Document

Report
PENYAMPAI :
PN.FARIDAH BT MAMAT
PRASEKOLAH SK SEBERANG TAKIR
21300 KUALA TERENGGANU
TERENGGANU
DEFINASI FAIL :

PROSES MENGAPLIKASI, MENYUSUN,
MENYIMPAN DAN MENYELENGGARA
FAIL-FAIL BAGI MEMUDAHKAN
PENGURUSAN APABILA DIPERLUKAN
 Satu folder yang diberi
tajuk,nombor, didaftar dan
diindekskan dimana didalamnya
surat-surat disusun dengan kemas
dan teratur.
OBJEKTIF:
 Mengenalpasti fail yang perlu
disediakan
 Memastikan maklumat di dalam fail
disimpan dan direkodkan
 Memastikan fail-fail sentiasa terkawal
mengikut sistem yang telah ditetapkan
 Memudahkan dan mempercepatkan
pengesanan fail
 Mewujudkan sistem fail yang seragam
TUJUAN:
 Mewujudkan sistem fail yang
seragam di Prasekolah
 Mengelakkan berlaku pertindihan
dalam memberikan tajuk dan
nombor fail
 Memudahkan dan mempercepatkan
pengesanan fail-fail
 Memastikan fail-fail sentiasa
terkawal mengikut sistem yang telah
ditetapkan
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
TAJUK FAIL DIBERIKAN ANGKA SEPERTI BERIKUT :-
Contoh :
[email protected]/001/01/001
SKST –
001 01 001 -
KOD [email protected] RINGKAS
Fail Guru/Kakitangan
Prasekolah
No.Fail Prasekolah
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
BERMULA 2013
 16 FAIL PRASEKOLAH TELAH DIKENALPASTI
 ARAHAN DARI KPM ;
Ruj. Surat KPM : kp(bpsh-spppra)502/19jld.4(05)
Bertarikh
: 13.12.2012
 ARAHAN DARI JPN TERENGGANU / PPD
*
1. PENGURUSAN AM
2. PENGURUSAN KURIKULUM
3. PENGURUSAN KOKURIKULUM
4. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
5. PENGURUSAN KEWANGAN
6. PENGURUSAN PRASEKOLAH
7. PEKELILING DAN SURAT SIARAN PRASEKOLAH
8. MESYUARAT/TAKLIMAT/KURSUS/BENGKEL
*
9. JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN/PEWARIS
10. HARTA MODAL DAN INVENTORI
11. PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN
12. AKTIVITI TAHUNAN – LAPORAN DAN DOKUMENTASI
13. PROFIL MURID
14. KEW.PS-4; PEMBELIAN BARANGAN MENGGUNAKAN WANG PCG
KEW.PS-9; PEMBELIAN BAHAN BASAH DAN KERING
15. DATA MAKLUMAT ASAS SEKOLAH/KELAS/GURU/PPM
16. RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU (RPI) –
KELAS PENDIDIKAN KHAS SAHAJA
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN AM
Contoh no fail diberikan:
SKST/008/21/001
SKST –
008 21
001 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
Hal Ehwal Murid
Prasekolah
PENGURUSAN AM
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN AM
 Semua surat menyurat yang berkaitan dengan
Prasekolah
 Mesti ada kertas minit.
*
Langkah-langkah perlu di ambil:-
1. Ambil salinan surat berkaitan Prasekolah dan
susun dalam Fail Pengurusan Am
2. Nomborkan di bahagian atas kanan surat
3. Copkan daftar surat masuk atau keluar.
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN KURIKULUM
Contoh no fail diberikan:
SKST/003/21/002
SKST –
003 21
002 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
Kurikulum
Prasekolah
PENGURUSAN KURIKULUM
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN KURIKULUM
DAFTAR KANDUNGAN :





