Elazığ Sanayi Sektörü

Report
ELAZIĞ
SANAYİ
SEKTÖRÜ
Eylül 2014
Global Sanayi Sektörü
Türkiye Sanayi Sektörü
Elazığ ve Sanayi
Global imalat 3 bölgede göreceli olarak benzer büyüklüklerde
yapılmaktadır, ancak D.Asya-Pasifik ağırlığını artırmaktadır.
9
İmalat Değerleri
Trilyon USD
(2005 Sabit USD Kuru)
8
Güney
Amerika
7
6
5 1,6
1,5
1,6
1,6
1,8
1,8
4
3
2,0
1,9
2,0
2,1
1,9
1,9
1,8
1,7
1,8
1,6
2,4
2,6
2,7
2,8
Doğu Asya
ve Pasifik
2,2
2,4
2,6
Avrupa ve
Orta Asya
09
10
11
2,6
2,2
2,3
2,5
2,6
2,6
06
07
08
Kuzey
Amerika
2,3
2
1 2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
01
02
03
04
05
0
00
(*) Diğer 3 bölge sırasıyla; Orta Doğu ve K. Afrika, Güney Asya, Sub Sahara
(*) Worldbank databank
Dünya imalat çıktı sıralamasında ilk 4 aynı kalmakta, takip eden 11
içinde önemli değişimler yaşanmaktadır.
‘00
‘01
‘02
‘03
‘04
‘05
‘06
‘07
‘08
‘09
‘10
‘11
1
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ÇİN
ÇİN
ÇİN
2
JAP
JAP
JAP
JAP
JAP
JAP
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ABD
ABD
ABD
3
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
JAP
JAP
JAP
JAP
JAP
JAP
4
ALM
ALM
ALM
ALM
ALM
ALM
ALM
ALM
ALM
ALM
ALM
ALM
5
İNG
İTA
İTA
İTA
İTA
İTA
İTA
İTA
İTA
İTA
G.KO
G.KO
6
İTA
İNG
İNG
İNG
İNG
İNG
İNG
G.KO
FRA
FRA
İTA
İTA
7
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
G.KO
İNG
İNG
G.KO
BRE
BRE
8
G.KO
MEK
G.KO
G.KO
G.KO
G.KO
FRA
FRA
G.KO
BRE
FRA
HİN
9
MEK
G.KO
MEK
KAN
KAN
KAN
KAN
BRE
RUS
İNG
HİN
FRA
10
KAN
KAN
KAN
İSP
İSP
İSP
MEK
RUS
BRE
HİN
İNG
RUS
11
BRE
İSP
İSP
MEK
MEK
MEK
İSP
İSP
İSP
İSP
RUS
İNG
12
İSP
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
HİN
MEK
RUS
END
END
13
HİN
HİN
HİN
HİN
HİN
RUS
RUS
KAN
HİN
MEK
MEK
MEK
14
TUR
HOL
END
END
RUS
HİN
HİN
MEK
KAN
END
İSP
İSP
15
HOL
END
HOL
HOL
HOL
TUR
END
END
END
TUR
TUR
TUR
(*) 2009-2011 Kanada değerleri mevcut değildir.
(*) Worldbank databank
• G.Kore, Avrupa
ülkelerini geçerek
5. konumunu
güçlendirmekte.
• Meksika ile
Brezilya yer
değiştirmektedir
• İspanya ve
İngiltere geriliyor,
Rusya ve
Hindistan onların
yerine geliyor.
• Endonezya
listede kalıcı
konuma geliyor.
• Hollanda ilk
15’den
düşmüştür.
2000 yılından sonra imalat konusunda Çin ile ABD arasında liderlik
değişimi yaşanmıştır, ikisi toplamda %40 paya sahiptir.
30%
25%
20%
Global İmalat Sektörü
Çıktısı içi Pay
15%
10%
5%
0%
2000
(*) Worldbank databank
2005
2011
Gelişmekte olan ülkeler imalat sektörü büyüklükleri sürekli
artmaktadır ancak son 8 yılda büyüme oranları azalmaktadır.
İmalat Çıktısında
Büyüme Oranları
(2005 Sabit USD Kuruna Göre)
15
10
5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-5
-10
-15
Gelişmekte Olan Ülkeler
(*) Unido İstatistikleri
Gelişmiş Sanayi Ülkeleri
Dünya
2014 (T)
Sektörler bazında global imalat çıktısının değişimi (bir önceki
çeyreğe göre değişim) (1/5).
Gıda ve
İçecek
Tütün
Ürünleri
Teksti
Ürünleri
Giyim
Eşyaları
Deri Ve İlgili
Ürünler
20
15
10
5
0
-5
-10
11 1Ç
(*) Unido İstatistikleri
11 2Ç
11 3Ç
11 4Ç
12 1Ç
12 2Ç
12 3Ç
12 4Ç
13 1Ç
13 2Ç
13 3Ç
13 4Ç
14 1Ç
14 2Ç
Sektörler bazında global imalat çıktısının değişimi (bir önceki
çeyreğe göre değişim) (2/5).
