Asie * p*írodní podmínky II.

Report
0
Asie – přírodní podmínky II.
Autor : J.Čáp
VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.3
1
Obr.1
Asie – přírodní podmínky II.
Obr.2
Obr.3
Nejvýznamnější poloostrovy
Malá Asie, Sinaj, Arabský (největší poloostrov na světě, rozloha cca 2.8 milionu
km2), Přední Indie (2. největší na světě, rozloha 2.1 mil. km2), Zadní Indie (3. největší
na světě, rozloha 2.0 milionu km2), Malajský, Korejský,Kamčatka,Čukotka,Tajmyr
2
Obr.4
Vyhledej na mapě a uveď,které státy na těchto poloostrovech leží.
Najdi a zapiš názvy okrajových moří a zálivů Asie.
3
4
3
2
1
5
6
7
8
9
14
17
15
13
10
12
16
20
11
19
18
Obr.5
úmoří všech oceánů
Severní ledový oceán: Ob, Jenisej (Angara), Lena
Tichý oceán: Amur, Huang He, Chang Jiang, Mekong
Indický oceán: Ganga, Indus, Brahmaputra, Eufrat, Tigris
40% území bezodtoké
jezera: Kaspické moře (největší na světě), Bajkal (nejhlubší na světě), Mrtvé moře
(nejnižší suchozemský bod), Aralské jezero (rychle vysychá), Balchaš (sladké/slané)
I.Vysvětli,co jsou bezodtoká území.
II.Jakou barvou jsou na této mapce zachycena bezodtoká území?
4
Obr.6
9
8
7
5
6
5
10
4
3
1
11
13
14
2
12
15
Obr.7
Vyhledej a zapiš názvy hlavních vodních toků Asie.
Asií probíhají všechny podnebné pásy od arktického až po tropický
Jižní a jihovýchodní Asie – vliv letních a zimních monzunů
Východní Asie – tropické cyklóny (tajfuny)
Jihozápadní a západní Asie – suché subtropické
Severní a střední Asie – kontinentální podnebí
6
I.Který z obrázků zachycuje atmosférickou situaci v Asii v zimě,který v létě?
II.Jak se jmenují vzdušné proudy,zobrazené šipkami v obrázcích?
A
Obr.8
B
Obr.9
7
Přiřaď k barvám typ biomu=bioklimatického společenstva.
Savana,tajga-převážně jehličnatý les,poušť,polopoušť,stepi a prérie,středomořská
vegetace,tundra,listnatý les,tropický deštný les
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obr.10
Řešení:
8
Obr.10
Permafrost=dlouhodobě zmrzlá půda=„věčnaja merzlota“
Obr.11
9
Jaké problémy přináší střídání léta a zimy v oblastech na
permafrostu?
10
Obr.12
11
I.Zjisti a zapiš z učebnice všechny informace o permafrostu v Asii.
II.Jaký vývoj rozšíření permafrostu se předpokládá na konci 21.století?
Obr.13
Použité zdroje:
Wikimedia Commons
K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce
Holeček,Janský a kol. – Zeměpis světa 2
Školní atlas světa,Kartografie PRAHA,a.s.,2008
Citace obrázků:
Obr.1 –NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://media0.7x.cz/images/media0:50fe1ffa1f294.jpg/Giant%20panda6.jpg
Obr.2 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/616/617/2ccc3e44ed_12286785_o2.jpg
Obr.3 –DADO. flickr.com [online]. [cit. 17.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/LocationAsia.png/8
00px-LocationAsia.png
Obr.4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1pujRHJHd3OmmoGbV6lJC377vtlrqV0LG_VT40ZuMCjkZxwBJA
Obr.5 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1pujRHJHd3OmmoGbV6lJC377vtlrqV0LG_VT40ZuMCjkZxwBJA
12
13
Obr. 6 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Ocean_drainage.png
/800px-Ocean_drainage.png
Obr.7 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/carto/asie/asie06.gif
Obr.8 – SVOBODA. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://ostrava-educanet.cz/svoboda/obrazky/vyuka/sexta/asie/jv_asie/monzun_2.jpg
Obr.9 – SVOBODA. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://ostrava-educanet.cz/svoboda/obrazky/vyuka/sexta/asie/jv_asie/monzun.jpg
Obr.10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://3.bp.blogspot.com/j_iQIWJBjag/UYkMUnPcuOI/AAAAAAAAFLQ/_UE3ZsJGgVk/s1600/world-map-naturalvegetation.jpg
14
Obr.11 –NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQomdPUm7gq4qDqvG8AtPwLSAq36RVzgpnz3F
H92He0WbzIbQ10b
Obr.12 –NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.energybc.ca/images/matters/permafrost.jpg
Obr.13 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 17.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.ucar.edu/news/releases/2005/images/permafrost.jpg

similar documents