
PEGAWAI TEKNIK KEJOHANAN
SENARAI
JAWATAN
JUM
PEGAWAI
Hakim Lontaran *
8 – 12 orang
Hakim Bilik Panggilan
6 – 8 orang
Juruhebah
2 – 4 orang
Pegawai Statistik
4 – 6 orang
Marsyal (pengawas)
4 – 7 orang
Peny. Upacara Peny. Hadiah
3 – 4 orang
Hakim Jalan Kaki
6 – 9 orang
Pegawai Alat Penyekat Angin
2- 3 orang
Pegawai Perubatan
1 orang
PEGAWAI TEKNIK
PERALATAN DAN KEMUDAHAN ACARA BALAPAN
PERALATAN AM
 Bendul balapan (utk menanda
garisan sebelah kiri lorong satu)
 Tangga hakim
 Tangga penjaga masa
 Kerusi dan meja untuk perakam
ditempat hakim dan penjaga masa
 Jam randik
 ** Sekiranya alat foto penamat
digunakan, sediakan tempat yang
sesuai
 Hon dan lampu isyarat
 Tempat tiang pusingan dan loceng
 Kotak dan papan untuk pelepas
 Hailer / alat sistem siaraya untuk
pelepas
 Kotak lorong (2 set jika perlu)
PERALATAN DAN KEMUDAHAN ACARA BALAPAN
PERALATAN AM
 Alat-alat untuk menandakan salah
mula
 Klip board untuk borang-borang
 Bendera untuk peng adil (kuning /
putih)
 Bendera manandakan tempat
 Memotong 800m (break line)
 Kon atau prisma kecil dengan
ketinggian tidak melebihi 15cm
 Bangku untuk pengadil
 Bangku panjang untuk pencatat
pusingan
 Kad merah dan kuning untuk refri
 Penyapu, kain buruk, bakul sampah
 Raga untuk pakaian peserta
(individu)
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA 400M DAN
KURANG 400M:
blok mula (8 hingga 10
set)
sekiranya alat foto
penamat digunakan,
sediakan juga alat false
start
alat penyukat angin
untuk acara 200m dan
kurang 200m
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA 5000M, 5000M
JALAN KAKI DAN 10000M
JALAN KAKI:
Baldi atau bekas air
Cawan kertas
Span (sponge)
Meja
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LARI BERGANTIGANTI:
Baton (8 – hingga 10 set)
Masking tape untuk
ketua pengadil
(digunakan semasa lari
berganti-ganti
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LARI BERPAGAR:
 80 hingga 100 set pagar
yang boleh diubah
ketinggian dan
pemberat yang telah
ditetapkan
 Troli pagar yang
mencukupi
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA BERJALAN KAKI:
 kad amaran hakim jalan
kaki
 papan amaran (white
board) dan marker pen
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LARI BERHALANGAN:
 3 pagar lari berhalangan
yang mempunyai lebar
3.96m
 1 pagar lari berhalangan
yang mempunyai lebar 5m
 1 pagar di halangan air
 Kon atau prisma untuk
menandakan pertukaran
laluan
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
KAD-KAD TEKNIKAL BALAPAN

Ketua hakim (borang keputusan
rasmi)

Hakim

Ketua penjaga masa

Penjaga masa

Pengadil

Pencatat pusingan

Penjaga alat sukatan angin

Hakim bilik panggilan

Hakim jalan kaki

Borang bantahan (digunakan pada
semua acara)
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LONTAR PELURU:

Sekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi
setiap acara

Pita pengukur 30m atau EDM (alat
pengukur elektronik)

Besi penanda

Bendera merah dan putih 3 set

Bendera kuning 1

Jam ’countdown’ atau jam randik

Kad teknik 2 set dan klip board 2 set

’Air-horn’ atau alat yang sesuai

’Resin’ untuk membantu genggaman

Pita sektor balingan atau garisan
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LONTAR PELURU:

Tempat menyimpan atau rak peluru

Tuala

Kerusi, meja dan tempat khemah /
payung

Bangku panjang dan khemah /
payung untuk peserta

Skor board

Penyapu, berus, kain buruk, guni dan
bakul sampah

Air minuman dan cawan kertas
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LONTAR PELURU
Bil
Berat
Peluru
Kelas
1
2.27 kg MSSM Bawah 12
lelaki / perempuan
2
4.00 kg MSSM bawah 18
dan bawah 15
perempuan
3
4.55 kg MSSM bawah 15
lelaki
4
5.45 kg MSSM bawah 18
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LEMPAR CAKERA:

Sekurang-kurangnya 2 cakera bagi
setiap acara

Pita pengukur 50m hingga 100m atau
EDM (alat pengukur elektronik)

