Opdracht - Hoe vind ik een baan

Report
Wifi:
Vul je naamkaartje nog NIET in
Hoe vind ik een
baan
BOOTCAMP
Kennismaking
Geert-Jan Waasdorp
Maaike Kooter
Marie Anne Borst
3
Programma
•
Het Baanzoekplan deel I
•
Pauze
•
Het Baanzoekplan deel II
•
Lunch / netwerken / op adem komen
•
Je CV en LinkedIn profiel
•
Break out sessie (kleine groepjes)
•
Pauze
•
Onderscheidend vermogen
•
Borrel / netwerken
4
Kennismaken
Maak kennis met je buurman/buurvrouw
1.
2.
3.
4.
Vertel kort wie je bent.
Waarom ben je vandaag hier?
Wat voor baan zoek je?
Wat hoop je aan het einde van de dag bereikt te
hebben?
5
Hoe vind ik een baan - Bootcamp
Deliverables – Bootcamp
•
Een persoonlijk baanzoekplan.
•
Effectieve arbeidsmarktoriëntatie-strategie.
•
Jouw CV sluit aan op de arbeidsmarkt van nu.
•
Je hebt een completer en vindbaarder LinkedIn profiel.
•
Je vindt minimaal 10 passende vacatures.
•
Uitbreiden van je netwerk.
•
Je weet waar de banen zijn.
•
Je gaat gemotiveerd en “arbeidsmarkt-fit” de deur uit!
6
Het startpunt van je zoektocht
Uitgangspunt = weet wat je wilt
5%
Je hebt helder en duidelijk voor ogen wat je wilt.
35%
Je hebt een globaal beeld van de functie die je wilt
60%
Je staat voor alles open
Schrijf jouw gewenste functie op
Het baanzoekplan
www.hoevindikeenbaan.com -> workshops -> Bootcamp 10 oktober 2014
Stap 1 Synoniemen
• Wat zijn synoniemen van je gewenste functie?
• Hoe werkt het voor een starter?
• Waarom werken we met synoniemen?
10
Synoniemen
Synoniemen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Administratief medewerker
Administratief werknemer
Administrateur
Assistent administratie
Medewerker financiële administratie
Boekhouder
Salarisadministrateur
Cashbeheerder
Bedrijfsadministrateur
Assistent bedrijfsadministratie
Synoniemen: Product manager
Synoniemen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inkoper
Buyer
Purchaser
Inkoopadviseur
Inkoop-adviseur
Inkoop consultant
Adviseur inkoop
Operationeel inkoper
Purchasing manager
Strategisch inkoper
Technisch inkoper
•
•
•
•
•
Commodity manager
Tactisch inkoper
Tactical Purchaser
Verwerver
………..
Synoniemen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inkoper
Buyer
Purchaser
Inkoopadviseur
Inkoop-adviseur
Inkoop consultant
Adviseur inkoop
Operationeel inkoper
Purchasing manager
Strategisch inkoper
Technisch inkoper
•
•
•
•
•
Commodity manager
Tactisch inkoper
Tactical Purchaser
Verwerver
………..
Waar vind je synoniemen?
1. Op welke functiebenamingen kijk en solliciteer je (lijstje
maken) en heb je gesolliciteerd (oude vacatures)
2. Met/zonder spatie, met/zonder streepje ‘-’,
Enkelvoud/meervoud, man/vrouw
3. Nederlands, Engels, andere taal
4. mijnwoordenboek.nl/synoniemen/ synoniemen.net
16
Synoniemen
• Schrijf 15 synoniemen en alternatieve schrijfwijzen op
van de functie die je wenst.
17
Waar vind je synoniemen?
1.
Op welke functiebenamingen kijk en solliciteer je (lijstje
maken) en heb je gesolliciteerd (oude vacatures)
2.
Met/zonder spatie, met/zonder streepje ‘-’,
Enkelvoud/meervoud, man/vrouw
3.
Nederlands, Engels, andere taal
4.
mijnwoordenboek.nl/synoniemen/ synoniemen.net
5.
http://www.indeed.nl
6.
