Zespó* Szkó* Budowlanych im. Tadeusza Ko*ciuszki w Zielonej

Report
Zespół Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki
w Zielonej Górze
Wyniki egzaminu
maturalnego 2012
Opr. Wiesław Ragiel
ABITURIENCI
Klasa
Ilość abiturientów,
którzy przystąpili
do egzaminu
Ilość abiturientów,
którzy nie zgłosili się na
egzamin
IV TA1
27
0
IVTA2
27
0
IVTB
20
1
IVTD
13
1
IVTG
27
0
Razem:
114
2
Wybór przedmiotów dodatkowych
wiedza o społeczeństwie
6%
4%
3%
historia sztuki
historia
3%
20%
geografia
2%
fizyka
chemia
32%
16%
1%
biologia
2%
6%
matematyka
2%
j. niemiecki
5%
j. angielski
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Zdawalność egzaminu
Przystąpiło
do egzaminu
Zdało egzamin
Zdało egzamin
(%)
Ilość
abiturientów,
którzy nie zdali
1. egzaminu
114
102
89,47%
8
Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych klasach
100%
96%
96%
96%
90%
80%
80%
70%
62%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ta1
ta2
tb
td
tg
Efektywność kształcenia ogólnego w poszczególnych klasach
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ta1
96%
ta2
96%
tb
td
tg
67%
44%
96%
120%
Zdawalność egzaminu maturalnego
86%
100%
90%
80.06%
89.47%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010
2011
2012
Zdawalnośc egzaminu w poszczególnych klasach w ciągu ostatnich trzech lat
96%
tg
87%
88%
62%
td/tds
69%
78%
2012
2011
2010
80%
tb
83%
73%
96%
ta
91%
96%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Wyniki egzaminu
z przedmiotów
obowiązkowych
Język polski
Wyniki poszczególnych klas z języka polskiego (średnia = 37,05)
70.00
60.00
50.00
40.00
40.00
40.00
38.11
33.25
28.46
30.00
20.00
10.00
0.00
ta1
ta2
tb
td
tg
Rozkład wyników egzaminu z języka polskiego
70%
62%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
11%
6%
10%
0%
0%
1
2
1%
0%
0%
8
9
0%
3
4
5
6
7
Język angielski
Wyniki poszczególnych klas z języka angielskiego (średnia = 35,93)
50
45
39.91
34.78
40
35
38.37
32.61
31.31
tb
td
30
25
20
15
10
5
0
ta1
ta2
tg
Rozkład wyników egzaminu z języka angielskiego
30%
28%
25%
25%
20%
18%
14%
15%
8%
10%
7%
5%
0%
0%
0%
1
2
3
0%
4
5
6
7
8
9
Język niemiecki
Wyniki poszczególnych klas z języka niemieckiego (średnia = 30,89)
50
45
40
35
29.20
29.44
29.42
ta1
ta2
tb
34.25
33.00
td
tg
30
25
20
15
10
5
0
Rozkład wyników egzaminu z języka niemieckiego
49%
50%
45%
39%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
10%
2%
5%
0%
0%
0%
0%
1
2
3
4
0%
0%
5
6
7
8
9
Matematyka
Wyniki poszczególnych klas z matematyki
(średnia = 32,96)
50
45
40
37.89
36.37
32.00
35
30.65
30
21.23
25
20
15
10
5
0
ta1
ta2
tb
td
tg
Rozkład wyników egzaminu z matematyki
40%
37%
35%
30%
25%
22%
20%
15%
15%
12%
10%
10%
5%
0%
0%
1
2
3%
2%
0%
3
4
5
6
7
8
9
Porównanie wyników z poszczególnych przedmiotów
obowiązkowych rok do roku
59%
60%
80%
70%
46%
51%
54%
60%
48%
50%
66%
72%
40%
62%
72%
30%
20%
50%
10%
0%
2010
53%
2011
matematyka
j. niemiecki
2012
j. angielski
j. polski
Porównanie wyników z poszczególnych przedmiotów
obowiązkowych rok do roku w skali staninowej
7
5
6
5
8
5
7
6
6
5
8
6
7
5
4
6
3
2
matematyka
6
1
j. niemiecki
0
j. angielski
2010
j. polski
2011
2012
Najlepsi abiturienci
Nazwisko i imię
Klasa
Wynik
Wynik w %
Język polski
Rybka Natalia
ta2
59
84
Język angielski
Robakowski Łukasz
ta2
50
100
Język niemiecki
Osterbrink Marvin
td
50
100
Chmielewski Andrzej
Kuzyk Łukasz
Szatkowski Patryk
ta1
ta1
ta2
48
96
Przedmiot
Matematyka
Przedmioty dodatkowe
Zdawalność przedmiotów dodatkowych
wiedza o społeczeństwie
86%
historia sztuki
100%
71%
historia
100%
83%
geografia
poziom rozszerzony
0%
fizyka
97%
50%
poziom podstawowy
chemia
100%
biologia
100%
70%
matematyka
j. niemiecki
100%
j. angielski
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych
wiedza o społeczeństwie
45%
historia sztuki
58%
36%
historia
60%
37%
geografia
18%
fizyka
51%
30%
chemia
38%
biologia
40%
42%
matematyka
65%
j. niemiecki
69%
j. angielski
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym
w skali staninowej (województwo lubuskie)
9
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
3
2
1
6
6
Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym w
skali staninowej (województwo lubuskie)
9
8
7
7
6
6
5
5
5
4
3
3
fizyka
geografia
3
2
1
j. angielski
j. niemiecki
historia sztuki
matematyka
Wyniki egzaminu ustnego
Wyniki poszczególnych klas z języka polskiego: zdało 100% (średni
wynik=73%)
100%
90%
80%
77%
81%
77%
71%
70%
60%
51%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ta1
ta2
tb
td
tg
Wyniki poszczególnych klas z języka angielskiego: zdało 94%
(średni wynik=58%)
100%
90%
80%
70%
64%
60%
60%
50%
57%
60%
49%
40%
30%
20%
10%
0%
ta1
ta2
tb
td
tg
Wyniki poszczególnych klas z języka niemieckiego: zdało 91%
(średni wynik=47%)
100%
90%
80%
70%
60%
52%
51%
52%
td
tg
46%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
0%
ta1
ta2
tb

similar documents