KSPK
Huraian dan Modul Prasekolah
Rancangan Tahunan Prasekolah
Tema Tahunan – minggu 1 – 40
Pencapaian Murid (KKPQ, BM, BI, NILAM )
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN KOKURIKULUM
Contoh no fail diberikan:
SKST/005/21/003
SKST –
003 21 003 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
Kokurikulum
Prasekolah
PENGURUSAN KURIKULUM
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN KOKURIKULUM
DAFTAR KANDUNGAN :
 Semua surat urusan dan kertas kerja
contohnya:
 Lawatan Sambil Belajar
 Hari Keluarga Prasekolah
 PROKAS dll
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)
Contoh no fail diberikan:
SKST/008/21/004
SKST –
008 21
004 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
Hal Ehwal Murid (HEM)
Prasekolah
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
DAFTAR KANDUNGAN :
 Kesihatan dan Pergigian
 Lawatan ke rumah – jika ada
 Borang Permohonan masuk ke Prasekolah
 Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah
 Senarai nama murid diterima / ditolak
 Surat penerimaan masuk ke Prasekolah
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN KEWANGAN
Contoh no fail diberikan:
SKST/016/21/005
SKST –
016 21 003 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
KEWANGAN
Prasekolah
PENGURUSAN KEWANGAN
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN KEWANGAN
DAFTAR KANDUNGAN :
 Peruntukan Tahunan Prasekolah (PCG,Makan& Ko)
 Wang PCG – RM100 x bil Murid
 Pengurusan Stok :
1. Borang Permohonan Stok (KEW.PS-11)
2. Borang Terimaan Barang (KEW.PS-1)
*
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN KEWANGAN
DAFTAR KANDUNGAN :



Wang makan – RM1.80 x bil murid x bil hari
Wang Kokurikulum – RM25 x bil Murid
Semua perbelanjaan wang perlu ada nota minta
Langkah-langkah perlu ambil:
 Sila dapatkan salinan akaun subsidiari bagi setiap
akaun (PCG, Makan dan Ko-Kurikulum)
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN PRASEKOLAH
Contoh no fail diberikan:
SKST/008/21/006
SKST –
008 21 006 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
Hal Ehwal Murid
Prasekolah
PENGURUSAN PRASEKOLAH
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENGURUSAN PRASEKOLAH
DAFTAR KANDUNGAN :











Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Visi, Misi, Motto KPM, JPNT, Sekolah, Prasekolah
Konsep Pendidikan Prasekolah
Matlamat Pendidikan Prasekolah
Takwim Tahunan
Perancangan Strategik Prasekolah
Perancangan Taktikal dan Operasional Prasekolah
Jadual Waktu Mengajar
Pencerapan/penyeliaan
Masa Bekerja PPM
Menu Makanan Prasekolah
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PEKELILING DAN SURAT SIARAN
PRASEKOLAH
Contoh no fail diberikan:
SKST/002/21/007
SKST –
002 21
007 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
PEKELILING
Prasekolah
PEKELILING DAN SURAT SIARAN PRASEKOLAH
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PEKELILING DAN SURAT SIARAN
PRASEKOLAH
DAFTAR KANDUNGAN :

Pekeliling dan surat siaran yang berkaitan dengan
Prasekolah dari Kementerian Pelajaran Malaysia/
JPNT / PPD / Jemaah Nazir Sekolah
Langkah-langkah perlu diambil:
 Boleh dapatkan pejabat sekolah atau melalui
internet.
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : MESYUARAT/ TAKLIMAT/ KURSUS/
BENGKEL
Contoh no fail diberikan:
SKST/013/21/008
SKST –
013 21
008 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
MESYUARAT/ TAKLIMAT/ KURSUS/ BENGKEL
Prasekolah
MESYUARAT/ TAKLIMAT/ KURSUS/ BENGKEL
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : MESYUARAT/ TAKLIMAT/
KURSUS/ BENGKEL
DAFTAR KANDUNGAN :
 Surat-surat Panggilan dari ;
 Kementerian Pelajaran Malaysia/ JPNT / PPD
 Agensi Luar
 Minit-minit mesyuarat Berkaitan
(Mesyuarat Prasekolah sahaja)
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : JAWATANKUASA PEWARIS/
PEMUAFAKATAN
Contoh no fail diberikan:
SKST/008/21/009
SKST –
008 21
009 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
HAL EHWAL MURID
Prasekolah
JAWATANKUASA PEWARIS
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : JAWATANKUASA PEWARIS
DAFTAR KANDUNGAN :
 Surat-surat Panggilan Mesyuarat
 Minit-minit mesyuarat
 Surat Lantikan
 Senarai AJK
 Aktiviti Tahunan
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : HARTA MODAL DAN INVENTORI
Contoh no fail diberikan:
SKST/016/21/010
SKST –
016 21 010 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
KEWANGAN
Prasekolah
HARTA MODAL DAN INVENTORI
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : HARTA MODAL DAN
INVENTORI
DAFTAR KANDUNGAN :
 Salinan Daftar Harta Modal (KEW PA-2)
 Salinan Senarai Harta Modal (KEW PA-4)
 Salinan Daftar Inventori (KEW PA-3)
 Salinan Senarai Inventori (KEW PA-5)
 Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW PA-7) ; 1 Salinan
masuk dalam Fail dan ditampal di lokasi.
*
Cara melabel aset adalah seperti di bawah :Contoh :
KPM/JPNTER/SKST/153/H/13/02 - HARTA MODAL
*** NILAI BARANGAN – RM1,000 KE ATAS
KPM/JPNTER/SKST/153/I/13/07 – INVENTORI
*** NILAI BARANGAN – RM1,000 KE BAWAH
KECUALI PERABOT, HAMPARAN DAN PINGGAN MANGKUK
153 – kod JPN
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENYELENGGARAAN &
PELUPUSAN
Contoh no fail diberikan:
SKST/011/21/011
SKST –
011 21
011 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
PENYELENGGARAAN & PELUPUSAN
Prasekolah
PENYELENGGARAAN & PELUPUSAN
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PENYELENGGARAAN &
PELUPUSAN
DAFTAR KANDUNGAN :