Besi penanda

Bendera merah dan putih 3 set

Bendera kuning 1

Jam ’countdown’ atau jam randik

Kad teknik 2 set dan klip board 2 set

’Air-horn’ atau alat yang sesuai

’Resin’ untuk membantu genggaman

Pita sektor balingan atau garisan
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LEMPAR CAKERA:

Tempat menyimpan atau rak cakera

Tuala

Kerusi, meja dan tempat khemah /
payung

Bangku panjang dan khemah /
payung untuk peserta

Skor board

Penyapu, berus, kain buruk, guni dan
bakul sampah

Air minuman dan cawan kertas
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LEMPAR CAKERA
Bil
Berat
Cakera
Kelas
1
1 kg
MSSM Bawah 15
lelaki
MSSM bawah 18
dan bawah 15
perempuan
2
1.5 kg
MSSM bawah 18
lelaki
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA MEREJAM LEMBING:

Sekurang-kurangnya 2 lembing bagi
setiap acara

Pita pengukur 50m hingga 100m atau
EDM (alat pengukur elektronik)

Penanda (tidak melebihi 2 bagi setiap
peserta)

Sarung angin (wind sock)

Besi penanda

Bendera merah dan putih 3 set

Bendera kuning 1

Jam ’countdown’ atau jam randik

Kad teknik 2 set dan klip board 2 set

’Air-horn’ atau alat yang sesuai

’Resin’ untuk membantu genggaman

Pita sektor balingan atau garisan
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA MEREJAM LEMBING:

Tempat menyimpan atau rak lembing

Tuala

Kerusi, meja dan tempat khemah /
payung

Bangku panjang dan khemah /
payung untuk peserta

Skor board

Penyapu, berus, kain buruk, guni dan
bakul sampah

Air minuman dan cawan kertas
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA MEREJAM LEMBING
Bil
Berat
Cakera
Kelas
1
600 g
MSSM Bawah 15
lelaki
MSSM bawah 18
dan bawah 15
perempuan
2
700 g
MSSM bawah 18
lelaki
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LOMPAT TINGGI:

Tiang

Palang (pastikan palang simpanan
disediakan)

Tilam (sekurang-kurangnya 3m x 5m)

Pita ukur 5m atau kayu pengukur

Bendera merah dan putih 2 set

Bendera kuning 1 set

Jam randik atau ‘countdown clock’

Penanda

Kad teknikal dan papan klip 2 set

Penimbang air

Sarung angin (wind sock)

Kerusi, meja dan khemah/ payung
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LOMPAT TINGGI:
 Bangku panjang dan
khemah/payung untuk
peserta
 Skor board
 Penyapu, berus, kain buruk,
guni dan bakul sampah
 Air minuman dan cawan
kertas
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LOMPAT JAUH:

Pita ukur 20m atau EDM (alat
pengukur elektronik)

Papan plasticen (pastikan papan
simpanan disediakan)

Plasticen

Perata dan sudip untuk plasticen

Alat penyukat angin

Alat perata pasir (cangkul dan perata)

Bendera merah dan putih 2 set

Bendera kuning 1 set

Penanda papan lonjak (take-off board
indicator)

Bangku pendek untuk hakim take-off
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LOMPAT JAUH:
 Kerusi, meja dan tempat
peneduh
 Bangku panjang dan
peneduh untuk peserta
 Skor board
 Klip board pegawai
 Penyapu, berus, dan bakul
sampah
 Air minuman dan cawan
kertas
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LOMPAT KIJANG:

Pita ukur 20m atau EDM

Papan plasticen (pastikan papan
simpanan disediakan)

Plasticen

Perata dan sudip untuk plasticen

Alat penyukat angin

Alat perata pasir (cangkul dan perata)

Bendera merah dan putih 2 set

Bendera kuning 1 set

Penanda papan lonjak (take-off board
indicator)

Bangku pendek untuk hakim take-off
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LOMPAT KIJANG:
 Kerusi, meja dan tempat
peneduh
 Bangku panjang dan
peneduh untuk peserta




Skor board
Klip board pegawai
Penyapu,
Berus, dan bakul sampah
 Air minuman dan cawan
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LOMPAT BERGALAH:

pita ukur 10m atau EDM (alat
pengukur elektronik)

tangga 5m

galah untuk mengangkat palang

bendera merah dan putih 2 set

bendera kuning 1 set

jam randik atau ‘countdown clock’

penanda

kad teknikal

penimbang air

sarung angin (wind sock)

kerusi, meja dan khemah/payung

bangku panjang dan khemah/payung
untuk peserta
PERALATAN KHUSUS UNTUK ACARA
ACARA LOMPAT BERGALAH:
 skor board
 klip board pegawai
 penyapu, berus, kain buruk,
guni dan bakul sampah
 air minuman dan cawan
kertas
SEKIAN TERIMA KASIH

similar documents