BoIT- möte med KO

Report
BoIT 2.0
Lokala projekt 2012
Patrik Forsström
BoIT 2.0
VISION
 En horisontell och öppen
NU
 Vertikal modell
där varje tjänst är
kopplade till en
egen infrastruktur
2013-02-20
modell där principen är
att infrastrukturen är
öppen men investeras
endast en gång medan
tjänstealternativ är flera
med hög konkurrens
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
 I praktiken innebär det den öppna BoIT modellen
Tjänsteområden/
Affärsmodell
i
Boendeinfo
Fastighet
Samhälle /Omsorg
Presentation
Tjänsteplattform
Open Platform
Tjänste-plattform
Befintliga
fastighetssystem
Teknisk
Förvaltning
Kommersiell
Förvaltning
Informationsarkitektur/
Databaser
Hemmanod
Aktivt bredbandsnät /
Kommunikationsoperatör
Internet
Telefoni
TV
Fastighetsbredband
Omsorgsbredband
Infrastruktur /
Passivt fastighetsnät
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
Lokala BoIT-projekt
 Halmstad
 Växjö
 Varberg
Västerås
 Västerås
 Göteborg
Göteborg
Varberg Växjö
Halmstad
BoIT 2.0
eBostadsprojektet i Halmstad
Halmstads Fastighets AB, HFAB
 Syftet med projektet är att skapa ett helhetsgrepp över IT
utvecklingen och investeringarna och skapa en horisontell
affärsmodell genom att:
 samordna och effektivisera befintlig teknik och investeringar baserat på nya
standarder
 energieffektivisera och sänka miljöbelastningen
 öka säkerhet och trygghet genom nya uppkopplade larmtjänster
 öka möjligheten till tryggt kvarboende för äldre och personer med särskilda
behov
 förbereda oss för framtida tjänster, Smarta Hemmet 2.0
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Energi
optimering
Nuläge HFAB
Flödes
Mätning VV
Brandlarm
Trygghetslarm
GSM
Hemmanod
Insamlare
Insamlare
Användning Elektroniska
tvättstugor
lås
RS485
GSM
Insamlare
Insamlare
PSTN (telefoni)
Hisslarm
Ethernet / IP
M-Bus
Triple Play
I2C
Allmänna
utrymmen
Källarvåning
Lägenhet
Triple Play
GSM
Insamlare
Insamlare
Källarnod
KO
Huvud
nod
Netadmin
GSM
EnReduce
Mätsystem
Larmsystem
GSM
GSM
Aptus
RCO
Husar
Amido
Larmsystem
STT
Kundregister
FBR
CareWin
Bosch
Anhörig
Räddningstjänsten
2013-02-20
Trygghetscentralen
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Målbild HFAB
Energi
optimering
Flödes
Mätning VV
Elektroniska
lås
Insamlare
Mätning /
Smartgrid
Inbrottslarm
Belysningsstyrning
Vattenvakt
Brandlarm Trygghetslarm Spisvakt
Hemmanod
Triple Play
Allmänna
utrymmen
Källarvåning
Lägenhet
A
Giraffen
Bildtelefoni
Natt-tillsyn
Insamlare
Hisslarm
Användning Elektroniska
tvättstugor
lås
Inbrottslarm
Vattenvakt Brandlarm
Källarnod
Huvud
nod
Internet
BoIT
Netadmin
EnReduce
Mätsystem
Larmsystem
Aptus
RCO
Husar
Amido
Larmsystem
STT
Kundregister
FBR
CareWin
Bosch
Anhörig
Räddningstjänsten
2013-02-20
Trygghetscentralen
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Piloten i Halmstad
Energi
optimering
Flödes
Mätning VV
Elektroniska
lås
Insamlare
Mätning /
Smartgrid
Inbrottslarm
Belysningsstyrning
Vattenvakt
Brandlarm Trygghetslarm Spisvakt
Hemmanod
Triple Play
Allmänna
utrymmen
Källarvåning
Lägenhet
A
Giraffen
Bildtelefoni