(oud-)collega’s, je netwerk etc.
7.
Wikipedia
18
Wikipedia
Opdracht
Vul je huidige synoniemenlijst aan
1.
Op welke functiebenamingen kijk en solliciteer je (lijstje
maken) en heb je gesolliciteerd (oude vacatures)
2.
Met/zonder spatie, met/zonder streepje ‘-’,
Enkelvoud/meervoud, man/vrouw
3.
Nederlands, Engels, andere taal
4.
mijnwoordenboek.nl/synoniemen/ synoniemen.net
5.
http://www.indeed.nl
6.
(oud-)collega’s, je netwerk etc.
7.
Wikipedia
Effectief?
• Trial & Error
• Blijf synoniemen zoeken via indeed,
monsterboard etc.
• Houd je lijst up-2-date
Boolean logic
• Boolean logic
– Niets
– “…”
– OR
– AND
– Haakjes (…)
HR Adviseur
“HR Adviseur”
“HR Adviseur” OR
“HR-adviseur”
“HR Adviseur” AND
solliciteren
(“..” OR “…”) AND
Dit werkt voor de meeste zoekmachines op deze manier
(Google, LinkedIn….)
Stap 2
De juiste zoekkanalen
De huidige arbeidsmarkt
23
Stap 2
De juiste zoekkanalen
• Zoekkanalen versus oriëntatietitels
24
Stap 2
•
De juiste zoekkanalen
De arbeidsmarkt is complex en intransparant
•
•
•
3% zoekt optimaal
Een goede baanzoeker is in staat 1/3 van de voor
hem/haar relevante vacatures te vinden
Het juiste zoekkanaal is sterk afhankelijk van
•
•
•
Ervaring
Opleidingsniveau
Functiegroep
25
Stap 2
De juiste zoekkanalen
Opdracht
Maak een top 5 met jouw belangrijkste zoekkanalen.
• Maak gebruik van het boek Hoe vind ik een baan?
• Doe de baan-zoekgedrag- test op
www.hoevindikeenbaan.com
27
Opdracht
Maak een top 5 met jouw belangrijkste zoekkanalen.
• Maak gebruik van het boek
• Doe de baan-zoekgedrag- test op
www.hoevindikeenbaan.com
• Vul de lijst aan met maximaal 5 andere kanalen die je
gebruikt/goede ervaring mee hebt
28
Stap 3 De juiste oriëntatietitels
29
Stap 3 De juiste oriëntatietitels
Tips
• Gebruik indeed voor inventarisatie
• Gebruik meerdere oriëntatietitels per zoekkanaal
• Varieer in de manier waarop je ze gebruikt
• Ga van breed naar smal/specifiek en niche
• Bekijk de tips in het boek ‘Hoe vind ik een baan?’
30
Opdracht
Elk oriëntatiekanaal heeft specifieke oriëntatietitels
–
Vul per oriëntatiekanaal in welke oriëntatietitels je
gaat gebruiken.
31
Opdracht
Ga zelf op zoek naar vacatures en gebruik:
- Synoniemen in jouw oriëntatietitels
- Gebruik de juiste oriëntatiekanalen
- Varieer met oriëntatietitels
- Gebruik Boolean Logic
32
Time-Out
4. Arbeidsmarktpositie
Courant
Niet courant
Onbewust
onbekwaam
Bron: Intelligence Group
Bewust
bekwaam
4. Arbeidsmarktpositie
Courant
Laat het kaas niet van
je brood eten
Je hebt een probleem!
Niet courant
Onbewust
onbekwaam
Bron: Intelligence Group
In controle van
zijn/haar toekomst
Definieer je
ontwikkelpad
Bewust
bekwaam
4. Waar sta jij?
Courant
Niet courant
Onbewust
onbekwaam
Bron: Intelligence Group
Bewust
bekwaam
4. Arbeidsmarktkans
www.arbeidsmarktwaarde-online.nl
4. Arbeidsmarkbeheersing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Een CV
Een goed CV
Een relevant CV
Een CV afgestemd op de ‘burger’ arbeidsmarkt
Een goed LinkedIn profiel
Jargon
Synoniemen
Een baan zoekplan
De juiste zoekkanalen
De juiste zoektitels
Courant arbeidsmarktgedrag
Een zoekstructuur
Weten wat je waard bent
Kansvergroters
Stap 5 De juiste skills
• De CV 2.0 vraag: “Wat mist er nog in mijn CV waardoor
je me niet uitnodigt voor een gesprek?’’