Ağaç ve
Ağaç Ürünleri
Kağıt ve
Kağıt Ürünleri
Kayıtlı Medyanın Kok Kömürü ve
Basımı
Petrol Ürünleri
Kimyasal
Ürünler
10
8
6
4
2
0
-2
-4
11 1Ç
(*) Unido İstatistikleri
11 2Ç
11 3Ç
11 4Ç
12 1Ç
12 2Ç
12 3Ç
12 4Ç
13 1Ç
13 2Ç
13 3Ç
13 4Ç
14 1Ç
14 2Ç
Sektörler bazında global imalat çıktısının değişimi (bir önceki
çeyreğe göre değişim) (3/5).
Kauçuk ve
Metalik Olmayan Ana Metal
Plastik Ürünleri
Ürünler
Sanayi
Fabrik.
Metal Ürünler
Makine ve
Ekipman
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
11 1Ç
(*) Unido İstatistikleri
11 2Ç
11 3Ç
11 4Ç
12 1Ç
12 2Ç
12 3Ç
12 4Ç
13 1Ç
13 2Ç
13 3Ç
13 4Ç
14 1Ç
14 2Ç
Sektörler bazında global imalat çıktısının değişimi (bir önceki
çeyreğe göre değişim) (4/5).
Bilgisayar
Elekronik
Elektrikli
Techizat
Radyo, Televizyon
ve İletişim Araçları
Medikal ve
Optik Ürünler
Motorlu Kara
Taşıtları
15
10
5
0
-5
-10
11 1Ç
(*) Unido İstatistikleri
11 2Ç
11 3Ç
11 4Ç
12 1Ç
12 2Ç
12 3Ç
12 4Ç
13 1Ç
13 2Ç
13 3Ç
13 4Ç
14 1Ç
14 2Ç
Sektörler bazında global imalat çıktısının değişimi (bir önceki
çeyreğe göre değişim) (5/5).
Diğer Ulaşım
Araçları
Mobilya
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
11 1Ç
(*) Unido İstatistikleri
11 2Ç
11 3Ç
11 4Ç
12 1Ç
12 2Ç
12 3Ç
12 4Ç
13 1Ç
13 2Ç
13 3Ç
13 4Ç
14 1Ç
14 2Ç
Global Sanayi Sektörü
Türkiye Sanayi Sektörü
Elazığ ve Sanayi
Dünya imalatının %1’lik kısmını yapan Türkiye, 2005 yılından sonra
toplam içindeki payında önemli bir atılım yapmamıştır.
Trilyon USD
(cari fiyatlar)
Milyar USD
(cari fiyatlar)
14
140
12
120
10
100
8
80
6
60
4
40
2
20
0
0
00
01
02
03
04
05
Dünya
0,7% 0,7%
0,9%
(*) Worldbank databank
0,9%
1,0%
06
07
08
09
10
11
Türkiye
1,1% 1,1% 1,1%
1,1% 1,1% 1,2%
1,2%
Türkiye sanayi sektörü toplam ekonomi içinde %24’lük paya
sahiptir ve GSYH paralel biçimde gelişmektedir.
15
24
24
24
24
10
24
24
24
5
24
24
0
23
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-5
-10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
İmalat Sektörü GSYH içi Pay
(*) TUİK
2011
2012
2013
İmalat Sektörü Gelişme Oranı
GSYH Gelişme Oranı
Son 9 yıl içinde, 2009 yılı daralması haricinde, Türkiye sanayi
sektörü sürekli olarak büyümüştür.
140
İmalat Üretim Endeksi
(2010=100)
120
100
103
89
95
100
110
113
11
12
118
119
13
14
(7 Ay)
100
88
80
60
40
20
0
05
(*) TUİK
06
07
08
09
10
Sektörel bazda imalat endekslerinin büyümesi (1/3).
140
4
4
1
0
0
1
10
5
120
100
80
60
40
20
10-Gıda
ürünleri
2005
11-İçecekler
2006
12-Tütün
ürünleri
2007
2008
13-Tekstil
ürünleri
2009
2010
14-Giyim
eşyaları
2011
15-Deri
ürünleri
2012
2013
Daireler yıllık büyüme oranını göstermektedir.
(*) TUİK
16-Ağaç, ağaç 17-Kağıt ve
ürünleri kağıt ürünleri
2014 (7 Ay)
Sektörel bazda imalat endekslerinin büyümesi (2/3).