Natt-tillsyn
Insamlare
Hisslarm
Användning Elektroniska
tvättstugor
lås
Inbrottslarm
Vattenvakt Brandlarm
Källarnod
Huvud
nod
Internet
BoIT
Netadmin
EnReduce
Mätsystem
Larmsystem
Aptus
RCO
Husar
Amido
Larmsystem
STT
Kundregister
FBR
Räddningstjänsten
2013-02-20
CareWin
Bosch
Trygghetscentralen
Patrik Forsström, e-Centret AB
Lokala BoIT-projekt
 Halmstad
 Växjö
 Varberg
Västerås
 Västerås
 Göteborg
Göteborg
Varberg Växjö
Halmstad
BoIT 2.0
Givare och sensorer
Inmatningsenheter
”Hemmanod”
Output, servon, reläer etc
Gränssnitt
Styrlogik
I/O
Databas
Gränssnitt
Server
Servermjukvara
Databas
Drift &
underhåll
Webbapplikation för
administration
App och webbgränssnitt
för kund
SMS/MMS
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Givare och sensorer
Inmatningsenheter
”Hemmanod”
Output, servon, reläer etc
Gränssnitt
Styrlogik
I/O
Databas
Gränssnitt
Server
Larm
IMD
Komfort
Servermjukvara
Databas
Drift &
underhåll
Webbapplikation för
administration
App och webbgränssnitt
för kund
SMS/MMS
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
Påminnelsestöd
BoIT 2.0
Timer (option)
Stora röda
siffror. Kan
förinställas
10min – 9 tim
ROPA-enhet Rökdetektor och
Förhindrar brandvarnare,
falsklarm
sammankopplade
med central
backup
Spisvakt för elcentral
Monteras i elcentralen. Övervakar spisen och
alla önskade eluttag* i köket mfl. Stänger av
strömmen vid rökutveckling och vid tid 0-1-2-4
timmar.
Ljuspanel visar om
något är påslaget
eller öppet/olåst
Alternativt
symbolpanel
Dörrsensor
För
balkongdörren
Nyckelbricka
*
2013-02-20
*
*
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Anhörigkoppling
Här kan anhörig eller personal tala om ifall de är
tillgängliga för att ta emot ett larm från brukaren.
Används för att styra larm till rätt person i rätt situation.
Här ser du om du har
kontakt med den centrala
servern och brukarens
system.
Här finns verktyg för att
göra olika inställningar i
systemet
Här finns tillgång till
avancerade inställningar,
historik och översikt över
saker som betalningar,
prenumeration på olika
tjänster mm.
Här finns den aktuella statusen hos brukaren. Genom att klicka på ett fält kan man se historik och
även status för varje sensor som är kopplade till segmentet exempelvis vilket fönster som är öppet
etc. Vid larm från exempelvis spisvakten kommer fältet att ändra färg och telefonen kan larma med
ljud eller vibration.
2013-02-20
© Copyright 2011 Sensagon
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
2013-02-20
Nattillsyn
Patrik Forsström, e-Centret AB
Lokala BoIT-projekt
 Halmstad
 Växjö
 Varberg
Västerås
 Västerås
 Göteborg
Göteborg
Varberg Växjö
Halmstad
BoIT 2.0
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Order
Leverans
Leveransbekräftelse
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
Lokala BoIT-projekt
 Halmstad
 Växjö
 Varberg
Västerås
 Västerås
 Göteborg
Göteborg
Varberg Växjö
Halmstad
BoIT 2.0
2013-02-20
Välfärdsbredband i Västerås
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Vi bor hemma för
att Åke har fått så
bra hjälp!