Surat-surat Permohonan (KEW PA-17 & KEW PA-16)
Surat Kelulusan Pelupusan daripada Jabatan
Surat Jawapan (KEW PA-18 ; Sijil Penyaksian dan
KEW PA-19 ; Sijil Pelupusan) kepada JPN,Audit
sekolah, PPD dan KPM (Bah.Aset Alih)
*
* Nota : Semua borang MESTI di simpan dengan
cermat kerana sentiasa akan dirujuk.
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : AKTIVITI TAHUNAN
Contoh no fail diberikan:
SKST/005/21/012
SKST –
005 21 012 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
KOKURIKULUM
Prasekolah
AKTIVITI TAHUNAN
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : AKTIVITI TAHUNAN
DAFTAR KANDUNGAN :
 Laporan Aktiviti Sepanjang Tahun ; Setiap aktiviti seperti :-




Hari Sukan Prasekolah
Hari Keluarga Prasekolah
PROKAS
Lawatan Sambil Belajar dll
*** Perlu ada gambar dan refleksi
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PROFIL MURID
Contoh no fail diberikan:
SKST/008/21/013
SKST –
008 21 013 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
Hal Ehwal Murid
Prasekolah
PROFIL MURID
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : PROFIL MURID
DAFTAR KANDUNGAN :
 Fail Individu:1.
2.
Rekod Peribadi / Kesihatan
Fail Hasil Kerja /Penilaian
 Laporan Perkembangan Murid (Mengikut Tunjang
Pembelajaran)
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : KEW.PS-4
Contoh no fail diberikan:
SKST/016/21/014
SKST –
016 21 014 -
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
Kewangan
Prasekolah
KEW.PS-4
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH :
KEW.PS-4 : PEMBELIAN BARANGAN – WANG PCG
KEW.PS-9 : PEMBELIAN BARANG BASAH & KERING
DAFTAR KANDUNGAN :
 BORANG KEW.PS-4 & KEW.PS-5
PEMBELIAN BARANGAN – WANG PCG
*** KEW.PS-4 ADALAH KAD KAWALAN STOK (KAD PETAK)
*** KEW.PS-5 ADALAH SENARAI DAFTAR KAD KAWALAN STOK

BORANG KEW.PS-9
PEMBELIAN BARANG BASAH & KERING
*** KEW.PS-9 ADALAH SENARAI STOK BERTARIKH LUPUT
CONTOH :
1. BORANG KEW.PS-4 & KEW.PS-5
* BELIAN MENGGUNAKAN WANG
PCG PRASEKOLAH
2. BORANG KEW.PS-9
* BELIAN BAHAN BASAH DAN
KERING
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : DATA MAKLUMAT ASAS
SEKOLAH/KELAS/ GURU/ PPM
Contoh no fail diberikan:
SKST/001/21/015
SKST –
001 21
15
-
Sekolah Kebangsaan Seberang Takir
FAIL GURU & KAKITANGAN
Prasekolah
DATA MAKLUMAT ASAS SEKOLAH/KELAS/
GURU/ PPM
URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH
FAIL PRASEKOLAH : DATA MAKLUMAT ASAS
SEKOLAH/KELAS/ GURU/ PPM
DAFTAR KANDUNGAN :
 Maklumat Sekolah (EMIS dan SMPK)
 Maklumat Kelas Prasekolah
 Biodata Guru/ Guru Agama/ PPM
 Jawatan dan Tugas Guru Prasekolah di sekolah.
*
*

similar documents