160
6
-2
5
7
4
2
4
5
140
120
100
80
60
40
20
18-Kayıtlı
medyanın
basılması
2005
19-Kok kömürü 20-Kimyasallar
ve petrol
ürünleri
2006
2007
2008
21-Temel
eczacılık
ürünleri
2009
22-Kauçuk ve 23-Diğer metalik 24-Ana metal 25-Fabrikasyon
plastik ürünler
olmayan
sanayii
metal ürünler
mineral ürünler
2010
2011
2012
2013
Daireler yıllık büyüme oranını göstermektedir.
(*) TUİK
2014 (7 Ay)
Sektörel bazda imalat endekslerinin büyümesi (3/3).
300
-4
7
5
26-Bilgisayarlar
elektronik ve optik
ürünler
27-Elektrikli
teçhizat
4
-1
6
6
250
200
150
100
50
-
2005
2006
2007
28-Başka yerde 29-Motorlu kara
sınıflandırılmamış
taşıtları
makine ve
ekipman
2008
2009
2010
30-Diğer ulaşım
araçları
2011
2012
31-Mobilya
2013
Daireler yıllık büyüme oranını göstermektedir.
(*) TUİK
32-Diğer imalatlar
2014 (7 Ay)
Sanayi sektörü dış ticareti, 2013 yılında toplam 338 milyar USD’lik
bir büyüklüğe ulaşmıştır.
İhracat Gelişimi (milyar USD)
İmalat Sanayi
Diğer
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(7 AY)
(*) TUİK
İthalat Gelişimi (milyar USD)
İmalat Sanayi
Diğer
300
250
200
150
100
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(7 AY)
2023 için ihracat alanında iddialı hedefler tanımlanmıştır.
Türkiye 2023 İhracat Hedefleri
Makine ve
Ekipman Sektörü
• Toplam Hedef 100 milyar USD / Dünya Makine Pazarının %2,6’sı
Kimyasal Sektörü
• Toplam Hedef 50 milyar USD / Dünya Kimya Pazarının %0,8’i
Elektrik
Elektronik Sektörü
• Toplam Hedef 45 milyar USD / Dünya Pazarının %0,64’ü
Mobilya Sektörü
• Toplam Hedef 16 milyar USD / Dünya Pazarının %1,6’sı
Tekstil Sektörü
• Toplam Hedef 20 milyar USD / Dünya Pazarının %3,6’sı
•
•
•
•
• Elektrik ve Enerji (15 milyar)
• Elektronik Araçlar (15 milyar)
• Diğer (20 milyar)
•
•
•
•
•
Otomotiv Sektörü
İplik (2,5 milyar)
Kumaş (8,5 milyar)
Teknik tekstil (4 milyar)
Ev Tekstili (4 milyar)
Diğer (1 milyar)
• Toplam Hedef 75 milyar USD / Dünya Pazarının %2,4’ü
•
•
•
•
(*) Manufacturing Industry of Turkey – Deloitte
Güç üretim makinaları (31 milyar USD)
Özel Makine ve Ekipmanlar (24 milyar USD)
Metal İşleme Makineleri (13 Milyar USD)
Endüstriyel Makine Ekipman ve Parçaları (33 Milyar)
Binek Araçları (31,3 milyar)
Ticari Araçlar (22,5 milyar)
Yedekparça, Kasa, vb. (12 milyar)
Diğer (9 milyar)
Organize sanayi bölgeleri ve limanlar, Türkiye sanayine destek
olacak şekilde gelişmektedir.
• 148 adedi faal, toplam 263
Organize Sanayi Bölgesi
mevcuttur.
• Mevcut limanlar, ihracat
için destekleyici
niteliktedir.
• Demiryollarının, limanlar
ile bağlanması (mevcutta
olan ve planlanan) etkinliği
artıracaktır.
(*) Manufacturing Industry of Turkey – Deloitte
Global Sanayi Sektörü
Türkiye Sanayi Sektörü
Elazığ ve Sanayi
İller, ISO 1000 listesine katkı açısından değerlendirildiğinde, 4
kategoriden bahsetmek mümkündür.
KATEGORİ
İL
Şirket Sayısı Azalan En Büyükler İstanbul
İzmir
1998
2012
Şirket Sayısı Şirket Sayısı
623
453
Bursa / İzmit / G.Antep
Kayseri / Konya / K.Maraş
Samsun / Hatay / Adapazarı
Tekirdağ / Aydın / Uşak
Zonguldak
129
307
Şirket Sayısı Benzer Düzeyde
Kalan Orta ve Büyükler
Ankara / Adana / Denizli
Balıkesir / Eskişehir / Manisa
Mersin / Antalya / Bolu / Ordu
Karaman / Trabzon
148
172
Az Sayıda Şirketi Olan İller
36 İl (Elazığ Dahil)
33
51
Şirket Sayısı Artan Büyükler
(*) Kamu 67’den 17’ye gerilemiştir.
