Presentatie buitenlandverblijf Frans 2013

Report
Let’s go abroad! / Partons à l’étranger!
Studierichting Franse Taal & Cultuur
Pourquoi? Waarom?
Welke mogelijkheden heb ik?
Université de Provence Aix-Marseille I
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
En ook…
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Université Paris Diderot – Paris 7
Et que penser de…?
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Université de Lausanne
Of toch maar naar…
Université de Montréal (vanaf 2013)
Maar ook andere mogelijkheden
•
Zit de universiteit van je keuze er niet bij? Via andere afdelingen kun je bijv. ook naar de
Université de Lille III, Université Paris-Sorbonne, Université de Tours, Université
d’Angers, Université de Grenoble-Stendhal 3, Université de Strasbourg…
•
Op het secretariaat ligt een map met de nodige info over de universiteiten waarmee wij
contacten hebben. Altijd handig om even te raadplegen. Is er informatie veranderd? Laat
het ons weten.
•
Contactpersoon Erasmuscoördinatie van de studierichting Franse Taal & Cultuur : mevr.
dr. Alicia Montoya ([email protected]), kamer 11.01A
•
Voor algemene informatie omtrent het buitenlandverblijf:
http://www.ru.nl/romaans/onderwijs/studeren-buitenland/
•
En de ervaringen natuurlijk:
http://www.ru.nl/romaans/algemene_onderdelen/studeren_in_het/
http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/praktisch/ervaringsverhalen/frankrijk
/
Enkele richtlijnen
•
Alleen modules op B2 of (het liefst) B3 niveau (maximaal één op B1 niveau, met toestemming
van coordinator)
•
Uitsluitend verbreding / verdieping programma Frans (géén cursussen speciaal voor
buitenlanders, talencursussen e.d.)
•
Bij vertrek in semester 1 van B3: programma van 30 ECTS
•
Goedkeuring programma vooraf door coordinator én examencommissie
•
Change form: binnen één week na aanvang cursussen
En dan je verblijf in Frankrijk
(of Zwitserland, Canada…)
•
Huisvesting (CROUS, zelf een kamer zoeken, foyers)
•
In Frankrijk: recht op huursubsidie (CAF)!
•
Eerste week: volg zoveel mogelijk colleges
•
Ander onderwijssysteem, andere gebruiken
•
Laat ons weten wat goed gaat / wat minder goed bevalt: tips en tops voor volgende lichting
Erasmus studenten

similar documents