• Check: matchen je opleiding, vaardigheden,
achtergrond, certificaten met het gevraagde
• Branche/functie specifieke opleidingen, certificaten,
cursussen etc.
“Hard skills helpen je aan een sollicitatiegesprek,
soft skills heb je nodig om de baan te krijgen.”
Pas bij een matchend profiel wordt je motivatie(brief)
belangrijk!
Skills
CA Clarity PPM (alleen kennis)
Fortes Principal Toolbox (alleen kennis)
P2ware Project Manager 7
MS Project
MS SharePoint (iShare)
MS Excel, Word, Powerpoint, Outlook
MS Visual Basic
Aris Express BPM
MS Visio
SAP MySAP ERP
Exact Synergy
MS Dynamics Nav
Smartsite Content Management
WebGenerator ProSite Content Management
Autodesk AutoCAD
Autodesk Inventor
Jet Reports
SPSS
Opdracht
Arceer in je vacatures de skills die worden gevraagd,
maar die jij nog NIET bezit c.q. niet in je CV vermeldt
maar wel hebt.
• Noteer deze skills in je Baanzoekplan
• Noteer op welke manier je aan deze skills kunt werken
Stap 5
Jargon
• ‘Jargon is het taalgebruik of vaktaal binnen een vakgebied of
een groep mensen, die voor buitenstaanders vaak moeilijk te
volgen is.’
De kracht van vacatures &
arceerstift
Opdracht
Arceer in de meegebrachte vacatures alle jargon
- Noteer het jargon/functionaliteiten/
woorden/zinnen/termen/begrippen in je baanzoekplan die
zeker niet in je CV / brief mogen ontbreken
Weet jij waar je staat op de
arbeidsmarkt?
Courant
Skills
Niet courant
Onbewust
onbekwaam
Uitgevoerd baanzoekplan
Bron: Intelligence Group
Bewust
bekwaam
Stap 6 Structuur
•
•
•
•
•
•
•
•
Dagschema / agenda
Doorzettingsvermogen
Wisselende activiteiten
Vaste tijden
Tijdsblokken
Goede werkplek
Focus
Doelstellingen
Opdracht
Ga terug naar stap 2: Mijn Oriëntatiekanalen van je
Baan-zoek-plan
• Hoeveel uur besteed je nu aan zoeken? (zie stap 2)
• Voor hoeveel uur zoek je werk per week
• Verdeel de uren over de oriëntatiekanalen
Stap 6. Houd een werkagenda
aan
Social
Media/
Linkedin
Brief
schrijven
Vacaturesite
s bekijken
Netwerkbijeenkoms
t
Social
Media/
Linkedin
Bedrijf
binnen lopen
Top 10 lijst
doornemen
UWV
Brief schrijven
cv aanpassen
Vacaturesite
s bekijken
Voorbereid
en gesprek/
Bellen met
bedrijf x
Voorbereide
n gesprek/
Bellen met
bedrijf x
Inschrijven
Vacaturesite
uitzendbureau s bekijken
1
Inschrijven
Social
uitzendburea
Media/
u2
Linkedin
Sollicitatie
van maandag
nabellen
Voorbereide
n
beursbezoek
Vacaturesites
bekijken
Kranten
doornemen
Tips voor structuur
Bijvoorbeeld:
• 3 x per week vacaturesites (ma, wo, vr)
• 3 x per week netwerk gesprekken
• 15 nieuwe contacten per week in LinkedIn
• 2 open sollicitaties per week
• 10 belletjes per week naar beslissers
• Zoeken naar ‘nieuwe kansrijke bedrijven’
Opdracht
Vul bij stap 6 in je Baan-zoek-plan jouw weekschema
in voor de komende week
De komende 45 minuten…..