Internet
IP-telefoni
IP-TV
Trygghetslarm
Spisvakt
Mobill
bildtelefoni
Bildtelefoni
A
Hisslarm
Tvättstuge- Elektroniska
bokning
lås
Inbrottslarm
Fastighetsbredband
Vattenvakt
Brandlarm
Stadsnät
Energi
Flödes- El-mätning Belysningsoptimering mätning VV Smartgrid
styrning
Vallby 2.0
Smarthusteknik i
miljonprogram
Välfärdsbredband
Samverkansprojekt för att
realisera Välfärdstjänster via
stadsnätet och Mimers
fastigheter
2013-02-20
Natttillsyn
Larmgruppen
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Kommunens uppdrag
Övrigt
25 %
30 %
Äldre och funktions
hindrade
•
•
•
2500 personer har hemtjänst
1750 personer bor i särskilt boende
Total Ä o F kostnad 1,6 miljard
45 %
•
•
•
•
Skola & Utbildning
7 313 elever i förskola
14 673 elever i grundskola
5 621 elever i gymnasieskola
Total kostnad 2,8 miljarder
Summa all verksamhet ca. 6 miljarder
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
över 80 år
Demografisk utveckling i Västerås
Prognos för antalet personer i Västerås i ålder 20-24 år resp
under perioden 2014-2029
+ 50%
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Demografin påverkar redan
•
•
•
Antalet personer med beviljad
hemtjänst har ökat med 13%
Antalet beviljade timmar har ökat med 28%
Kostnaden per timme har ökat med 7%
2009
2011
Total årlig ökad timkostnad 80 MSEK
Källa: Årsredovisning Västerås stad 2011
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
•
•
•
•
•
Fallstudie beräknat på 300 e-hemtjänstanvändare av
digital nattillsyn
…vilket ger ca. 300 färre hembesök per dag
…och ca. 30% av besöken sker med bil = ca. 100st
Totalt kan ca 200 km bilresor per dag tas bort vilket
förbrukar 15 ton CO2 årligen.
Kvoten besparing/kostnad är 4 till 10 gånger
-100
-200
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Nattillsyn / Larmgruppen
Nattillsyn
Internet
Välfärdsbredband
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
E-hemtjänster under upphandling
Bildtelefoni via TV
Mobil bildtelefoni
2013-02-20
Text- och bildmeddelanden
Kameratillsyn
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Antal personer
800
100%
+80år ökar med
50% i antal till år
2029
90%
700
30000
80%
600
25000
70%
500
60%
20000
Tillgång till
Internet
400
50%
15000
40%
300
200tim/mån
140-199tim/mån
Antal personer
120-139tim/mån
50-119tim/mån
26-49tim/mån
Fördelning av antalet
Totalt
ca 2500 st
insatstimmar
hemtjänstkunder
30%
10000
200
20%
10-25tim/mån
1-9tim/mån
5000
100
10%
0%
0
69-69år
70-74år
70-74år
70-74år
75-79år
70-74år
80-84år
80-84år
80-84år
85-89år
85-89år
85-89år
90år
90år
90åroch
och
ochäldre
äldre
äldre
Källa: Väterås stad samt .SE Äldre Svenskar och Internet 2010
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Piloten i Västerås
Energi
optimering
Flödes
Mätning VV
Elektroniska
lås
Insamlare
Mätning /
Smartgrid
Inbrottslarm
Belysningsstyrning
Vattenvakt
Brandlarm Trygghetslarm Spisvakt
Hemmanod
Triple Play
Allmänna
utrymmen
Källarvåning
Lägenhet
A
Giraffen
Bildtelefoni
Natt-tillsyn
Insamlare
Hisslarm
Användning Elektroniska
tvättstugor
lås
Inbrottslarm
Vattenvakt Brandlarm
Källarnod
Krypterad Internetförbindelse via kommunens
Internetavtal vilket administreras av IT Service
Huvud
nod
Internet
Netadmin
Mätsystem
Larmsystem
Aptus
RCO
Husar
Amido
ABB
Nattillsyn
Välfärdsbredband
MyJoice
Kundregister
Larmgruppen
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Problem med dagens affärsmodell
Färre än 50% av 30talisterna har bredband i
dag. 18% av hemtjänstkunderna i Västerås
Kunder
Tjänsteleverantör
!
Brukaren har inget
förtroende för externa
installatörer
Stadens
omsorg
✗
!
Internet
leverantör
Hyra av
kapacitet
Bredbandsavgift via hyran
Installatör
Abonnemang
Avgift för
tjänst
Staden blir
konsumentrådgivare
men har inget ansvar.