(**) İlk 1000’e 1998-2012 döneminde hiçbir şirketi girmemiş 18 il vardır.
(*) ISO Değerlendirmeleri
Elazığ bölgesinde, sanayi şirketleri anlamında çok ayrıştırıcı
düzeyde değildir.
Şirket sayısı artan iller
Şirket sayısı benzer kalan iller
(*) Sayılar 2012 yılı ilk 1000 içindeki şirket sayısını göstermektedir.
(*) ISO Değerlendirmeleri
Sanayide tüketilen elektrik açısından Elazığ, geleneksel sanayi
illerinden hemen sonra gelmektedir.
Mio MWh
12
90%
80%
10
70%
8
60%
50%
6
40%
4
30%
20%
2
10%
Sanayi işletmesi (MWh)
(*) TEDAŞ İstatistikleri
Sanayi Payı
Bingöl
Tunceli
Erzincan
Diyarbakır
Adıyaman
Malatya
0%
Kocaeli
İstanbul
İzmir
Bursa
Tekirdağ
Hatay
Çanakkale
Gaziantep
Ankara
Osmaniye
Adana
K.maraş
Konya
Zonguldak
Manisa
Denizli
Kayseri
Mersin
Kırklareli
Eskişehir
Sakarya
Balıkesir
Samsun
Antalya
Bilecik
Kütahya
Karabük
Uşak
Elazığ
Sivas
0
Elektrik tüketiminde sanayinin payı
%52 seviyesindedir. (2012)
Sanayi ürünleri ihracatı 2009 sonrası istikrarlı biçimde artmaktadır
ancak madencilik nedeni ile ilin toplamı içindeki payı azalmaktadır.
Mio USD
16
14
14
11
12
10
9
8
10
8
8
4
5
5
6
4
4
3
2
0
04
05
06
07
08
09
10
11
12
8,9%
12,8%
14,8%
15,5%
22,5%
23,2%
29,3%
Toplam İhracat içi Pay
(*) TİM
19,7%
17,0%
13
14 (7 Ay)
3,8%
2,9%
Türkiye’de kayıtlı imalat firmalarının %0,35’i Elazığ’da faaliyet
göstermektedir.
İmalat
Şirketi
Sayısı
Toplam
Şirket Sayısı
içi Pay
100.000
25%
90.000
80.000
20%
70.000
60.000
15%
50.000
40.000
10%
30.000
20.000
5%
10.000
862
•
•
(*) SGK İstatistik Yıllığı 2012
İmalat şirketleri sayısı açısından Elazığ 41. sırada yer almaktadır.
Toplam şirket sayısı içi imalat şirketlerinin payı %14 ile ortalamanın (%16) bir miktar altındadır.
Tunceli
Bingöl
Erzincan
Adıyaman
Erzurum
Elazığ
Diyarbakır
Şanlıurfa
Malatya
K.maraş
Manisa
Bursa
Konya
Gaziantep
Kocaeli
0%
İstanbul
0
Elazığ imalat şirketlerinin %90’ını oluşturan ilk 8 sektörden,
yoğunluk açısından Türkiye çapında öne çıkan yoktur.
Diğer Sektörler (15)
110
Ana Metal Sanayi
28
33
49
54
Makine Ve Ekipman İmalatı
Kayıtlı Medyanın Basılması
Ve Çoğ.
62
Kauçuk Ve Plastik Ürünler
İm.
106
23
Fabrik.Metal
Ürün.(Mak.Tec.Har)
Mobilya İmalatı
Metalik Olmayan Ürünler
İma.
397
Gıda Ürünleri İmalatı
Elazığ İmalatçı Firmalarının
Sektörlere Dağılımı
(*) xxxx
Şirket
Sayısına
Göre Sıra
Şirket
Payı
Ana Metal Sanayi
42
%0,3
Makine ve Ekipman İmalatı
46
%0,2
Kayıtlı Medyanın Basılması Çoğaltılması
32
%0,4
Kauçuk ve Plastik ürünler İmalatı
29
%0,4
Fabrikasyon Metal Ürünler İmalatı
51
%0,2
Mobilya İmalatı
41
%0,3
Metalik Olmayan Ürünler İmalatı
31
%0,8
Gıda Ürünleri İmalatı
31
%1,0
SEKTÖR
Elazığ ili imalatçı firmalar kompozisyonunda, gıda ürünleri
imalatçıları ortalamanın üzerinde paya sahiptir.
50%
ELAZIĞ
45%
Gıda Ürünleri İmalatı
40%
35%
30%
25%
20%
15%
Mobilya İmalatı
10%
Kauçuk ve Plastik İmalatı
5%
0%
Ağaç Ürünleri İmalatı
Tekstil İmalatı
Giyim Eşyaları İmalatı Makine ve Ekipman İmalatı
TR

similar documents