Bootcamp – deel II
De 2e helft:
• Je CV en LinkedIn profiel
• Break out sessie
• Onderscheidend
vermogen
• Borrel / netwerken
Opdracht
Opdracht: Bekijk het CV van je
buurman/buurvrouw
- Wat is je indruk?
Componenten van een krachtig CV
De 4 P’s
1.
2.
3.
4.
Personalia
Profielschets
Praktische informatie
Passie
Personalia
Voornamen:
Achternaam:
Roepnaam:
Titel:
Geslacht:
Nationaliteit:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Linkedin:
Adres
Postcode woonplaats:
Geboortedatum
Geboorteplaats
Antonius Johannes Maria
de Groot
Tom
Ing.
man
Nederlandse
06 123456789
[email protected]
linkedin.com/in/tomdegroot
Dorpstraat 1
1234 AB Amsterdam
1 april 1960
Amsterdam
Personalia
Ing. Tom (A.J.M.) de Groot
06 123456789
[email protected]
Dorpsstraat 1
1234 AB Stad
1 april 1960, Amsterdam
linkedin.com/in/tomdegrootAccountmanagerFMCG
twitter.com/tomdegrootAccountmanagerFMCG
Een goede profielschets
In ongeveer 4 zinnen vertel je:
- Wie ben je?
- Waar ben je goed in?
- Waarom ben jij de oplossing voor het
bedrijf?
Dit is NIET hetzelfde als je motivatie
Een goede profielschets
•
•
•
•
Eerste persoonsperspectief
Geef de tekst een persoonlijke touch
Gebruik geen dooddoeners
Gebruik voorbeelden (STARR)
Een goede profielschets
• Mijn naam is John, een
flexibele, resultaatgerichte manager met
ruime ervaring binnen het productiewezen en
in de voedselindustrie. Mijn managementstijl
kenmerkt zich het best als dienend
leiderschap: ik zet anderen in hun kracht om
zo samen goed te presteren. Ook niet
onbelangrijk: ik beschik over een goede
portie humor en heb nooit een
ochtendhumeur!
Praktische informatie
• Houd het overzichtelijk.
• Leg nadruk: gebruik logo’s van een
werkgever of het VETdrukken van de
werkgever/functie.
• Soms is het goed korts iets te vertellen
over een vorige werkgever
• Leg uit wát je hebt gedaan: wees Kort en
bondig.
• Gebruik jargon / synoniemen
Passie
Een goed CV
• Geef je CV een logische naam
Vb. ‘CV CecilevanManen_beleidsmedewerker_2014
• Pas je CV per sollicitatie aan
• Kleur in je CV? Houd rekening met Z/W printers
• Verstuur je CV in PDF
• Laat je CV door meerdere personen checken op
spelfouten
• Gebruik een professionele foto
Linked-in
10 must do’s op LinkedIn
1. Concrete en specifieke titel
-
Waar wil je op gevonden worden?
Gangbare functietitel
Wees duidelijk
Dus niet: Enthousiaste marketeer op zoek naar een
uitdaging in marktonderzoek.
Beter zou zijn: Marketing Intelligence specialist met
ruime ervaring in SPSS, SQL en Datamining zoekt
marktonderzoeksbureau voor de ICTsector.
10 must do’s op LinkedIn
2. Je elevator pitch in je samenvatting
- Wat doe je? (max 4 regels)
- Waarom doe je dit? (max 6 regels)
- Waar ben je goed in? (max 4 regels)
- Waar kunnen mensen je bereiken?