Tycker det är
krångligt och litar inte
på tjänsten
Internettjänsten är
inte paketerad för
dessa tjänsters krav.
Stadsnät
Fastighets
ägare
2013-02-20
Leverantörens
perspektiv är att
marknaden är liten
och kunden
ekonomisk svag och
tar mycket tid
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Ny affärsmodell med Välfärdsbredband
Brukaren behöver
inte beställa bredbandsabonnemang
Brukare
Installation
via
omsorgspersonal
Tjänsteleverantör
Stadens
omsorg
Stadens
IT Service
Installation av utrustning sker
främst med stöd av
omsorgspersonal som
brukaren har förtroende för
Fastighetsägaren,
Mimer, håller med
öppen infrastruktur
men har inte del i
affärsmodellen
2013-02-20
Hyra av
kapacitet.,
Välfärdsbredband
Bredbandsavgift via hyran
Avgift för
tjänst
Staden handlar nu
(2012/2013) upp fyra
stycken e-hemtjänster
Stadens IT service
agerar integratör och
tjänsteleverantör till
stadens omsorg och
tar tekniskt ansvar för
hela leveransen
Stadsnät
Fastighets
ägare
Biståndsbeslutet
genererar automatiskt
ett Välfärdsbredband
till kund vilket ropas
av på stadens avtal
med KO. KO
levererar hemmanod.
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Piloten i Västerås Välfärdsbredband 1.0
Det nya avtalet mellan KO och
stadslednings-kontoret definierar bostaden
som ett verksamhetsställe likvärdigt
kommunal en skola. Detta är en betydande
strategisk synsätt för digitala tjänster
Hemmanod
DRG
Skola
KO / Stadsnät
Bostad
2013-02-20
Kommunkontor
Huvud
nod
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Förväntade ekonomiska effekter, år 3
med e-hemtjänst, ca 300 användare
Kostnader, ca 5 miljoner/år
Personal IKT stöd
Hemtjänstpersonal
introduktion
Teknik användare
Teknik hemtjänst
2013-02-20
+6 Mkr
+20 Mkr
Besparing/år
Minskade resor
Anhöriga
Minskade behov
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
…omräknat på annat sätt
1.
2.
3.
6% nettobesparing av
dagens hemtjänstbudget
….
…vilket kan frigöra 50 st
årsanställda som kan vara
hemma hos brukare….
…alternativt erbjuda 140 nya
brukare hemtjänst
2013-02-20
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
•
•
•
•
•
•
•
2013-02-20
Det smarta huset i Vallby
Smarta elnät ESI
Timdebitering av el
Hemma / Borta knapp
Gröna uttag
Fast belysning
Solceller
Visualisering av
energianvändning
•
•
•
•
•
•
•
Billaddning AC/DC
Elektroniskt lås till lägenhetsdörren
Tvättmaskin och torktumlare med intelligens
Diskmaskin med intelligens
Mediacentral & Lägenhetsnät
Välfärdsbredband
GrannNet
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Dokumentation av Välfärdsbredband 1.0
Första gemensam teknisk
konfiguration är skapad
2013-02-20
Gemensam affärsmodell samt
affärskalkyl är under utveckling
Projektet har skapat ”bilaterala”
kontakter inom staden. Första
gemensamma processerna
är skapade
Patrik Forsström, e-Centret AB
BoIT 2.0
Nytto-områden och ekonomiska vinster
Triple Play
Energi
optimering
Hisslarm
Flödes
Mätning VV
Elektroniska
lås
Användning
tvättstugor
Inbrottslarm
Brandlarm
ord.bonde
Vattenvakt
Spisvakt
Trygghetslarm
A
Energi & Miljö
Fastighets aut.
Nytta & nöje
Säkerhet & Trygghet
Minskar energi
Effektiviserar
X
X
X
X
X
X
Höjer bruksvärde
X
X
Minskar skador & premie
X
X
X
X
X
X
X
Nya avtal med kommun
Eventuell kick-back
2013-02-20
X
X
X
X
X
X
X
X
Patrik Forsström, e-Centret AB

similar documents