Kan hetzelfde zijn als je profielschets (CV)
10 must do’s op LinkedIn
3. Minimaal 90% gevuld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Profielfoto
Professionele kopregel / titel
Huidige functies (met omschrijving)
Voormalige functies (minimaal 2)
Minstens 3 skills
Openbaar Profiel URL
Samenvatting
Opleidingen
Cursussen
Contact Informatie
Bedrijfstak en locatie
Minimaal 50 contacten
Endorsements
10 must do’s op LinkedIn
4. Verwerk synoniemen én jargon
– In je summary
Ik ben ook beschikbaar als: manager, hoofd,
directeur, leidinggevende,
– Onder ervaring / specialties
10 must do’s op je LinkedIn
profiel
5. Gebruik een professionele foto
6. Laat je netwerk zien dat je beschikbaar bent
7. Stuur ALTIJD een persoonlijke uitnodiging
8. Deel je kennis; status updates
9. Zorg voor endorsements en aanbevelingen
10. Wees pro-actief
LinkedIn als vacaturesite
We gaan opsplitsen!
• Groep 1: Break out sessie, met Maaike
naar een andere ruimte
• Groep 2 + 3: Blijven in de ruimte en oefenen
met alle tips & trucs (Baan-zoek-plan, CV,
LinkedIn profiel aanpassen)
Aan de slag
Ga aan de slag met je eigen arbeidsmarktoriëntatie,
bijvoorbeeld:
• Ga op zoek naar vacatures (gebruik je Baan-zoek-plan)
• Match je CV met de vacature waar je op wilt solliciteren
• Verrijk je CV met relevante informatie, synoniemen en jargon
• Pas je LinkedIn profiel aan.
En.. stel vragen aan de trainer, buurman/buurvrouw
Aan de slag
Time-Out
Onderscheidend vermogen
Netwerken
•
•
•
•
•
•
•
•
Begin dichtbij jezelf, wie ken je?
Bedenk vooraf: wat wil je dat iemand van jou onthoud?
Laat je introduceren
Stel gerichte vragen
Denk aan je houding / kleding
Verleen een wederdienst
Neem je visitekaartje mee
Zorg voor een goede opvolging
Onderscheidend vermogen
Voorbereidende opdracht:
‘Nodig Geert-Jan en Maaike op een onderscheidende
manier uit via Linkedin.’
Onderscheidend vermogen
Opdracht 3: Maak je eigen visitekaartje
•Gebruik je visitekaartje op de juiste manier
•Maak ze onderscheidend
•Volg op als je iemand een visitekaartje hebt
gegeven.
Visitekaartjes
Haar motto op haar
visitekaartjes is:
‘ben onbevangen,
betrokken, mild,
ruimhartig en
dankbaar.
Een opdracht aan
haarzelf en aan
anderen.
Marjet van Zuijlen
Onderscheidend vermogen
•
•
•
•
•
•
•
Bel vóór dat je gaat solliciteren
Breng je brief langs bij een bedrijf
Vraag altijd feedback/tips na een sollicitatiegesprek
De vorm van het cv
De vragen die je stelt in een sollicitatiegesprek
De durf om te onderscheiden
Maak een eigen website/blogsite/app/ video
sollicitatie.
Maar let wel: het moet bij jou passen maar ook bij jouw
eventuele nieuwe werkgever.
Onderscheidend vermogen
Onderscheidend vermogen
Voorbereiding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bezoek de website
Bedenk vragen en schrijf ze op
Weet je waar het bedrijf zit (OV-mogelijkheden)
Telefoonnummer bedrijf
Voorkom haast
Weet wat je aan doet
Neem een map en pen mee
Wie zijn je gesprekspartners?
Wat weet je over hen?
Bedenk wat je introductie is
Hoe spreek ik de receptioniste aan
Tot slot
Laatste stap… wat worden jouw
vervolgacties?
En verder…..
•
•
•
•
•
Volg interessante bedrijven/personen op internet
Luisteren
Krant lezen en kansen zien
Omring je met positieve, enthousiaste mensen
Heb respect voor je tijd
Welke tip heb jij voor een ander?
Tot slot
• Referentie op de website: Hoe vind ik een baan
• Gratis webinars
- 23 oktober
Hoe vind ik een baan?
- 20 november Het schrijven van een krachtig
en vindbaar CV
- 11 december Personal branding
• Evaluatieformulier
We gaan netwerken…….

similar documents